ods_operatorods_operatorhttp://forsvaret.no/media/PubImages/ods_operator.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8146

ODS-operatør i Etterretningsbataljonen

Vil du ta del i etterretningsoperasjoner hvor informasjon innhentes gjennom samhandling med andre mennesker?
  • Tenker du ukonvensjonelt?
  • Er du løsningsorientert i uforutsette situasjoner?
  • Er du streetsmart og årvåken?

Som ODS-operatør bidrar du til MI-operasjoner gjennom overvåkning, dokumentasjon og sikkerhetstiltak (ODS). ODS-operatøren jobber både selvstendig og i samvirke med MI-operatører for å skape optimale forutsetninger for innhentingsoperasjoner. Man må ha stor evne til å tilpasse seg nye og ukjente miljøer.

 

 

Krav til søkereKrav til søkere<ul><li>Ha fylt 23 år i løpet av 2018</li><li>Ha gjennomført førstegangstjeneste</li><li>Ha førerkort klasse B</li><li>Ha norsk statsborgerskap</li><li>Være villig til å tjenestegjøre i internasjonale operasjoner</li><li>Tilfredsstille krav til medisinsk skikkethet for internasjonale operasjoner</li><li>Ha gode norsk- og engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig</li><li>Kunne sikkerhetsklareres for høyeste nivå</li><li>Bestå <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=8bbaa649-1939-478a-88bc-926847654ef2">fysiske minstekrav</a> til karakter 5 for å starte utdanningen<br></li></ul>
Jobben som ODS-operatørJobben som ODS-operatør<p>Jobben som ODS-operatør utføres innenfor domenet menneskebasert innhenting, og operatørene gjennomfører overvåknings-, dokumentasjons- og sikkerhetsoperasjoner i forbindelse med innhentingsoperasjoner. </p><p>Arbeidet er sensitivt og bidrar til å øke effekt og validitet av informasjon ervervet gjennom menneskebasert innhenting. </p><p>ODS-operatører jobber både selvstendig og i samvirke med MI-operatører for å skape forutsetninger for innhentingsoperasjoner. Derfor stilles det både krav til selvstendighet og teamarbeid. Tjenesten krever videre at man er i stand til å tilpasse seg ulike omgivelser, både hva gjelder menneskelig og geografisk terreng, i ulike deler av verden. Evne til å ta hurtige og gode beslutninger er et annet viktig kriterium. Kjennskap til og erfaring fra militære basisferdigheter er en fordel. God fysisk form er et krav. </p><p>Tjenesten er spennende og utradisjonell. Gjentatte utenlandsopphold må påregnes. Jobben utføres på tvers av ulike menneskelige miljøer, og er avhengig av mangfold blant operatørene for å ivareta fleksibilitet og tilpasningsevne.<br></p>
SeleksjonsløpetSeleksjonsløpet<p class="forsvaretElement-p"></p><p>Avdelingen gjennomfører grundig seleksjon av søkere til stillingen. Det er imidlertid viktig at du ikke lar deg avskrekke av beskrivelsene, eller hvorvidt du mener at jobben ikke vil passe for deg. Svarer du ja på spørsmålene over, og tilfredsstiller formalkravene til stillingen, oppfordrer vi deg til å sende en søknad.</p><p>Leverte søknad vil først behandles hos Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS). De vurderer deg objektivt om du består minimumskravene for stillingen(e) du har søkt. Dersom du ikke består kravene til din førsteprioritet, vil du flyttes til andreprioritet dersom du består kravene der, osv. Din helseprofil i forsvaret er også en del av det som vurderes, derfor kan det være lurt å oppdatere den dersom du mistenker helseprofilen for å være utdatert.</p><p>Hvis du består alle må kravene, vil du bli sendt videre til vurdering hos avdeling. Avdelingen vil ta stilling til om de vil kalle deg inn til tester, her konkurrerer du med de andre søkerne som også består minimumskravene. Det er veldig viktig å levere søknaden komplett, slik at denne vurderingen blir så riktig som mulig.</p><p>Dersom du når opp i konkurransen, vil du kalles inn til en testdag. Denne testdagen gjennomføres en dag tre til fem uker etter søknadsfrist. De som kommer videre etter testene vil bli innkalt til jobbintervju tre til fem uker etter testdagen. Siste del av seleksjonen er en jobbsimulering på fire dager. Denne jobbsimuleringen vil bli gjennomført over to arbeidsdager og to helgedager i april.</p><p>Eventuelt jobbtilbud foreligger før utgangen av april.<br></p>
Innledende opplæring og sertifiseringInnledende opplæring og sertifisering<p class="forsvaretElement-p">Grunnutdanningen starter i begynnelsen av august og gir sertifisering som ODS-operatør for de som består utdanningen.<br></p>


Det er dessverre ikke mulig å søke i 2019, da det per nå ikke er behov for å utdanne nytt personell i det kommende året. Neste mulige søknadsfrist er januar 2020.

Publisert 5. desember 2014 17:10.. Sist oppdatert 19. oktober 2018 11:44.