ek_operator_fek_operator_fhttp://forsvaret.no/media/PubImages/ek_operator_f.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4459

Elektronisk krigføringsoperatør i Etterretningsbataljonen

Som elektronisk krigføringsoperatør vil du være en del av en profesjonell avdeling som leverer etterretningsstøtte til militære operasjoner.
Søknadsfristen gikk ut 8. januar 2018. Neste mulige søknadsfrist er i januar 2019.

  • Er du nysgjerrig på hvordan teknologi fungerer?
  • Er du praktisk anlagt og har evnen til å jobbe systematisk?
  • Trives du i felt over lengre perioder?

En EK-operatør innhenter informasjon gjennom fiendens bruk av samband. EK-operatøren leverer relevant og rettidig etterretning ved å benytte avansert måleutstyr i felt for å identifisere, avlytte og lokalisere fiendtlig radiotrafikk. 

 

 

Krav til søkereKrav til søkere<div><font color="#333333" face="proximanova, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><ul style="box-sizing:content-box;margin:0px 0px 1.875em;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;padding-left:0px;list-style:none;color:#333333;font-size:16px;"><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;">Ha fullført førstegangstjeneste<br style="box-sizing:content-box;"></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;">Må inneha førerkort klasse B innen 1. juli i opptaksåret<br style="box-sizing:content-box;"></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;">Være norsk statsborger<br style="box-sizing:content-box;"></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;">Bestå <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=8bbaa649-1939-478a-88bc-926847654ef2" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration:underline;background-color:transparent;transition:0.3s 0ms;font-size:1rem;">fysiske minstekrav</a><span style="box-sizing:content-box;font-size:inherit;color:inherit;background-color:transparent;"> til karakter 5 for å starte utdanningen</span><br style="box-sizing:content-box;"></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;">Kunne sikkerhetsklareres for strengt hemmelig<br style="box-sizing:content-box;"></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;">Minimum karakter 5 på teoritesten (all<span style="box-sizing:content-box;font-size:inherit;color:inherit;background-color:transparent;">ment evnenivå) fra sesjon</span><br style="box-sizing:content-box;"></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;">Tilfredsstille krav til medisinsk skikkethet for internasjonale operasjoner<br style="box-sizing:content-box;"></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;">Være villig til å tjenestegjøre i internasjonale operasjoner<br></li></ul>
HverdagenHverdagen<p class="forsvaretElement-p">​Hverdagen som EK-operatør er variert, når kompaniet ikke er ute på operasjoner eller øvelser brukes mye av tiden til å forbedre militære og EK-faglige ferdigheter. Operasjoner løses i ulike sammensetninger fra enkeltpersoner med bærbart materiell til større pansrede plattformet koblet sammen i store innsamlingssystemer. Som elektronisk krigføringsoperatør vil du kunne løse oppdrag i pågående konfliktsoner. Gode militære ferdigheter er en forutsetning for å kunne løse et EK-oppdrag. Dette stiller strenge krav til EK-operatørens militære ferdigheter, tekniske forståelse, selvstendighet, samt fysiske og psykiske robusthet. <br></p>
SeleksjonsløpetSeleksjonsløpet<p class="forsvaretElement-p">​Leverte søknader vil først behandles hos Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS). De vurderer deg objektivt om du består minimumskravene for stillingen(e) du har søkt. Dersom du ikke består kravene til din førsteprioritet, vil du flyttes til andreprioritet dersom du består kravene der, osv. Din helseprofil i forsvaret er også en del av det som vurderes, derfor kan det være lurt å oppdatere den dersom du mistenker helseprofilen for å være utdatert.</p><p class="forsvaretElement-p">Hvis du består alle må kravene, vil du bli sendt videre til vurdering hos avdeling. Avdelingen vil ta stilling til om de vil kalle deg inn til tester. Her konkurrerer du med de andre søkerne som også består minimumskravene. Det er veldig viktig å levere søknaden komplett, slik at denne vurderingen blir så riktig som mulig.</p><p class="forsvaretElement-p">Dersom du når opp i konkurransen, vil du kalles inn til en testdag. Denne testdagen gjennomføres en dag i uke 4 eller 5. De som kommer videre etter testene vil bli innkalt til jobbintervju i uke 8 eller 9. Siste del av seleksjonen er en jobbsimulering på fire dager. Denne jobbsimuleringen vil bli gjennomført i midten av april 2018.</p><p class="forsvaretElement-p">Vår siste frist for vedtak om jobbtilbud er 26. april 2018. <br></p>
Innledende opplæring og sertifiseringInnledende opplæring og sertifisering<p class="forsvaretElement-p">​For å kunne tjenestegjøre som EK-operatør vil du etter bestått seleksjon gjennomføre en grunnutdanning på tolv måneder. Grunnutdanningen er modulbasert, og har som formål å tilføre enkeltmann i en lagsramme de kunnskaper og ferdigheter som er nødvendig for å kunne tjenestegjøre som EK-operatør. Utdanningen anses som krevende og inneholder moduler innen EK-faget, samt militære ferdigheter som skyting, sanitet, kjøretøysutdanning med mer. <br></p>


Publisert 5. desember 2014 17:05.. Sist oppdatert 11. januar 2018 10:00.