ods_operatorods_operatorhttp://forsvaret.no/media/PubImages/ods_operator.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8146

ODS-operatør i Etterretningsbataljonen

Vil du ta del i etterretningsoperasjoner hvor informasjon innhentes gjennom samhandling med andre mennesker? Søknadsfrist 8. januar 2018.

Stillingene ligger innenfor domenet menneskebasert innhenting, og operatørene gjennomfører overvåkning, dokumentasjon og sikkerhetstiltak (ODS) i forbindelse med innhentingsoperasjoner.​

Arbeidet er sensitivt, og bidrar til å øke effekten og validiteten av informasjon ervervet gjennom menneskebasert innhenting.

ODS-operatører jobber individuelt og i samvirke med MI-operatører. Derfor stilles både krav til selvstendighet og teamarbeid. Tjenesten krever videre at man er i stand til å tilpasse seg ulike omgivelser, både hva gjelder menneskelig og geografisk terreng i ulike deler av verden. Evne til å ta hurtige og gode beslutninger er et annet viktig kriterium. Kjennskap til og erfaring fra militære basisdisipliner er en fordel. God fysisk form er et krav.

Tjenesten er spennende og utradisjonell. Gjentatte utenlandsopphold må påregnes. Jobben utføres på tvers av ulike menneskelige miljøer, og er avhengig av mangfold blant operatørene for å ivareta fleksibilitet og tilpasningsevne. Kvinner og personer med flerkulturell bakgrunn oppfordres derfor spesielt til å søke.

Søkere oppfordres til diskresjon om at man søker.​

Personlige egenskaper

 • Er du eventyrlysten og glad i å reise til spennende strøk?
 • Er du dyktig til å tilpasse deg omgivelsene både sosialt og visuelt?
 • Liker du å jobbe ute i dynamiske miljøer?
 • Er du en person som ikke liker å overlate ting til tilfeldighetene?
 • Kommer du ofte opp med gode og kreative løsninger i kompliserte situasjoner?
 • Er du interessert i dokumentasjonsteknikker som foto og video?

​Krav til søker:

 • ​Være fylt 23 år i løpet av 2017​​
 • Ha hatt førerkort klasse B i minst to år
 • Ha fullført førstegangstjeneste
 • Være norsk statsborger
 • Kunne sikkerhetsklareres for høyeste klareringsnivå
 • Tilfredsstille fysiske minstekrav​​​ for lederutdanning
 • Tilfredsstille krav til medisinsk skikkethet for internasjonale operasjoner

 

 

Informasjon til søkerInformasjon til søker<p class="forsvaretElement-p">​​<span style="font-size:1rem;">​​S</span><span style="font-size:1rem;">øknadsskjemaet er ikke åpnet enda. </span><span style="font-size:1rem;">På </span><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=176107c0-8c88-4a78-98ec-4ff9c9cca15a" style="font-size:1rem;">denne siden​</a><span style="font-size:1rem;"> finner du en komplett oversikt over alle søknadsfrister, samt informasjon om når de ulike søknadsskjemaene åpner, hvordan du søker, og veien videre fra søknad til skoleplass.</span></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="font-size:1rem;"></span><span style="font-size:1rem;">S</span><span style="font-size:1rem;">kulle du ha ytterligere spørsmål kan du ta kontakt med Forsvarets personell- og vernepliktssenter på telefon 03003.</span></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=3

Publisert 5. desember 2014 17:10.. Sist oppdatert 18. september 2017 11:48.