Etterretning i HærenEtterretning i Hærenhttp://forsvaret.no/media/PubImages/ebn_mi_toppbilde.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8145

MI-operatør

MI-operatører finner, vurderer og anvender menneskelige kilder for å få tilgang på kritisk informasjon.
  • Er du nysgjerrig og kreativ?
  • Vekker du tillit hos andre?
  • Er du lei av kjedelige dager på kontoret?

Søknadsfrist 10. januar 2020

SØK HER

Menneskebasert innhenting er en etterretningsdisiplin som har lange tradisjoner innenfor etterretningsfaget, og er et effektivt bidrag i nåtidens konfliktbilder. Som MI-operatør vil du lære å tolke og forstå hva som påvirker andre mennesker og hvordan dette kan utnyttes for å hente inn informasjon. Sosiale, mentale og intellektuelle evner står helt sentralt og tjenesten er krevende, men givende. Jobben utføres på tvers av ulike menneskelige miljøer, og er avhengig av mangfold blant operatørene for å ivareta fleksibilitet og tilpasningsevne. MI-operasjoner foregår utenfor Norge, og hverdagen er spennende, variert og utradisjonell. Som MI-operatør vil du oppleve å jobbe i begivenhetenes sentrum i ulike konfliktområder.

Arbeidet er sensitivt, og gjentatte utenlandsopphold må påregnes. Vi oppfordrer til å utvise diskresjon om at du søker på stillingen som MI-operatør.


 Les om jobben som MI-operatør

 

 

karriere_223_etterretningsoperatoaktuelt_1922_mioperatoer/aktuelt/mi-operatoer/media/PubImages/_C9B4522.jpgI etterretningens tjenestePressen elsker å kalle dem spioner og hemmelige agenter. Men jobben er ikke helt som en ser på film. Møt «Kristoffer» (30) som er MI-operatør i Etterretningsbataljonen.karriere_223_etterretningsoperatohttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=6778 

 

karriere_223_etterretningsoperatoKrav til søker<p> <li>Ha fylt 25 år i løpet av ansettelsesåret</li> <li>Fullført bachelor før ansettelse eller fullført førstegangstjeneste</li> <li>Ha hatt førerkort klasse B i minst to år</li> <li>Ha norsk statsborgerskap</li> <li>Være villig til å tjenestegjøre i internasjonale operasjoner</li> <li>Tilfredsstille krav til medisinsk skikkethet for internasjonale operasjoner</li> <li>Ha gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig</li> <li>Kunne sikkerhetsklareres for høyeste nivå</li> <li>Bestå fysiske minstekrav til karakter 5 for å starte utdanningen</li> </p> <p>Kandidater uten fullført førstegangstjeneste er også søknadsberettiget, dersom de har en fullført bachelor grad før 1. august ansettelsesåret.</p> karriere_223_etterretningsoperato
karriere_223_etterretningsoperatoFamilieliv<p> Mange som jobber hos oss har samboer eller er gift, både med og uten barn, og kombinerer fint sine familieforpliktelser med jobben. Vi forsøker å være så fleksible som mulig og legge til rette for at hver enkelt kan opprettholde en sunn balanse mellom jobb og privatliv. Hverdagen hjemme i Norge er preget av periodevis intensivt arbeid, som også gir rom for mer fritid mellom slagene. I tillegg til dette må du påberegne 3-6 måneders deployeringer til utlandet avhengig av stilling. Utenlandsoppdragene vil naturlig nok ha friperioder hvor forsvaret dekker hjemreisen. Hvorvidt dette er forenelig med et familieliv, kommer an på egne og familiens forventninger og behov for din tilstedeværelse. Vi anbefaler uansett å gjøre en tydelig avklaring rundt dette før du takker ja til et eventuelt jobbtilbud. </p>karriere_223_etterretningsoperato
karriere_223_etterretningsoperatoSeleksjon<p> Når du har levert din søknad vil den først behandles hos Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS). De gjør en objektiv vurdering av søknaden din på bakgrunn av minimumskravene for stillingene du har søkt. Dersom du ikke består kravene til din førsteprioritet, vil du flyttes til andreprioritet dersom du består kravene der, osv. Din helseprofil i Forsvaret er også en del av det som vurderes, derfor kan det være lurt å oppdatere den dersom du mistenker helseprofilen for å være utdatert. Dersom du oppfyller minimumskravene blir søknaden din sendt videre oss. Vi vil deretter sende deg en e-post med informasjon om videre seleksjonsprosess. </p>karriere_223_etterretningsoperato
karriere_223_etterretningsoperatoSivile søkere<p> Sivile kan søke på alle stillingene innenfor Menneskebasert Innhenting så lenge man tilfredsstiller kravene. Dersom du ikke har førstegangstjeneste er du også søknadsberettiget til stillingene MI-operatør og MI-analytiker forutsatt at du har fullført bachelor før ansettelse i august. ODS-operatør krever fullført førstegangstjeneste, hvor erfaring med militære basisferdigheter også vil være en fordel. </p>karriere_223_etterretningsoperato
karriere_223_etterretningsoperatoForberedelser<p> Forberedelser til den praktiske seleksjonsprosessen gjøres best ved å søke utfordringer og utvikling i de neste årene, det vil gjøre deg smartere, mer kunnskapsrik og således bedre forberedt på fremtidige prøvelser. I tillegg må du være i tilfredsstillende medisinsk og fysisk form, ettersom både operatører og analytikere må være i stand til å ta vare på seg selv i uvanlige omgivelser over lengre tid. </p>karriere_223_etterretningsoperato
karriere_223_etterretningsoperatoPlikttjeneste?<p> Det er ingen plikttjeneste hos oss. Vi ønsker at våre ansatte jobber her så lenge de selv ønsker det. Vår målsetting er at våre ansatte trives med jobben og ønsker å jobbe med fagfeltet i lang tid, ettersom det tar lang tid å bli god i etterretningsfaget. </p>karriere_223_etterretningsoperato
karriere_223_etterretningsoperatoBakgrunn<p> Innenfor etterretningsfaget generelt, og menneskebasert innhenting spesielt, er mangfold ansett som en styrke som bidrar til å opprettholde fleksibilitet og tilpasningsevne. Dette medfører at bakgrunnen din ikke er styrende for hvorvidt jobben passer for deg eller ikke. Det er deg som person, dine egenskaper og erfaringene du har gjort i livet som vil være avgjørende. Dersom du tilfredsstiller formalkravene til stillingen, men allikevel er i tvil, oppfordrer vi deg til å sende en søknad. </p>karriere_223_etterretningsoperato
karriere_223_etterretningsoperatoAldersgrense?<p> Det er ingen øvre aldersgrense for noen av stillingene innenfor menneskebasert innhenting, derfor er høy alder ikke automatisk diskvalifiserende i en seleksjonsprosess hos oss. Til MI-operatør anser vi det som en fordel med høy mental modenhet, men opplever dessverre at mange eldre søkere over 40 år har utfordringer med å bestå helsekrav eller krav til fysisk form. </p>karriere_223_etterretningsoperato

Publisert 5. desember 2014 17:47.. Sist oppdatert 18. september 2019 17:00.