Studenter ved Forsvarets ingeniørhøgskole bekjemper cyberangrep og analyserer aktivitet på nettverket under øvelse Cold Matrix 2014.Studenter ved Forsvarets ingeniørhøgskole bekjemper cyberangrep og analyserer aktivitet på nettverket under øvelse Cold Matrix 2014.http://forsvaret.no/media/PubImages/FDN_5987.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=856

Elektronisk krigføringsanalytiker i Etterretningsbataljonen

Søknadsfrist 2. januar 2019.
  • Er du nysgjerrig på teknologi og etterretning?
  • Finner du det spennende å lete etter mønstre og sammenhenger?
  • Har du gode evner til å skaffe deg helhetsoversikt?

Elektronisk krigføring innebærer å ta i bruk elektroniske hjelpemidler til å fordekt fange opp informasjon om fienden som kan brukes til egen fordel. Dette anses som en viktig del av militære operasjoner og har siden radioens opprinnelse påvirket utfallet av kriger og konflikter.

En EK-analytiker systematiserer og sammenstiller innhentet informasjon om fiendens bruk av samband. Analysene EK-analytikeren utvikler bidrar til å gi militære sjefer plan- og beslutningsstøtte. Etter bestått og gjennomført 9 måneders grunnutdanning vil en kunne fungere som EK-analytiker.

 

 

Krav til søkereKrav til søkere<div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-size:16px;display:inline;"><div></div><p><p>Søkere må oppfylle følgende krav:</p><ul><li>Ha fullført førstegangstjeneste eller befalsskole </li><li>Kunne medisinsk klareres for tjeneste i internasjonale operasjoner</li><li>Bestå fysiske minstekrav for stillingen, karakter 5. (individuell vurdering ved behov)</li><li>Ha god norsk og engelsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Relevant språkkompetanse utover dette verdsettes</li><li>Kunne sikkerhetsklareres for høyeste nivå</li><li>Inneha norsk statsborgerskap</li><li>Oppnådd minimum karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå) fra sesjon </li><li>Inneha førerkort klasse B</li></ul><p>Søkere med følgende kvalifikasjoner oppfordres spesielt til å søke:</p><ul><li>Høyere utdanning på bachelor-nivå eller høyere, eller annen relevant arbeidserfaring</li><li>Operativ militær erfaring fra manøveravdelinger</li><li>Gode analytiske evner</li><li>Gode evner til å jobbe selvstendig og i grupper</li></ul><p>Avdelingen har i over 50 år levert etterretning til Hæren og som EK-analytiker må du være forberedt på å delta i internasjonale operasjoner. <br></p></p></div>
Søkere med følgende kvalifikasjoner oppfordres til å søkeSøkere med følgende kvalifikasjoner oppfordres til å søke<div><font color="#333333" face="proximanova, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><ul style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;margin:0px 0px 1.875em;padding-left:0px;list-style:none;color:#333333;font-size:16px;box-sizing:content-box;"><li style="padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;box-sizing:content-box;">Høyere utdanning på bachelor-nivå eller høyere, eller annen relevant arbeidserfaring<br style="box-sizing:content-box;"></li><li style="padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;box-sizing:content-box;">Operativ militær erfaring fra manøveravdelinger<br style="box-sizing:content-box;"></li><li style="padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;box-sizing:content-box;">Gode analytiske evner<br style="box-sizing:content-box;"></li><li style="padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;box-sizing:content-box;">Gode evner til å jobbe selvstendig og i grupper<br style="box-sizing:content-box;"></li></ul><p style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;box-sizing:content-box;">A<span style="color:inherit;box-sizing:content-box;background-color:transparent;">delingen har i over 50 år levert etterretning til Hæren og som EK-analytiker må du være forberedt på å delta i internasjonale operasjoner. </span></p>
HverdagenHverdagen<p class="forsvaretElement-p"></p><p class="forsvaretElement-p">Analyseseksjonen i EKKP består av et ungt og dynamisk arbeidsmiljø med stor variasjon i arbeidsoppgaver. </p><p class="forsvaretElement-p">Den teknologiske utviklingen gjør at man stadig må håndtere større datamengder. Dette stiller krav til EK-analytikerens evne til å lære seg komplekse dataverktøy samt utvikle nye løsninger innenfor fagfeltet. EK-analytikere jobber ofte i grupper, men må også være i stand til å jobbe selvstendig. Arbeidsoppgavene stiller krav til god helhetsforståelse, initiativ, og formidlingsevne.</p><p class="forsvaretElement-p">Tjenestested vil være Setermoen. <br></p>
SeleksjonsløpetSeleksjonsløpet<p class="forsvaretElement-p"></p><p>Leverte søknader vil først behandles hos Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS). De vurderer deg objektivt om du består minimumskravene for stillingen(e) du har søkt. Dersom du ikke består kravene til din førsteprioritet, vil du flyttes til andreprioritet dersom du består kravene der, osv. Din helseprofil i forsvaret er også en del av det som vurderes, derfor kan det være lurt å oppdatere den dersom du mistenker helseprofilen for å være utdatert.</p><p>Hvis du består alle må kravene, vil du bli sendt videre til vurdering hos avdeling. Avdelingen vil ta stilling til om de vil kalle deg inn til tester. Her konkurrerer du med de andre søkerne som også består minimumskravene. Det er veldig viktig å levere søknaden komplett, slik at denne vurderingen blir så riktig som mulig.</p><p>Dersom du når opp i konkurransen, vil du kalles inn til en testdag. Denne testdagen gjennomføres en dag tre til fem uker etter søknadsfrist. De som kommer videre etter testene vil bli innkalt til jobbintervju tre til fem uker etter testdagen. Siste del av seleksjonen er en jobbsimulering på fire dager. Denne jobbsimuleringen vil bli gjennomført over to arbeidsdager og to helgedager i april.</p><p>Eventuelt jobbtilbud foreligger før utgangen av april.<br></p>
Innledende opplæring og sertifiseringInnledende opplæring og sertifisering<p class="forsvaretElement-p">Kursrekken inneholder blant annet innføring i etterretningsteori, metode og verktøy, innføring i radio- og radiokommunikasjonsteori, samt kurs i relevante militære fag. De som fullfører grunnutdanningen vil ha nok kunnskap og erfaring til å fungere i kompaniets analyseseksjon under operasjoner.<br></p>
Andre spørsmål og svarAndre spørsmål og svar<p><strong>Hvilke typer mennesker ser dere etter?<br></strong>Vi ser etter mennesker som kan jobbe målrettet under tidspress, med gode samarbeidsevner. Søkere må være strukturerte og kunne jobbe metodisk også med monotone arbeidsoppgaver over tid. EK-analyse fordrer god forståelse innenfor blant annet etterretning, radioteknologi og militære operasjoner. De nødvendige kunnskaper dekkes under grunnutdanning, men etterretning er et modningsfag og en god analytiker søker alltid å tilegne seg ny kunnskap, også etter grunnutdanning. Søkere må ha gode evner og vilje til å tilegne seg ny kunnskap.</p><p>Som analysecelle søker vi å rekruttere personell med relevant, men variert bakgrunn. </p><p><strong>Hva gjør en EK-analytiker?<br></strong>En EK-analytiker systematiserer og sammenstiller innhentet informasjon om fiendens bruk av samband. Dette fordrer god forståelse om hvordan radioteknologi funger og benyttes i militære operasjoner. EK-analytikeren jobber i tett dialog med EK-operatørene under forberedelser og gjennomføring av operasjoner. Det er EK-analytikerens oppgave å etterse at innhenting foregår i henhold til gjeldende etterretningsbehov. Innhentet data bearbeides for å kunne svare på etterretningsbehov, måldata og fiendens nettverksstruktur.</p><p>EK-analytikeren holder også kurs og leksjoner for resten av kompaniet, spesielt innenfor etterretning, aktør- og områdekunnskap.</p><p><b>Er det farlig å jobbe som EK-analytiker i utlandet?<br></b>Deltakelse i konfliktområder innebærer alltid en viss risiko. I tillegg til å være en god analytiker, må EK-analytikeren også tilfredsstille gjeldende fysiske krav og militære ferdigheter. En av årsakene til at vi gjennomfører en grundig seleksjon er å forvisse oss om at våre analytikere er mentalt og fysisk egnet for å løse oppdrag i internasjonale operasjoner.<br></p><p><b>Er jobb i EK forenelig med familieliv?<br></b>Ja, mange av våre ansatte har familie og barn.</p><p><b>Kan sivile søke?<br></b>Ja, vi utdanner EK-operatører og analytikere med både sivil og militær bakgrunn. Det som kreves er fullført førstegangstjeneste og at søkeren oppfyller kravene til stillingen. <br></p>

Publisert 5. desember 2014 17:07.. Sist oppdatert 15. august 2018 08:25.