A027_C008_0206GZA027_C008_0206GZhttp://forsvaret.no/media/PubImages/A026_C066_0206CX.0000075.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1014

MI-analytiker i Etterretningsbataljonen

Som MI-analytiker vil du jobbe med å bearbeide og analysere innsamlet informasjon. Søknadsfrist 2. januar 2019.
  • Er du nysgjerrig på å forstå komplekse miljøer og sammenhenger?
  • Finner du raskt frem til kjernen i en problemstilling?
  • Har du høy integritet men er åpen for andre synspunkter?

Som MI-analytiker bearbeider og analyserer du informasjon fra menneskelige kilder. Jobben som MI-analytiker er kompleks og krevende, da informasjon fra mennesker følges av ulike motiver, filtre og bias. En MI-analytiker skaper orden i kaos og ser helhet og sammenheng i fragmenterte virkeligheter.

 

 

Krav til søkereKrav til søkere<div><font color="#333333" face="proximanova, arial, helvetica, sans-serif" size="3"></font></div><p><ul><li>Ha fylt 25 år i løpet av ansettelsesåret<br></li><li>Ha fullført bachelor før 1. august ansettelsesåret<br></li><li>Ha førerkort klasse B</li><li>Ha norsk statsborgerskap</li><li>Være villig til å tjenestegjøre i internasjonale operasjoner</li><li>Tilfredsstille krav til medisinsk skikkethet for internasjonale operasjoner</li><li>Ha gode norsk- og engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig</li><li>Kunne sikkerhetsklareres for høyeste nivå</li><li>Ønskelig med universitets-/høyskoleutdanning</li><li>Bestå fysiske minstekrav til karakter 5 for å starte utdanningen<br></li><li>Kandidater uten førstegangstjeneste er søknadsberettiget, dersom de har fullført bachelor før 1. august ansettelsesåret<br></li></ul></p>
Jobben som MI-analytikerJobben som MI-analytiker<p class="forsvaretElement-p"></p><p>Som MI-analytiker bearbeider og analyserer du informasjon innsamlet fra menneskelige kilder. MI-analytikeren validerer og kvalitetssikrer informasjon før den kan sammenstilles med informasjon fra andre etterretningsdisipliner. Fagområdet er komplekst og krevende, og det er analytikeren som skaper orden i kaos. Som analytiker har du også ansvar for at MI-operatørene fanger opp så mange relevante perspektiver av et tema som mulig når informasjonen hentes inn. Å se helhet og sammenheng i fragmenterte virkeligheter er kjernen av arbeidet. </p><p>Fagfeltet og arbeidet som MI-analytiker er sensitivt, noe som gjør at man må forberede seg på å skjerme eget arbeidsliv ut over det som er normalt. MI-analytikeren jobber sammen med MI- og ODS-operatørene i konfliktområdene disse oppholder seg i. Hyppige utenlandsopphold må derfor påregnes.</p><p>Avdelingen gjennomfører grundig seleksjon av søkere til stillingen. Det er imidlertid viktig at du ikke lar deg avskrekke av beskrivelsene, eller hvorvidt du mener at jobben ikke vil passe for deg. Svarer du ja på spørsmålene over, og tilfredsstiller formalkravene til stillingen, oppfordrer vi deg til å sende en søknad.<br></p>
SeleksjonsløpetSeleksjonsløpet<p class="forsvaretElement-p"></p><p>Avdelingen gjennomfører grundig seleksjon av søkere til stillingen. Det er imidlertid viktig at du ikke lar deg avskrekke av beskrivelsene, eller hvorvidt du mener at jobben ikke vil passe for deg. Svarer du ja på spørsmålene over, og tilfredsstiller formalkravene til stillingen, oppfordrer vi deg til å sende en søknad.</p><p>Leverte søknader vil først behandles hos Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS). De vurderer deg objektivt om du består minimumskravene for stillingen(e) du har søkt. Dersom du ikke består kravene til din førsteprioritet, vil du flyttes til andreprioritet dersom du består kravene der, osv. Din helseprofil i forsvaret er også en del av det som vurderes, derfor kan det være lurt å oppdatere den dersom du mistenker helseprofilen for å være utdatert.</p><p>Hvis du består alle må kravene, vil du bli sendt videre til vurdering hos avdeling. Avdelingen vil ta stilling til om de vil kalle deg inn til tester. Her konkurrerer du med de andre søkerne som også består minimumskravene. Det er veldig viktig å levere søknaden komplett, slik at denne vurderingen blir så riktig som mulig.</p><p>Dersom du når opp i konkurransen, vil du kalles inn til en testdag. Denne testdagen gjennomføres en dag tre til fem uker etter søknadsfrist. De som kommer videre etter testene vil bli innkalt til jobbintervju tre til fem uker etter testdagen. Siste del av seleksjonen er en jobbsimulering på fire dager. Denne jobbsimuleringen vil bli gjennomført over to arbeidsdager og to helgedager i april.</p><p>Eventuelt jobbtilbud foreligger før utgangen av april.<br></p>
Innledende opplæring og sertifiseringInnledende opplæring og sertifisering<p class="forsvaretElement-p">​Grunnutdanningen starter i begynnelsen av august og gir sertifisering som MI-analytiker for de som består utdanningen.<br></p>


Publisert 4. desember 2014 18:44.. Sist oppdatert 15. august 2018 08:29.