IMINITIMINIThttp://forsvaret.no/media/PubImages/IMINIT.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2443

Etterretningsanalytiker i Etterretningsbataljonen

Etterretningsbataljonen søker kandidater til grunnutdanning flerdisiplinanalyse med tjenestested Setermoen. Søknadsfrist 8. januar 2018.

 • Er du nysgjerrig på teknologi og etterretning?
 • Finner du det spennende å lete etter mønster og sammenhenger?
 • Har du gode evner til å skaffe deg helhetsoversikt?

Aktuelle kandidater til seleksjon vil motta en innkalling i løpet av januar. Egnede kandidater etter gjennomført seleksjonsløp, vil få tilbud om å starte på avdelingens grunnutdanning i begynnelsen av august. Gjennom grunnutdanningen vil potensielle analytikere i avdelingen gis de nødvendige kunnskaper og ferdigheter som kreves for å kunne jobbe som analytiker i Etterretningsbataljon. 

Utdanningen består av kurs, klasseromsundervisning, gruppeoppgaver og øvelser. Dette gir nødvendig grunnlag for at du skal kunne fungere i jobben som etterretningsanalytiker. Fysisk aktivitet og militære ferdigheter er også en viktig del av den daglige tjenesten.

Søkere som består grunnutdanningen vil bli tilbudt tilsetting på bakgrunn av individuell erfaring og utdanningsnivå.

Etter gjennomført og bestått utdanning, venter mange nye spennende og utfordrende arbeidsoppgaver. De daglige oppgavene er primært analyse av informasjon og produksjon av etterretninger til støtte for ulike beslutningstakere. I tillegg brukes tid på utvikling av egen fagkompetanse. Dette gjøres gjennom interne øvelser, systemøvelser og kurs. En analytiker er en fagspesialist som trenger flere år for å bli virkelig god innen sitt fagfelt.

Grunnutdanningen må bestås før man gis videre faglig fordypning. Avdelingen har tre fagretninger: flerdisiplinanalyse, åpne kilder (OSINT) og bildeanalyse (IMINT).​

 

 

​ANALYTIKER AV ÅPNE KILDE​​R​ANALYTIKER AV ÅPNE KILDE​​R<p class="forsvaretElement-p">​​​​​<br>Som del av etterretningsbataljonens åpne kilder-miljø, jobber du både med innhenting og analyse av informasjon, i tillegg til utvikling av fagfeltet på nasjonalt nivå. Mengden informasjon som er fritt tilgjengelig i dagen samfunn er tilnærmet ubegrenset. Åpne kilder innebefatter alt av publisert materiale, informasjon tilgjengelig via TV eller radio, men det er først og fremst internett som er hovedkilde til informasjon for analytikeren.</p><p class="forsvaretElement-p">Internett er i stadig utvikling, og for å finne frem til etterretningsmessig relevant informasjon, kreves det evne til kreativ tenkning, tålmodighet og en kritisk sans. Analytiker en må også være i stand til å systematisere, bearbeide og sammenstille store mengder informasjon fra en rekke forskjellige kilder. I tillegg må analytikeren være forberedt på å tjenestegjøre i konfliktområder rundt om i verden.</p><p class="forsvaretElement-p"><strong>Kompetanse eller erfaring innen ett eller flere av følgende fagområder er ønskelig:</strong></p><p><p class="forsvaretElement-p">- ​Relevant kompetanse eller utdanning innen IT, programmering, eller medievitenskap<br></p></p><p><p class="forsvaretElement-p">- Relevant språkkompetanse utover norsk og engelsk, spesielt russisk og arabisk<br></p></p><p><p class="forsvaretElement-p">- Bred forståelse av internasjonale hendelser og andre kulturer (samfunnsfag og humaniora)​​<br></p></p>
FLERDISIPLINANALYTIKER​​FLERDISIPLINANALYTIKER​​<p class="forsvaretElement-p">​​<br>Som flerdisiplinanalytiker mottar du opplysninger fra mange forskjellige informasjonskilder og setter informasjonen sammen til støtte for beslutningstaker. Du skal bidra til å skape mening i et kaotisk bilde, ofte med mangelfull og divergerende informasjon. Du må evne å håndtere skiftende produksjonsbehov, korte tidsfrister og mye informasjon, noe som krever god prioriteringsevne og evne til å prestere under tidspress. Dette er både givende og til tider frustrerende med skiftende produksjonsbehov, korte tidsfrister, og mye informasjon. </p><p class="forsvaretElement-p">Som flerdisiplinanalytiker må du være forberedt på å tjenestegjøre i konfliktområder rundt om i verden for å produsere etterretninger til støtte for nasjonale og internasjonale beslutningstakere.</p><p class="forsvaretElement-p"><strong>Ønskede egens​kaper:<br></strong></p><p class="forsvaretElement-p">​- Evne til å systematisk bearbeide store mengder informasjon</p><p class="forsvaretElement-p">- Evne til å prioritere og prestere under tidspress</p><p class="forsvaretElement-p">- Gode formidlingsevner (muntlig/skriftlig)</p><p class="forsvaretElement-p">- Gode samarbeidsevner​</p><p></p><p></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"></span></p><p></p>
BILDEANALYTIKERBILDEANALYTIKER<p class="forsvaretElement-p"><span style="font-size:1rem;">​<br>Jo</span><span style="font-size:1rem;">bben som bildeanalytiker er mentalt utfordrende og du blir ofte gitt stort ansvar. Du må hurtig kunne sette deg inn i nye konfliktområder og situasjoner, samt opparbeide deg detaljkunnskap om materiell, terreng og infrastruktur. Som en del av IMINIT-miljøet vil du også være med å utvikle fagfeltet.</span><br></p><p class="forsvaretElement-p">Et bilde kan gi mye informasjon dersom det tolkes riktig. Evnen til hurtig å detektere mønstre, gjenkjenne figurer, former og militært materiell der andre bare ser skygge, er noe som kjennetegner arbeidet til en bildeanalytiker.</p><p class="forsvaretElement-p">Et bilde forteller kun det som kan leses ut av det, og det er din oppgave som bildeanalytiker å produsere etterretninger til støtte for beslutningstakere basert på det du finner. Dette gjøres gjennom å gi bildet merverdi ved å beskrive og vurdere betydningen av aktivitet som blir observert.</p><p class="forsvaretElement-p"><strong>Ønskede egenskaper:</strong></p><p class="forsvaretElement-p"><strong></strong><span style="font-size:1rem;">- Bør være strukturert med øye for detaljer</span></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="font-size:1rem;">- God forståelse for bruk av landmakt, samt interesse og ferdigheter innen<br>  materiellkjenning</span></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="font-size:1rem;">- Erfaring fra kavaleri, infanteri eller oppklaringsavdeling</span></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="font-size:1rem;">- Ferdigheter innen bruk av geografiske informasjonssystemer (GIS)​</span></p>

Tjenesten i avdelingen er mentalt utfordrende og man blir gitt stort ansvar. Du må hurtig kunne sette deg inn i nye problemstillinger og konfliktområder, samt kunne håndtere store mengder informasjon og strukturere dette til et helhetlig bilde. ​

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER: 

 • Høyere utdanning på bachelor-nivå eller høyere, men relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Evne til å samarbeide godt i gruppe
 • Evnen til å jobbe selvstendig
 • Gode analytiske evner 
 • God vurderingsevne​
 • Grunnleggende IT-forståelse og evne til å ta i bruk grunnleggende IT-verktøy
 • Befalsutdanning
 • Operativ militær erfaring
 • Høy grad av personlig integritet

Tilleggsinformasjon​​:

Selv om akademisk bakgrunn er fordelaktig, bør det ikke være noen tvil om at dette er militære stillinger, som stiller krav til militær fremferd, disiplin samt kjennskap til og interesse for Forsvaret som system. I tillegg må søkeren evne å tilegne seg, og vedlikeholde vitale militære ferdigheter innenfor stridstekniske fagområder.​

Krav til søkere:

 • Må ha gjennomført førstegangstjeneste
 • Må kunne sikkerhetsklareres for høyeste nivå 
 • Må kunne medisinsk klareres for tjeneste i internasjonale operasjoner 
 • Må ha god norsk og engelsk muntlig/skriftlig fremstillingsevne. Relevant språkkompetanse utover dette verdsettes
 • Må ha tilfredsstillende fysisk form (individuell vurdering ved behov)
 • Må ha norsk statsborgerskap​

 

 

Informasjon til søkerInformasjon til søker<p class="forsvaretElement-p">​​<span style="font-size:1rem;">​​S</span><span style="font-size:1rem;">øknadsskjemaet er ikke åpnet enda. </span><span style="font-size:1rem;">På </span><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=176107c0-8c88-4a78-98ec-4ff9c9cca15a" style="font-size:1rem;">denne siden​</a><span style="font-size:1rem;"> finner du en komplett oversikt over alle søknadsfrister, samt informasjon om når de ulike søknadsskjemaene åpner, hvordan du søker, og veien videre fra søknad til skoleplass.</span></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="font-size:1rem;"></span><span style="font-size:1rem;">S</span><span style="font-size:1rem;">kulle du ha ytterligere spørsmål kan du ta kontakt med Forsvarets personell- og vernepliktssenter på telefon 03003.</span></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=3

Publisert 5. desember 2014 17:13.. Sist oppdatert 23. oktober 2017 08:02.