ToppbildeToppbildehttp://forsvaret.no/media/PubImages/feltoperator_toppbilde.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=599Videregående utdanning - Ferdsel i bratt lende vinterstid
feltoperator_7feltoperator_7http://forsvaret.no/media/PubImages/feltoperator_7.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4177Grunnutdanning - Skyting i patruljeforband
feltoperator_8feltoperator_8http://forsvaret.no/media/PubImages/feltoperator_8.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4178Grunnutdanning - Skyting under realistiske feltforhold
feltoperator_10feltoperator_10http://forsvaret.no/media/PubImages/feltoperator_10.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4180Grunnutdanning - Passering av vassdrag på fiendtlig kontrollert område
feltoperator_9feltoperator_9http://forsvaret.no/media/PubImages/feltoperator_9.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4179Grunnutdanning - Sikker håndtering av våpen
feltoperator_11feltoperator_11http://forsvaret.no/media/PubImages/feltoperator_11.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4181Grunnutdanning - Patruljetjeneste og kamuflasje
feltoperator_13feltoperator_13http://forsvaret.no/media/PubImages/feltoperator_13.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4183Grunnutdanning - Vintertjeneste
feltoperator_12feltoperator_12http://forsvaret.no/media/PubImages/feltoperator_12.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4182Grunnutdanning - Kamuflasje og observasjonsteknikk
feltoperator_16feltoperator_16http://forsvaret.no/media/PubImages/feltoperator_16.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4186Videregående utdanning – Ferdsel i bratt lende vinterstid
feltoperator_18feltoperator_18http://forsvaret.no/media/PubImages/feltoperator_18.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4188Grunnutdanning – Vintertjeneste
feltoperator_15feltoperator_15http://forsvaret.no/media/PubImages/feltoperator_15.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4185Grunnutdanning – Kamuflasje og observasjonsteknikk
Soldater fra Etterretningsbataljon på skipatrulje ved Altevatn/ Soldiers from Intelligence Battalion on skipatrol at AltevatnSoldater fra Etterretningsbataljon på skipatrulje ved Altevatn/ Soldiers from Intelligence Battalion on skipatrol at Altevatnhttp://forsvaret.no/media/PubImages/feltoperator_14.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4184Grunnutdanning – Vintertjeneste
feltoperator_17feltoperator_17http://forsvaret.no/media/PubImages/feltoperator_17.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4187Videregående utdanning – Ferdsel i bratt lende vinterstid
feltoperator_19feltoperator_19http://forsvaret.no/media/PubImages/feltoperator_19.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4189Videregående utdanning – Mobilitet ved bruk av snøscooter over store avstander
feltoperator_21feltoperator_21http://forsvaret.no/media/PubImages/feltoperator_21.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4191Operasjoner – Sikring av base ved bruk av våpensystemer montert på pansret patruljekjøretøy
feltoperator_20feltoperator_20http://forsvaret.no/media/PubImages/feltoperator_20.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4190Operasjoner – Mobilitet ved bruk av multikjøretøy
feltoperator_1feltoperator_1http://forsvaret.no/media/PubImages/feltoperator_1.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4196
feltoperator_23feltoperator_23http://forsvaret.no/media/PubImages/feltoperator_23.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4194Operasjoner – Kommunikasjon med hjemmebase ved bruk av radiosamband
feltoperator_21-1feltoperator_21-1http://forsvaret.no/media/PubImages/feltoperator_21-1.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4192Operasjoner – Patruljebase
feltoperator_24feltoperator_24http://forsvaret.no/media/PubImages/feltoperator_24.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4195Grunnutdanning – Spesielle innsettingsteknikker ved bruk av helikopter
feltoperator_22feltoperator_22http://forsvaret.no/media/PubImages/feltoperator_22.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4193Operasjoner – Observasjon
feltoperator_4feltoperator_4http://forsvaret.no/media/PubImages/feltoperator_4.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4199Seleksjon – Felthinderbane
feltoperator_2-1feltoperator_2-1http://forsvaret.no/media/PubImages/feltoperator_2-1.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4198Seleksjon – Felthinderbane
feltoperator_2feltoperator_2http://forsvaret.no/media/PubImages/feltoperator_2.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4197Seleksjon – Felthinderbane
feltoperator_5feltoperator_5http://forsvaret.no/media/PubImages/feltoperator_5.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4200Seleksjon – Mobilitet ved bruk av gummibåt

Feltoperatør i Fjernoppklaringseskadronen

Fjernoppklaringseskadronen er en del av Etterretningsbataljonen som er en av Forsvarets avdelinger for etterretningsstøtte til militære operasjoner.

Kjernen i Fjernoppklaringseskadronen er patruljen, som opererer langt inne på fiendtlig territorium. Der samler de informasjon ved å plassere øyne på et mål uten selv å bli oppdaget. Informasjonen behandles og gjøres til etterretninger, i den hensikt i å skape plan og beslutningsgrunnlag for militære sjefer på taktisk og operasjonelt nivå. Patruljen består av feltoperatører. 

​​​En feltoperatør er en selektert og godt utdannet soldat: "Ingen respekt for avstanden"

Fjernoppklaringseskad​​ronen rekrutterer, selekterer og utdanner personell til operativ tjen­este. Avdelingen er også den eneste i Hæren som har oppklaring og overvåkning på fiendens dyp som primæroppgave. Fjernoppklaringseskadronen består av både verneplik­tige, vervede og befal. Avdelingen holder til på Setermoen.

​Avdelingen kjennetegnes ved faglig dyktighet, utholdenhet, overlevelsesevne og vinnervilje.​​​

 

 

Faget fjernoppklaringFaget fjernoppklaring<p></p><ul unselectable="on" style="box-sizing:content-box;margin:0px 0px 1.875em;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;padding-left:0px;list-style:none;color:#333333;font-size:16px;"><li unselectable="on" style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span unselectable="on" style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;">Oppdraget løses </span><span unselectable="on" style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;">skjult, med små enheter og ofte til fots over lange avstander.</span></li><li unselectable="on" style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span unselectable="on" style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;"></span><span unselectable="on" style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;">Oppdraget innebærer opphold i områder som vi selv ikke kontrollerer, alene og isolert over lang tid, noe som er en stor mental påkjenning.</span></li><li unselectable="on" style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span unselectable="on" style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;">Oppdragsløsningen innebærer ofte bruk av taktiske innsettingsressurser, herunder kapasiteter fra Luftforsvaret og Sjøforsvaret.</span></li><li unselectable="on" style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span unselectable="on" style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;">Oppdraget løses selvstendig av patruljen og den har normalt ikke muligheter til å få umiddelbar støtte. Derfor må patruljen være over gjennomsnittet godt trent i beskyttelse og overlevelse.</span></li><li unselectable="on" style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span unselectable="on" style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;">Fjernoppklaring innebærer at personellet har god helhetsoversikt og at de blir gitt tillitt. Dette fordi de ofte må ta initiativ og beslutninger på oppdukkende problemstillinger uten mulighet til å kommunisere med overordnede.</span></li></ul>

Hvem er feltoperatøren?

En feltoperatør er motivert til å prestere over tid og har en positiv innstilling til nye utfordringer. Feltoperatøren er hardfør både mentalt og fysisk, har gode samarbeidsevner, finner løsninger og løser oppdraget.

​​Jobben som feltoperatør handler om at man sammen med andre løser problemer. Dette fordrer at man er en god lagspiller og ikke setter seg selv foran andre. Fjernoppklaringspatruljene skal kunne løse oppdrag i felt under alle forhold gjennom hele året, og tjenesten ved avdelingen stiller derfor høye krav til den enkelte.

Personell som jobber i avdelingen kjennetegnes som ressurssterke mennesker som vil noe. Dersom du er sunn og frisk, har normal folkeskikk og bondevett, samt forstår betydningen av at mål ikke nås før mållinjen faktisk krysses, vil du klare deg godt.​​

 

 

Er du en feltoperatør?Er du en feltoperatør?<br> <p unselectable="on" style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">​Kjenner du deg igjen i flere av disse påstandene? Da kan du være den rette personen for en spennende og utfordrende tjeneste som feltoperatør i Fjernoppklaringseskadronen:</p><ul unselectable="on" style="box-sizing:content-box;margin:0px 0px 1.875em;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;padding-left:0px;list-style:none;color:#333333;font-size:16px;"><li unselectable="on" style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"> <span unselectable="on" style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;">​Jeg kan prestere godt over tid</span></li><li unselectable="on" style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"> <span unselectable="on" style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;">Jeg har en positiv innstilling til nye utfordringer</span></li><li unselectable="on" style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"> <span unselectable="on" style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;">Jeg har høy integritet</span></li><li unselectable="on" style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"> <span unselectable="on" style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;">Jeg trives best under krevende forhold</span></li><li unselectable="on" style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"> <span unselectable="on" style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;">J</span><span unselectable="on" style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;">eg ser muligheter fremfor begrensninger</span></li><li unselectable="on" style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"> <span unselectable="on" style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;">Jeg er mentalt sterk</span></li><li unselectable="on" style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"> <span unselectable="on" style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;">Jeg er fysisk sterk</span></li><li unselectable="on" style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"> <span unselectable="on" style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;">Jeg gir meg aldri</span></li><li unselectable="on" style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"> <span unselectable="on" style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;">J</span><span unselectable="on" style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;">eg er en god lagspiller</span></li><li unselectable="on" style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"> <span unselectable="on" style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;">Jeg er ærlig og ydmyk</span></li><li unselectable="on" style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"> <span unselectable="on" style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;">Jeg tåler å bli stilt krav til</span></li></ul>

Opptak og seleksjon

Vi gjennomfører seleksjon av alle som jobber ved avdelingen. Hensikten med seleksjonen er å kvalitetssikre at personellet er skikket til å gjennomføre utdanningen og innehar de personlige egenskapene som trengs for å gjøre jobben.

Seleksjonen innledes med et grovopptak som har til hensikt å kontrollere at søkerne tilfredsstiller medisinske og fysiske minimumskrav. Deretter fortsetter seleksjonen med nødvendig utdanning kombinert med elementer som tester søkerens egnethet, herunder fysisk og mental kapasitet. Men også læringsevne, vinnervilje og motivasjon.

Seleksjonen varer i ca. 3 uker og kandidaten vil i perioden være utilgjengelig. Av åpenbare grunner gis ikke ytterligere informasjon om opptaket ut i forkant. Personell som ikke tilfredsstiller kravene, eller velger selv å slutte, vil bli dimittert (eventuelt overført til opprinnelig førstegangstjeneste eller avdeling).

Forberedelser

Dersom du vil jobbe Fjernoppklaringseskadronen er det viktig med forberedelser. Tjenesten som feltoperatør innebærer forflytning over lengre avstander med sekk på ryggen.

Gjør deg opp en mening om hvorfor du søker. Forbered deg selv mentalt på at du skal gjennomføre opptaket. Tren målrettet for å nå de fysiske minstekravene med god margin. Det anbefales derfor å forberede seg med marsjtrening i ulendt terreng, både sommer og vinter. Kombiner dette med trening av orienteringsferdighetene dine, gjerne ved bruk av kart (1:50 000). Vekten i ryggsekken bør variere mellom 10-35 kg.

Vi anbefaler at treningen foregår i terreng, da mye gåing på hardt underlag lett kan føre til belastningskader. Det er viktig at du ikke er skadet når du starter seleksjon og utdanning. Ta det med ro i starten og øk belastningen etter hvert. Det anbefales også på det sterkeste å møte med inngåtte feltstøvler. Kravet til disse er at de skal være svarte og ha høyt skaft.

Utdanning​

Hver enkelt feltoperatør gis utdanning innen alle basale soldatferdigheter med hovedvekt på noen bærende ferdigheter som for eksempel fysisk trening og feltutholdenhet.

Avdelingen ha​r lange tradisjoner i å utdanne robuste soldater og vektlegger bruk av svært erfarne instruktører.

Det er to forskjellige kategorier feltoperatører, de som er inne til førstegangstjeneste og vervede/befal som er ansatt i Forsvaret. For å kvalifisere for tjeneste som feltoperatør må man gjennomføre en seleksjon.

For vernepliktige gjennomføres seleksjon i forbindelse med innrykk før man blir kvalifisert til førstegangstjeneste i Fjernoppklaringseskadronen. Etter fullført førstegangstjeneste vil de som er skikket bli tilbudt kontrakt og ansettelse før de starter grunnutdanning. Etter fullført og bestått grunnutdanning vil de bli godkjente feltoperatører og kvalifisert for videre tjeneste i Fjernoppklaringseskadronen.

Utdanningen av vernepliktige er særdeles innholdsrik, og har til hensikt å lære den enkelte å jobbe godt i små enheter og kunne trives utendørs under alle forhold. I tillegg vil man oppleve mestring, bli i meget god fysisk form og oppleve et særdeles godt kameratskap.

For personell med fullført førstegangstjeneste eller befalsutdanning gjennomføres seleksjon, før en eventuelt vil få tilbud om å starte grunnutdanningen. Grunnutdanning av vervede og befal har til hensikt å gi feltoperatøren kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendig for spesialisering og operativ tjeneste i en fjernoppklaringspatrulje.

​Førstegangstjenesten eller bestått opptak og seleksjon i Fjernoppklaringseskadronen kan være det første skrittet mot et yrke som soldat og feltoperatør.​​​

 

 

Kurs og utdanningKurs og utdanning<p>​ <br> ​<span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">De som får tilbud om å påbegynne grunnutdanningen vil i løpet av dette året blant annet gjennomføre utdanning innen følgende fagområder:</span></p><ul unselectable="on" style="box-sizing:content-box;margin:0px 0px 1.875em;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;padding-left:0px;list-style:none;color:#333333;font-size:16px;"><li unselectable="on" style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"> <span unselectable="on" style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;">​Våpentjeneste, stridsteknikk og skyting</span></li><li unselectable="on" style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"> <span unselectable="on" style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;">Samband</span></li><li unselectable="on" style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"> <span unselectable="on" style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;">Sanitet</span></li><li unselectable="on" style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"> <span unselectable="on" style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;">Overlevelse</span></li><li unselectable="on" style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"> <span unselectable="on" style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;">Innsetingsmetoder</span></li><li unselectable="on" style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"> <span unselectable="on" style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;">Vinterutdanning</span></li><li unselectable="on" style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"> <span unselectable="on" style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;">Patruljetjeneste</span></li><li unselectable="on" style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"> <span unselectable="on" style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;">Nærkamp</span></li><li unselectable="on" style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"> <span unselectable="on" style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;">Ferdsel i utilgjengelige områder (sommer/vinter)</span></li><li unselectable="on" style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"> <span unselectable="on" style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;">Etterretning</span></li><li unselectable="on" style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"> <span unselectable="on" style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;">Mobilitet</span></li></ul><p unselectable="on" style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Videreutdanning og spesialisering utover dette styres ut i fra funksjonen man har i patruljen. <span unselectable="on" style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;">Her er det mange muligheter. Eksempelvis sender vi personell både innenlands og utenlands for ytterligere utdanning og hospitering. De får da mulighet til å være i miljøer hvor de kan få erfaringer som de tar med seg tilbake til avdelingen.​</span></p>

Jobben

Etter gjennomført og bestått grunnutdanning vil de som blir godkjent feltoperatør bekle roller i en fjernoppklaringspatrulje og være en del av Etterretningsbataljonens styrkebidrag til Forsvarets operasjoner. En må påregne å løse oppdrag i internasjonale operasjoner.

I hverdagen fokuseres det på repetisjon og vedlikehold av grunnleggende soldatferdigheter. I tillegg er det svært viktig å vedlikeholde kapasiteten avdelingen utgjør. Dette innebærer utdanning, trening og øving av den enkelte feltoperatør, patrulje og større enhet.

Feltoperatøren kan i stor grad påvirke sin egen spesialisering basert på avdelingens behov og personlige interesser. Slik spesialisering kan eksempelvis være sanitet, samband, etterretning, mobilitet, taktikk og ledelse.

Personellet lønnes etter grad og ansiennitet. Personellet vil få utbetalt tillegg for arbeid utover normal arbeidstid. Under deler av grunnutdanningen vil personellet kun motta grunnlønn.

Ved ansettelse vil avdelingen kunne fremskaffe forlegning i form av kvarter. Dersom personellet er beordret til avdelingen (fra eksempelvis Krigsskolen) har man krav på annen forlegning i form av bolig i henhold til Forsvarets boligdirektiv.​​

 

 

Hverdagen som feltoperatørHverdagen som feltoperatør<p></p><ul unselectable="on" style="box-sizing:content-box;margin:0px 0px 1.875em;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;padding-left:0px;list-style:none;color:#333333;font-size:16px;"><li unselectable="on" style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span unselectable="on" style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;">​​</span><span unselectable="on" style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;">Videreutdanning og spesialisering av spesialistfunksjoner i inn- og utland.</span></li><li unselectable="on" style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span unselectable="on" style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;">Reisevirksomhet i forbindelse med utdanning, trening og øving, samt internasjonale operasjoner.</span></li><li unselectable="on" style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span unselectable="on" style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;">Arbeidsplass preget av trivsel og godt miljø.</span></li><li unselectable="on" style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span unselectable="on" style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;">Alle som jobber her er selektert og godt trent.</span></li><li unselectable="on" style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span unselectable="on" style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;">Tjeneste i internasjonale operasjoner.</span></li><li unselectable="on" style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span unselectable="on" style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;">Mulighet til å bli god på et fagfelt og ta videre utdanning sivilt og i regi av Forsvaret.</span></li><li unselectable="on" style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span unselectable="on" style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;">Utfordrende, krevende og spennende hverdag.</span></li><li unselectable="on" style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span unselectable="on" style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;">Personlig tilrettelegging og utvikling.</span></li><li unselectable="on" style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span unselectable="on" style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;"></span><span unselectable="on" style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;">Man blir</span><span unselectable="on" style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;"> stilt krav til.​</span></li></ul>

Er du ute etter en spennende og krevende tjeneste som du kommer til å huske for resten av livet er Fjernoppklaringseskadronen noe for deg. Du kommer til å jobbe individuelt og i samarbeid med dine medsoldater. Det gjennomføres egen seleksjon for vervede og befal og egen seleksjon for førstegangstjeneste. Er du interessert eller nysgjerrig kan du stille spørsmål direkte til oss på e-post​.​

​informasjon til søkere

​​Samtlige søkere skal fylle ut og legge ved eget skjema med personopplysninger og egenerklæring for helse i søknaden.​ Vær oppmerksom på at det er to ulike søknadsskjemaer for vervede/befal og førstegangstjeneste.​

Søknadsfrist for vervede og befal er 1. mai 2018​


​Ønsker du å gjennomføre førstegangstjenesten som feltoperatør må du søke innen fristen. Dersom du tilfredsstiller kravene kaller vi deg inn til opptak. De som blir funnet skikket til tjeneste påbegynner en rekruttperiode etter opptaket. Etter dette starter tjenesten som fjernoppklaringssoldat. Det er 12 måneder tjenestetid, med mulighet for å fortsette i avdelingen etter endt førstegangstjeneste. 

For deg uten førstegangstjeneste. Søknadsfrist 1. juni 2018.

Søk her


​krav til søkere uten førstegangstjeneste:

 • Bestå fysiske minstekrav for utdanningen
 • Være minst 18 år før opptaket starter ​
 • Ha bestått sesjon del 1 og 2
 • Det er ønskelig med minimum karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå) fra sesjon
 • Ha minimum karakter 9 på fargesyn (ingen avvik) fra sesjon
 • Ha minimum karakter 9 på psykisk helse fra sesjon
 • Ha god vandel uten alvorlige bemerkninger
 • Kunne sikkerhetsklareres til "Hemmelig"
 • Være norsk statsborger​​

krav til søkere som VERVET eller befal:

 • Fullført førstegangstjeneste eller grunnleggende befalsutdanning
 • Være norsk statsborger
 • Ha minimum karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå) fra sesjon
 • Ha minimum karakter 9 på fargesyn (ingen avvik) fra sesjon
 • Ha minimum karakter 9 på psykisk helse fra sesjon
 • Ha god vandel uten alvorlige bemerkninger
 • Kunne sikkerhetsklareres for "Hemmelig"​
 • Bestå fysiske minstekrav til opptak og se​leksjon
 • Tilfredsstille krav til medisinsk skikkethet for internasjonale operasjoner
 • ​Være villig til å tjenestegjøre i Forsvarets operasjoner

 Ekspanderende liste ‭[1]‬

 

 

 

 

Informasjon til søkerInformasjon til søker<p class="forsvaretElement-p">​​<span style="font-size:1rem;">​​S</span><span style="font-size:1rem;">øknadsskjemaet er ikke åpnet enda. </span><span style="font-size:1rem;">På </span><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=176107c0-8c88-4a78-98ec-4ff9c9cca15a" style="font-size:1rem;">denne siden​</a><span style="font-size:1rem;"> finner du en komplett oversikt over alle søknadsfrister, samt informasjon om når de ulike søknadsskjemaene åpner, hvordan du søker, og veien videre fra søknad til skoleplass.</span></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="font-size:1rem;"></span><span style="font-size:1rem;">S</span><span style="font-size:1rem;">kulle du ha ytterligere spørsmål kan du ta kontakt med Forsvarets personell- og vernepliktssenter på telefon 03003.</span></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=3

Publisert 4. desember 2014 18:29.. Sist oppdatert 19. desember 2017 13:34.