Telemarksbataljonen under øvelse Silver Arrow i Latvia/ Telemark battalion during the exercise Silver Arrow in LativaTelemarksbataljonen under øvelse Silver Arrow i Latvia/ Telemark battalion during the exercise Silver Arrow in Lativahttp://forsvaret.no/media/PubImages/grenader_toppbilde.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=600
Grenader i HærenGrenader i Hærenhttp://forsvaret.no/media/Lists/YouTubeVideoList/DispForm.aspx?ID=27https://www.youtube.com/watch?v=z9Dm1wdU9KI&feature=youtu.be
Grenader i Hæren 2Grenader i Hæren 2http://forsvaret.no/media/Lists/YouTubeVideoList/DispForm.aspx?ID=28https://www.youtube.com/watch?v=JfOfgSZwlms&feature=youtu.be

Grenader i Hæren

Grenaderer er profesjonelle soldater. Sammen med sin avdeling er de trent og utrustet til hurtig innsats, både i og utenfor Norge. Hæren gjennomfører opptak til grenader med ansettelse fra 1. august 2017.

Årets søknadsfrist gikk ut 1. april 2017. Nye utlysninger vil kunngjøres på denne siden.​

Hæren søker etter faglig dyktige, fysisk og medisinsk skikkede, mentalt- og fysisk robuste soldater til stillinger som grenader i Hæren. Målet med opptaket er å fylle tilgjengelige grenaderstillinger i Hæren med de best kvalifiserte kandidatene.

Opptaket gjennomføres fra 13. juni til 23. juni, og vil foregå på Setermoen i Troms.​

Disse egenskapene vurderes under opptaket​

 • Samarbeidsevner: (sosial kompetanse): Mestrer sosiale krav som stilles i ulike situasjoner, samt tilpasser egen atferd i forhold til omgivelsenes reaksjoner
 • ​Fysisk og mental robusthet: Innehar god fysisk yteevne og viser god vilje til å løse krevende soldatoppgaver under feltforhold
 • Etterlevelse av Hærens kjerneverdier (RAM): Viser evne til refleksjon og handling rundt sitt forhold til verdiene respekt, ansvar og mot
 • Soldatferdigheter: Innehar gode kunnskaper og ferdigheter innenfor eget fagområde og kan omsette disse til praktiske og relevante løsninger
 • Modenhet: Soldaten fremstår som voksen, ærlig og stødig i sin opptreden, fremferd og omgang med medsoldater og overordnede​

OPPTAKSKRAV

Arbeidskravene til grenaderer i Hæren varierer avhengig av stilling. Alle krav som er satt regnes som minimumskrav for å kunne konkurrere seg til en stilling. Søkere som består hele opptaket og vurderes som egnet vil tilbys tilsetning som vervet i Hæren til fylte 35 år (T-35), med innledende prøveperiode på 6 måneder.

Søkere som består opptaket, men ikke når opp i konkurransen kan få tilbud om reserveplass. Kandidater som møter opp og ikke klarer minstekravene må avslutte opptaket. Kandidater som møter opp og av ulike grunner ikke er i stand til å gjennomføre fysisk test (syk, skadet) vil regnes som ikke bestått minstekrav. 

Muligheter i 2017​​

Vi søker spesielt etter personell med teknisk bakgrunn og fagbrev. I listen under finner du en oversikt over hvilke avdelinger og stillinger som man vurderes opp i mot:

 

 

Forsvarets spesialkommando (FSK)Forsvarets spesialkommando (FSK)<p></p><p class="forsvaretElement-p"> <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=d74843f4-12c9-48a1-88f6-48ed46350d4d">Forsvarets spesialkommando (FSK)</a> er en fleksibel og operativ spesialstyrke med høy reaksjonsevne som kan løse oppdrag innenfor nasjonal og internasjonal krisehåndtering.</p> <h2 class="forsvaretElement-H2">Rena: </h2><div><ul><li>Vognfører vogntog<br></li><li>Materiellsoldat<br></li></ul></div>
Forsvarets kompetansesenter for logistikk og operativ støtte Forsvarets kompetansesenter for logistikk og operativ støtte <p></p><p class="forsvaretElement-p">Forsvarets kompetansesenter for logistikk og operativ støtte (FKL) utdanner spesialister på logistikk og transport, militærpoliti, hundetjeneste og eksplosivrydding.​</p><h2 class="forsvaretElement-H2">​Sessvollmoen: </h2><ul><li>Fagområde HTK<br></li><li>Vognfører<br></li></ul>
MilitærpolitikompanietMilitærpolitikompaniet<p>​<a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=c43549ec-fb15-4250-9a29-765eb42f71d4">Militærpolitikompaniet​</a> har mange oppgaver som de skal løse, primært til støtte for Brigade Nord.​ ​​Vi søker grenaderer til følgende avdeling:</p><h2 class="forsvaretElement-H2">​Rena: </h2><ul><li>MP soldat, hundefører</li></ul>
StridstrenbataljonenStridstrenbataljonen<p>​​<a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=8b31883f-df76-46d7-8813-770b23b585ae">​Stidstrenbataljonen</a> er en kampstøtteavdeling som gir Brigade Nord utholdenhet i strid.​ Dette innebærer etterforsyning av mat, vann, drivstoff og ammunisjon til stridende avdelinger, og lettere vedlikehold av materiell, samt berging av andre militære kjøretøy.​ Vi søker grenaderer til følgende avdelinger:</p><h2 class="forsvaretElement-H2">Rena​: <br><br></h2><ul><li>Mekaniker hjulmateriell/vognfører lastevogn<br></li><li>Mekaniker sambandsmateriell</li><li>Vognfører lastevogn krok.<br><br></li></ul><h2 class="forsvaretElement-H2">Bardu​​foss:<br><br></h2><ul><li>Vognfører lastevogn krok</li><li>Reparasjon soldat tårn/vognfører BV</li><li>Mekaniker hjulmateriell</li><li>Drivstoffsoldat/vognfører lastevogn krok</li><li>Mekaniker beltemateriell</li><li>Mekaniker ingeniørmateriell</li><li>Ammunisjon soldat/vognfører lastevogn</li><li>Vognfører lastevogn krok​</li></ul>
SanitetsbataljonenSanitetsbataljonen<p>​​<a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=5f6300ee-d172-4003-888b-2b5408272ce9">​Sanitetsbataljonen​</a> er en kampsøtteavdeling som bidrar til økt overlevelse i strid.​ ​Vi søker grenaderer til følgende avdelinger:</p><h2 class="forsvaretElement-H2">Rena: </h2><ul><li>Sanitetssoldat/Medic evakueringslag<br></li></ul><h2 class="forsvaretElement-H2">​​​Setermoen: </h2><ul><li>Sanitetssoldat /Medic evakueringslag<br></li><li>Sanitetssoldat sykehuskompani<br></li></ul>
SambandsbataljonenSambandsbataljonen<p>​<a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=db61a21e-3c91-4c85-92f0-2c5a9695956a">​Sambandsbataljonen</a> er en kampstøtteavdeling i Brigade Nord. <span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;">Avdelingen sørger for sambandsdekning mellom avdelingene i Brigade Nord. Vi søker grenaderer til følgende avdelinger:</span></p><h2 class="forsvaretElement-H2">Bardu​foss: <br><br></h2><ul><li>Nestlagfører rele og knutepunkt<br></li><li>Sambandssoldat kommandoplass</li><li>Vognfører.</li></ul>
IngeniørbataljonenIngeniørbataljonen<p>​​​<a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=c25471c2-2d64-43fe-aa48-cc0911fc95b9">Ingeniørbataljonen</a> er en kampstøtteavdeling som skal sørge for at Brigade Nord kommer frem, uansett hindring.​​​ Vi søker grenaderer til følgende avdelinger:</p><h2 class="forsvaretElement-H2">Skjold og​​​ Rena: <br><br></h2><ul><li>Ingeniør rekognoseringsassistent/vognfører</li><li>Stormingeniør</li><li>Vognfører M-113/CV 90</li><li>Vognfører ingeniørpanser/bro panser</li><li>Maskinfører</li><li>Rørlegger</li><li>Vognfører M-113/administrasjonsassistent</li><li>CBRN-soldat</li></ul>
EtterretningsbataljonEtterretningsbataljon<p><span style="color:#877040;font-family:cambria, "times new roman", serif;font-size:24px;background-color:#ffffff;"><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=fe2f2047-8d31-4171-a56d-b4849ff1a684">Etterretningsbataljonen​</a> gir Brigade Nord en situasjonsforståelse som gjør det mulig å vinne slaget. Nå søker vi disse grenaderstillingene:</span></p><h2 class="forsvaretElement-H2">SETE​RMOEN: </h2><ul><li>​ Seksjonssoldat /kommandoplassoldat​<br></li></ul>
ArtilleribataljonenArtilleribataljonen<p>​​<a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=698d8548-6030-4690-85b2-12bd61baead7">Artilleribataljonen</a> er en kampstøtteavdeling i Brigade Nord. Avdelingens oppgave er å gi ildstøtte til landoperasjoner gjennom artilleri, flystøtte og bombekaster. Vi søker grenaderer til følgende avdelinger:</p><h2 class="forsvaretElement-H2"> <style> p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:Calibri; } .MsoChpDefault { font-family:Calibri; } div.WordSection1 { } </style> Setermoen og Rena: </h2><div><ul><li>Kanonsoldat<br></li><li>OP-assistent<br></li><li>Våpenreparatør artilleri</li><li>ILS assistent</li></ul></div>
Telemark bataljonTelemark bataljon<p>​<a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=ac64c3c4-eee5-475f-ae55-b9ca32eadc36">​​​Telemark bataljon​</a> er en mekanisert bataljonsstridsgruppe, og er<span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;"> den avdelingen i Brigade Nord med høyest beredskap og kortest reaksjonstid</span>. Vi søker grenaderer til følgende avdeling:</p><h2>​Rena: </h2><ul><li>Fotsoldat infanteri/kavaleri<br></li><li>Vognfører<br></li><li>Forvaltningssoldat<br></li><li>Stabssoldat<br></li><li>Soldat rep og berging<br></li><li>Tren soldat<br></li></ul>
2. bataljon2. bataljon<p>​​​<a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=f46c24fd-5f31-4ae2-992e-8933bfd54aa6">​​2. bataljon</a> er en lett infanteriavdeling og er en av Brigade Nords tre kampavdelinger.​ Avdelingen skal sloss til fots, med skarpskyttere og panserbekjempende. våpen, støttet av ild fra bombekastere, artilleri, stormpanservogner og stridsvogner.​​ Vi søker grenaderer til følgende avdeling:</p><h2>​Skjold:​</h2><ul><li>Fotsoldat infanteri<br></li><li>Våpenreparatør</li></ul>
PanserbataljonenPanserbataljonen<p><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=64d3d0b6-1071-42b4-9e89-54d31b13f120">​Panserbataljonen</a> er en av Brigade Nords kampavdelinger og er Hærens eldste panseravdeling​. Vi søker grenaderer til følgende avdeling:</p><h2 class="forsvaretElement-H2">Setermoen: ​</h2><p></p><ul><li>Stormsoldat/fotsoldat infanteri/kavaleri. </li><li>Vognpersonell CV90 og LEO2<br></li><li>Tekniker<br></li><li>Sambandssoldat <br></li><li>Sanitetssoldat (Medic) ​<br></li></ul><span style="font-family:"segoe ui", segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;"></span><p></p><p></p>

Krav til søker:

 • Fullført førstegangstjeneneste innen 31. juli 2017 
 • Allment evnenivå 3 eller høyere 
 • Tilfredsstille kravene til fysisk og mental robusthet etter opptaksrådets vurdering 
 • Tilfredsstille kompetansekravene etter opptaksrådets vurdering 
 • Tilfredsstille helsekravene fra Forsvarets sanitet for personell som skal tjenestegjøre i internasjonale operasjoner 
 • Inneha gyldig militær sikkerhetsklarering HEMMELIG eller tilfredsstille kravene til å kunne få dette (herunder tilfredsstillende vandel)
 • Inneha førerkort klasse B (gjelder alle vognførere og reservevognfører stillinger)
 • Bestå fysiske minstekrav for stillingen i henhold til GSU 1 karakter 4 (må bestås). 
 • Tilfredsstille kravene tilgrunnleggende soldatferdigheter GSU 1 (vedlegg 8, Enkeltmannsprøver GSU 1) etter opptaksrådets vurdering: 
  • ​Utholdenhet karakter 4 (3000m og 8km pakningsløp)
  • ​Styrketester karakter 4 (rygg-ups, sit-ups, push-ups og hang-ups)
 • Testplikt på fysiske tester i henhold til Reglement om fysisk testing fastsatt: Oslo, 15. mars 2016 "Opptak til militær utdanning" (ikke minimumskrav, men testplikt):​
  • Styrketester (medisinballstøt og stille lengde)
  • Kunne svømme 200 meter
 • Bestå seleksjonsøvelsen etter opptaksrådets vurdering

​Tilbud om grenaderkontrakt betinger at den enkelte sier seg villig til å:

 • ​Undertegne «Egenerklæring vedrørende rutinemessig urintesting for å avsløre narkotikamisbruk»
 • ​Følge Forsvarets faste vaksinasjonsprogram iht. til gjeldende krav for utenlandstjeneste​

 

 

Informasjon til søkerInformasjon til søker<p class="forsvaretElement-p">​​<span style="font-size:1rem;">​​S</span><span style="font-size:1rem;">øknadsskjemaet er ikke åpnet enda. </span><span style="font-size:1rem;">På </span><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=176107c0-8c88-4a78-98ec-4ff9c9cca15a" style="font-size:1rem;">denne siden​</a><span style="font-size:1rem;"> finner du en komplett oversikt over alle søknadsfrister, samt informasjon om når de ulike søknadsskjemaene åpner, hvordan du søker, og veien videre fra søknad til skoleplass.</span></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="font-size:1rem;"></span><span style="font-size:1rem;">S</span><span style="font-size:1rem;">kulle du ha ytterligere spørsmål kan du ta kontakt med Forsvarets personell- og vernepliktssenter på telefon 03003.</span></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=3

 Relaterte artikler

 

 

karriere_220_grenaderaktuelt_1640_blirhelproffemedlase/aktuelt/blir-helproffe-med-laserkrig/media/PubImages/20161101th_%2026685.jpgBlir helproffe med laserkrigDet høres kanskje litt Star Wars-aktig ut, men trening med usynlige laserstråler og små sensorer er helt avgjørende for at norske soldater skal være blant de beste i verden.karriere_220_grenaderhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=72
karriere_220_grenaderkarriere_1218_grenaderihæren/aktuelt/grenader-i-haaren/media/PubImages/osh_tmbnlatvia-14.jpgHæren søker nye spesialisterHæren skal bygge et nytt korps av vervede spesialister.​​ For å bli en del av laget må du søke innen 01. april 2017.karriere_220_grenaderhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=73

Publisert 4. desember 2014 18:25.. Sist oppdatert 5. april 2017 12:45.