Etterretning i HærenEtterretning i Hærenhttp://forsvaret.no/media/PubImages/ebn_mi_toppbilde.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8145

MI-operatør i Etterretningsbataljonen

Som MI-operatør innhenter du viktig informasjon gjennom samhandling med andre mennesker. Søknadsfrist 8. januar 2018.
 • Er du kunnskapsrik og nysgjerrig på verden og menneskene du møter?
 • Er du eventyrlysten og glad i å reise til spennende steder?
 • Ser andre mennesker på deg som en omgjengelig person med et godt nettverk?
 • Opplever du ofte å forstå andres uuttalte agendaer?
 • Har du en naturlig selvtillit og god sosial overhøyde i din omgang med andre mennesker?

MI-operatører finner, vurderer og anvender menneskelige kilder for å hente inn kritisk informasjon i konfliktområder der norske styrker er deployert. Dette er en unik etterretningsdisiplin der du lærer å tolke og forstå hva som påvirker andre mennesker, og hvordan anvende dette for å hente inn informasjon. Menneskebasert innhenting har lange tradisjoner innenfor etterretningsfaget, og er et effektivt bidrag i moderne konfliktbilder.

Det stilles store krav til å bli MI-operatør, og du vil bli grundig vurdert i opptaksprosessen. Sosiale, mentale og intellektuelle kapasiteter står helt sentralt, samtidig som det også stilles krav til god fysisk form. Tjenesten utenlands er krevende og givende, og kandidater som lykkes med å bli MI-operatører vil oppleve å jobbe i kjernen av norsk deltakelse i samtidskonflikter.

En karriere som MI-operatør vil innebære gjentatte utenlandsopphold som innhenter, og du vil på sikt også kunne lede innhentingsoperasjoner på bakken, dersom du innehar egnede kvalifikasjoner.

Kvinner og personer med flerkulturell bakgrunn oppfordres til å søke.

Søkere oppfordres til diskresjon om at man søker. 

​krav til søker:

 • Være fylt 25 år i løpet av ansettelsesåret
 • Ha gjennomført førstegangstjeneste
 • Ha hatt førerkort klasse B i minst to år
 • Være norsk statsborger
 • Være villig til å tjenestegjøre i internasjonale operasjoner
 • Ha gode norsk- og engelskkunskaper både muntlig og skriftlig
 • Kunne sikkerhetsklareres for høyeste nivå
 • Tilfredsstille krav til medisinsk skikkethet for internasjonale operasjoner
 • Tilfredsstille fysiske minstekrav​ for lederutdanning

 

 

Informasjon til søkerInformasjon til søker<p class="forsvaretElement-p">​​<span style="font-size:1rem;">​​S</span><span style="font-size:1rem;">øknadsskjemaet er ikke åpnet enda. </span><span style="font-size:1rem;">På </span><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=176107c0-8c88-4a78-98ec-4ff9c9cca15a" style="font-size:1rem;">denne siden​</a><span style="font-size:1rem;"> finner du en komplett oversikt over alle søknadsfrister, samt informasjon om når de ulike søknadsskjemaene åpner, hvordan du søker, og veien videre fra søknad til skoleplass.</span></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="font-size:1rem;"></span><span style="font-size:1rem;">S</span><span style="font-size:1rem;">kulle du ha ytterligere spørsmål kan du ta kontakt med Forsvarets personell- og vernepliktssenter på telefon 03003.</span></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=3

Publisert 5. desember 2014 17:47.. Sist oppdatert 19. oktober 2017 14:49.