YrkessoldatYrkessoldathttp://forsvaret.no/media/PubImages/ofsh_gsv (24 of 24)-2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7367​​​​​​​​​Forsvaret tilbyr en rekke utdanninger som skal gjøre deg i stand til å kunne bekle ulike militære stillinger.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Forsvaret har også behov for militært tilsatte som ikke nødvendigvis er befal eller offiserer. Her finner du informasjon​ om ulike utdanninger som gjør deg i stand til å bekle militære stillinger. Utdanningene foregår vanligvis ute i Forsvarets avdelinger, og ikke ved en av Forsvarets skoler. 

Dette er muligheten for deg som sikter d​​eg inn mot en jobb i Forsvaret, eller deg som ønsker en mest mulig utfordrende og spennende førstegangstjeneste. 

Avdelingene har ledige plasser til utdanning både for personell som skal gjennomføre førstegangstjeneste, personell som har fullført førstegangstjenesten, grenaderer eller befal. Uavhengig av hvilken bakgrunn du har må du søke, bestå opptakskravene og konkurrere deg til en plass ved den enkelte avdeling.

Etter fullført og bestått utdanning vil egnet personell kunne få tilbud om ansettelse i avdelingen. ​