A027_C008_0206GZA027_C008_0206GZhttp://forsvaret.no/media/PubImages/A026_C066_0206CX.0000075.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1014

MI-analytiker i Etterretningsbataljonen

Som MI-analytiker vil du jobbe med å bearbeide og analysere innsamlet informasjon. Søknadsfrist 8. januar 2018.

MI-analytikere behandler informasjon innhentet fra menneskelige kilder. MI-analytikeren validerer og kvalitetssikrer informasjon, før den kan integreres med informasjon fra andre disipliner.  Fagområdet er komplekst og krevende, da informasjon fra mennesker stort sett følges av ulike motiver, filtre og bias fra avsenderen. Analytikeren skaper orden i kaos. Som analytiker påhviler det deg også ansvar for at MI-operatørene fanger opp så mange relevante perspektiver av et tema som mulig i sin innhenting. Å se helhet og sammenheng i fragmenterte virkeligheter er i kjernen av arbeidsområdet.

MI-analytikeren jobber sammen med MI- og ODS-operatørene i misjonsområdene disse deployerer til. Det betyr at hyppige utenlandsopphold må påregnes.

Søkere oppfordres til diskresjon om at man søker.​

Personlige egenskaper

 • Er du nysjerrig på å forstå verden og komplekse miljøer?
 • Liker du å analysere og finne sammenhenger i informasjon som kommer fra interessante mennesker?
 • Er du en person som er i stand til å identifisere om slutninger er basert på følelser eller fornuft?
 • Er du en som hever kvaliteten på et produkt og får frem essensen av det som skal formidles?
 • Trives du med å jobbe tett med andre, men med selvstendig ansvar?

​krav til søker:

 • Ha norsk statsborgerskap
 • Være fylt 25 år i løpet av 2017
 • Ha gjennomført førstegangstjeneste
 • Ha hatt førerkort førerkort klasse B i minst to år​
 • Tilfredsstille fysiske ​minstekrav​​ for lederutdanning
 • Tilfredsstille krav til medisinsk skikkethet for internasjonale operasjoner
 • Kunne sikkerhetsklareres for høyeste nivå
 • Ønskelig med universitets/høy​skoleutdanning

 

 

Informasjon til søkerInformasjon til søker<p class="forsvaretElement-p">​​<span style="font-size:1rem;">​​S</span><span style="font-size:1rem;">øknadsskjemaet er ikke åpnet enda. </span><span style="font-size:1rem;">På </span><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=176107c0-8c88-4a78-98ec-4ff9c9cca15a" style="font-size:1rem;">denne siden​</a><span style="font-size:1rem;"> finner du en komplett oversikt over alle søknadsfrister, samt informasjon om når de ulike søknadsskjemaene åpner, hvordan du søker, og veien videre fra søknad til skoleplass.</span></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="font-size:1rem;"></span><span style="font-size:1rem;">S</span><span style="font-size:1rem;">kulle du ha ytterligere spørsmål kan du ta kontakt med Forsvarets personell- og vernepliktssenter på telefon 03003.</span></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=3

Publisert 4. desember 2014 18:44.. Sist oppdatert 18. september 2017 11:47.