Etterretning i HærenEtterretning i Hærenhttp://forsvaret.no/media/PubImages/ebn_mi_toppbilde.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8145

MI-operatør i Etterretningsbataljonen

Som MI-operatør innhenter du viktig informasjon gjennom samhandling med andre mennesker. Søknadsfrist 2. januar 2019.
  • Er du nysgjerrig og kreativ?
  • Er du omgjengelig?
  • Er du lei av kjedelige dager på kontoret?

Som MI-operatør skaper du etterretningsprodukter gjennom interaksjon med mennesker som innehar unik og kritisk informasjon. Dette er en etterretningsdisiplin hvor det er essensielt å forstå hva som påvirker mennesker, og hvordan dette kan utnyttes i innhentingsoppdrag.

 Les om jobben som MI-operatør

 

 

karriere_223_etterretningsoperatoaktuelt_1922_mioperatoer/aktuelt/mi-operatoer/media/PubImages/_C9B4522.jpgI etterretningens tjenestePressen elsker å kalle dem spioner og hemmelige agenter. Men jobben er ikke helt som en ser på film. Møt «Kristoffer» (30) som er MI-operatør i Etterretningsbataljonen.karriere_223_etterretningsoperatohttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=6778


 

 

Krav til søkereKrav til søkere<ul><li>Ha fylt 25 år i løpet av ansettelsesåret.</li><li>Fullført bachelor før ansettelse eller fullført førstegangstjeneste.</li><li>Ha hatt førerkort klasse B i minst to år.</li><li>Ha norsk statsborgerskap.</li><li>Være villig til å tjenestegjøre i internasjonale operasjoner.</li><li>Tilfredsstille krav til medisinsk skikkethet for internasjonale operasjoner.</li><li>Ha gode norsk- og engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig.</li><li>Kunne sikkerhetsklareres for høyeste nivå.</li><li>Bestå <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=8bbaa649-1939-478a-88bc-926847654ef2">fysiske minstekrav</a> til karakter 5 for å starte utdanningen.</li></ul><p>Kandidater uten fullført førstegangstjeneste er også stønadsberettiget, dersom de har en fullført bachelor grad før 1. august ansettelsesåret. <br></p>
Jobben som MI-operatørJobben som MI-operatør<p class="forsvaretElement-p"></p><p>MI-operatører finner, vurderer og anvender menneskelige kilder for å anskaffe kritisk informasjon i konfliktområder der norske styrker befinner seg. Dette er en etterretningsdisiplin der du lærer å tolke og forstå hva som påvirker andre mennesker og hvordan dette utnyttes for å hente inn informasjon. Menneskebasert innhenting har lange tradisjoner innenfor etterretningsfaget og er effektivt bidrag i nåtidens konfliktbilder.</p><p>Det stilles store krav til å bli MI-operatør, og du vil bli grundig vurdert i opptaksprosessen. Sosiale, mentale og intellektuelle evner står helt sentralt. MI-operasjoner foregår utenfor Norge, og tjenesten er krevende, men givende. Kandidater som lykkes med å bli MI-operatører vil oppleve å jobbe i begivenhetenes sentrum i ulike konfliktområder. </p><p>Fagfeltet og arbeidet som MI-operatør er sensitivt, noe som gjør at man må forberede seg på å skjerme eget arbeidsliv ut over det som er normalt. Jobben vil innebære gjentatte utenlandsopphold som innhenter, og egnede kandidater vil også på sikt kunne lede innhentingsoperasjoner. <br></p>
SeleksjonsløpetSeleksjonsløpet<p class="forsvaretElement-p"></p><p>Avdelingen gjennomfører grundig seleksjon av søkere til stillingen. Det er imidlertid viktig at du ikke lar deg avskrekke av beskrivelsene, eller hvorvidt du mener at jobben ikke vil passe for deg. Svarer du ja på spørsmålene over, og tilfredsstiller formalkravene til stillingen, oppfordrer vi deg til å sende en søknad.</p><p>Leverte søknader vil først behandles hos Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS). De vurderer deg objektivt om du består minimumskravene for stillingen(e) du har søkt. Dersom du ikke består kravene til din førsteprioritet, vil du flyttes til andreprioritet dersom du består kravene der, osv. Din helseprofil i forsvaret er også en del av det som vurderes, derfor kan det være lurt å oppdatere den dersom du mistenker helseprofilen for å være utdatert.</p><p>Hvis du består alle må kravene, vil du bli sendt videre til vurdering hos avdeling. Avdelingen vil ta stilling til om de vil kalle deg inn til tester. Her konkurrerer du med de andre søkerne som også består minimumskravene. Det er veldig viktig å levere søknaden komplett, slik at denne vurderingen blir så riktig som mulig.</p><p>Dersom du når opp i konkurransen, vil du kalles inn til en testdag. Denne testdagen gjennomføres en dag tre til fem uker etter søknadsfrist. De som kommer videre etter testene vil bli innkalt til jobbintervju tre til fem uker etter testdagen. Siste del av seleksjonen er en jobbsimulering på fire dager. Denne jobbsimuleringen vil bli gjennomført over to arbeidsdager og to helgedager i april.</p><p>Eventuelt jobbtilbud foreligger før utgangen av april.<br></p>
Innledende opplæring og sertifiseringInnledende opplæring og sertifisering<p class="forsvaretElement-p">​Grunnutdanningen starter i begynnelsen av august og gir sertifisering som MI-operatør for de som består utdanningen.<br></p>Publisert 5. desember 2014 17:47.. Sist oppdatert 9. januar 2019 09:32.