Grenader i HærenGrenader i Hærenhttp://forsvaret.no/media/PubImages/grenader_toppbilde.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=600Grenaderer er profesjonelle soldater. Sammen med sin avdeling er de trent og utrustet til hurtig innsats, både i og utenfor Norge.
Grenader i Hæren 2Grenader i Hæren 2http://forsvaret.no/media/Lists/YouTubeVideoList/DispForm.aspx?ID=28https://www.youtube.com/watch?v=JfOfgSZwlms&feature=youtu.be
Grenader i HærenGrenader i Hærenhttp://forsvaret.no/media/Lists/YouTubeVideoList/DispForm.aspx?ID=27https://www.youtube.com/watch?v=z9Dm1wdU9KI&feature=youtu.be

Årets søknadsfrist gikk ut 15. februar 2018. Nye utlysninger av grenaderstillinger vil bli kunngjort på denne siden. Vi tar forbehold om endringer i hvilke stilinger som lyses ut i 2019. Dette avhenger av Forsvarets behov. 

Muligheter i 2018

Vi søker spesielt etter personell med teknisk bakgrunn og fagbrev som kan nyttes direkte inn i stillingen. Fagbrev på mekaniske, tekniske fag er spesielt ettertraktet. Hærens behov vil være styrende for hvilken avdeling tjeneste den enkelte tilbys tilsetning i. Under finner du en oversikt over hvilke avdelinger og stillinger man vurderes opp i mot:

 

 

ArtilleribataljonenArtilleribataljonen<p>​​<a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=698d8548-6030-4690-85b2-12bd61baead7">Artilleribataljonen</a> er en kampstøtteavdeling i Brigade Nord. Avdelingens oppgave er å gi ildstøtte til landoperasjoner gjennom artilleri, flystøtte og bombekaster. Vi søker grenaderer til følgende avdelinger:<br></p><h2 class="forsvaretElement-H2"> <style> p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:Calibri; } .MsoChpDefault { font-family:Calibri; } div.WordSection1 { } </style> Setermoen:<br></h2><div><ul><li>Observasjonspost assistent/vognfører M113<br></li><li>Observasjonspost sambandssoldat<br></li><li>Observasjonspost sanitetssoldat<br></li><li>Vognfører M109<br></li><li>Ammunisjonssoldat/vognfører lastebil</li><li>Sambandssystem artillerijeger<br></li><li>Administrasjonsassistent/vognfører M113<br></li><li>Administrasjonsassistent/vognfører Lastebil<br></li><li>Laseroperatør artillerijeger<br></li><li>Flykontrollør assistent artillerijeger<br></li><li>Vognfører lette kjøretøy/artillerijeger<br></li><li>Vognfører beltevogn<br></li><li>Radarsoldat<br></li><li>Radar sambandssoldat<br></li><li>Radar sanitetssoldat<br></li><li>Feltmekaniker våpensystemer<br></li><li>Feltmekaniker beltekjøretøy<br></li><li>Feltmekaniker hjulkjøretøy<br></li></ul></div><h2 class="forsvaretElement-H2">Rena:<br></h2><ul><li>Vognfører M113</li><li>Vognfører beltevogn<br></li><li>Vognfører feltvogn/Ildledningssentralassistent<br></li><li>Kommandoplassoldat<br></li><li>Ildledningssentralassistent<br></li><li>Feltmekaniker tårnsystem<br></li><li>Feltmekaniker beltekjøretøy<br></li><li>Skytter 12,7 mitraljøse <br></li><li>Kanonmann<br></li></ul>
IngeniørbataljonenIngeniørbataljonen<p>​​​<a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=c25471c2-2d64-43fe-aa48-cc0911fc95b9">Ingeniørbataljonen</a> er en kampstøtteavdeling som skal sørge for at Brigade Nord kommer frem, uansett hindring.​​​ Vi søker grenaderer til følgende avdelinger:</p><h2 class="forsvaretElement-H2">Skjold :<br></h2><ul><li>Vognfører CV90<br></li><li>Stormingeniør<br></li></ul><h2 class="forsvaretElement-H2">Rena:</h2><div><br></div><ul><li>Betongarbeider</li><li>Rørlegger</li><li>Elektriker</li><li>Maskinfører<br></li><li>Vognfører CV90<br></li><li>Stormingeniør<br></li></ul>
MilitærpolitikompanietMilitærpolitikompaniet<p>​<a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=c43549ec-fb15-4250-9a29-765eb42f71d4">Militærpolitikompaniet​</a> har mange oppgaver som de skal løse, primært til støtte for Brigade Nord.​ ​​Vi søker grenaderer til følgende avdeling:<br></p><h2 class="forsvaretElement-H2">​Rena: </h2><ul><li>MP soldat<br></li><li>MP soldat, hundefører<br></li></ul><h2 class="forsvaretElement-H2">Bardufoss:</h2><ul><li>MP soldat</li><li>MP soldat, hundefører</li><li>MP soldat, vognfører lastevogn<br></li></ul>
PanserbataljonenPanserbataljonen<p><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=64d3d0b6-1071-42b4-9e89-54d31b13f120">​Panserbataljonen</a> er en av Brigade Nords kampavdelinger og er Hærens eldste panseravdeling​. Vi søker grenaderer til følgende avdeling:</p><h2 class="forsvaretElement-H2">Setermoen: ​</h2><ul><li>Vognfører CV-90<br></li><li>Skytter CV-90<br></li><li>Vognfører stridsvogn<br></li><li>Skytter stridsvogn<br></li><li>Lader stridsvogn<br></li><li>Sambandsassistent<br></li><li>Geværmann<br></li><li>Vognfører M113 medic evak<br></li><li>Vognfører M113, medic hjelpeplass<br></li><li>Vognfører M113, mekaniker<br></li><li>Vognfører bergepanser, mekaniker<br></li><li>Vognfører lastevogn<br></li><li>Vognfører M113, sambandsassistent<br></li><li>Vognfører M113, operasjonsassistent bn<br></li><li>Skarpskytter, patrulje<br></li><li>Sensoroperatør CV-90<br></li></ul><span style="font-family:"segoe ui", segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;"></span><p></p><p></p>
SambandsbataljonenSambandsbataljonen<p>​<a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=db61a21e-3c91-4c85-92f0-2c5a9695956a">​Sambandsbataljonen</a> er en kampstøtteavdeling i Brigade Nord. <span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;">Avdelingen sørger for sambandsdekning mellom avdelingene i Brigade Nord. Vi søker grenaderer til følgende avdelinger:</span></p><h2 class="forsvaretElement-H2">Bardu​foss: <br></h2><ul><li>Lagfører tele<br></li><li>Nestlagfører tele<br></li><li>Vognfører M-113<br></li><li>Lagfører réle <br></li><li>Nestlagfører réle<br></li><li>Vognfører lastevogn<br></li><li>Nestlagfører rep lag<br></li><li>Lagfører kommandoplass tropp</li><li>System tekniker<br></li></ul>
SanitetsbataljonenSanitetsbataljonen<p>​​<a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=5f6300ee-d172-4003-888b-2b5408272ce9">​Sanitetsbataljonen​</a> er en kampsøtteavdeling som bidrar til økt overlevelse i strid.​ ​Vi søker grenaderer til følgende stillinger:<br></p><h2 class="forsvaretElement-H2">Setermoen:<br></h2><ul><li>Vognfører SISU ambulanse<br></li><li>Sanitetssoldat evakueringslag</li><li>Sanitetssoldat sykehus<br></li></ul>
StridstrenbataljonenStridstrenbataljonen<p>​​<a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=8b31883f-df76-46d7-8813-770b23b585ae">​Stidstrenbataljonen</a> er en kampstøtteavdeling som gir Brigade Nord utholdenhet i strid.​ Dette innebærer etterforsyning av mat, vann, drivstoff og ammunisjon til stridende avdelinger, og lettere vedlikehold av materiell, samt berging av andre militære kjøretøy.​ Vi søker grenaderer til følgende avdelinger:</p><h2 class="forsvaretElement-H2">Rena​: <br></h2><div><ul><li>Administrasjonsass/vognfører lastevogn<br></li><li>Sambandsmann/vognfører lastevogn<br></li><li>Ammunisjonsoldat/vognfører lastevogn<br></li><li>Ammunisjonsoldat/vognfører hjulllaster<br></li><li>Forsyningssoldat/vognfører lastevogn<br></li><li>Drivstoffsoldat/vognfører lastevogn krok<br></li><li>Vognfører lastevogn krok<br></li><li>Vognfører trekkvogn<br></li><li>Mekaniker ingeniørmateriell<br></li><li>Mekaniker hjulmateriell/vognfører lastevogn<br></li><li>Operatør berging hjul<br></li><li>Lagersoldat/vognfører lastevogn<br></li><li>Troppsassistent/vognfører feltvogn<br></li><li>Mekaniker beltemateriell<br></li><li>Mekaniker våpensystem<br></li><li>Mekaniker basemateriell<br></li><li>Mekaniker sambandsmateriell<br></li></ul><br></div><h2 class="forsvaretElement-H2">Bardu​​foss:</h2><ul><li>Vognfører lastevogn krok<br></li><li>Reparasjonsoldat tårn/vognfører bv<br></li><li>Mekaniker beltemateriell<br></li><li>Mekaniker hjulmateriell<br></li><li>Mekaniker ingeniørmateriell<br></li><li>Drivstoffsoldat/vognfører lastevogn krok<br></li><li>Mekaniker sambandsmateriell<br></li><li>Mekaniker ingeniørmateriell<br></li><li>Operatør berging hjul<br></li><li>Lagersoldat tmf/vognfører lastevogn<br></li><li>Vognfører trekkvogn<br></li><li>Ammunisjonsoldat/vognfører lastevogn<br></li></ul>
Telemark bataljonTelemark bataljon<p>​<a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=ac64c3c4-eee5-475f-ae55-b9ca32eadc36">​​​Telemark bataljon​</a> er en mekanisert bataljonsstridsgruppe, og er<span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;"> den avdelingen i Brigade Nord med høyest beredskap og kortest reaksjonstid</span>. Vi søker grenaderer til følgende avdeling:</p><h2>​Rena: </h2><ul><li>Fotsoldat infanteri/kavaleri</li><li>Skytter stridsvogn </li><li>Lader stridsvogn</li><li>Vognfører stridsvogn </li><li>Skytter CV90</li><li>Vognfører CV90</li><li>Vognfører feltvogn/admass</li><li>Oppklaringssoldat/sanitetssoldat</li><li>Oppklaringssoldat/sambandssoldat</li><li>Troppsassistent</li><li>Patruljesoldat</li><li>Patruljesoldat/sambandssoldat</li><li>Patruljesoldat/sanitetssoldat</li><li>Skarpskytter</li><li>Systemoperatør muas</li><li>Vognfører M113</li><li>Sambandssoldat</li><li>Kompaniassistent</li><li>Stormsoldat/mmg-skytter/lader pb</li><li>Stormsoldat/pb-skytter/lader mmg</li><li>Stormsoldat/sambandssoldat/troppsass</li><li>Stormsoldat/sanitetssoldat</li><li>Stormsoldat/lmg-skytter</li><li>Stormsoldat/pb-skytter</li><li>Stormsoldat/pb-skytter/finskytter </li><li>Stormsoldat/gur-skytter</li><li>Stormsoldat/gur-skytter/sanitetssoldat</li><li>Vognfører M113/personellassistent</li><li>Vognfører feltvogn/stabsassistent</li><li>Vognfører lastevogn/ammunisjonssoldat</li><li>Vognfører feltvogn/troppsassistent</li><li>Vognfører feltvogn</li><li>Vognfører M113/sambandssoldat</li><li>Vognfører lastevogn/kommandoplass ass</li><li>Vognfører M113/sanitetssoldat</li><li>Sanitetssoldat</li><li>Bombekastersoldat</li><li>Observasjonspostassistent laser</li><li>Observasjonspostassistent samband</li><li>Vognfører lastevogn</li><li>Forsyningssoldat</li><li>Vognfører bpz/operatør berging belte</li><li>Vognfører<br></li></ul>
2. bataljon2. bataljon<p>​​​<a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=f46c24fd-5f31-4ae2-992e-8933bfd54aa6">​​2. bataljon</a> er en lett infanteriavdeling og er en av Brigade Nords tre kampavdelinger.​ Avdelingen skal sloss til fots, med skarpskyttere og panserbekjempende. våpen, støttet av ild fra bombekastere, artilleri, stormpanservogner og stridsvogner.​​ Vi søker grenaderer til følgende avdeling:</p><h2>​Skjold:​</h2><ul><li>Stallmester</li><li>Skarpskytter<br></li><li>Systemoperatør MUAS<br></li><li>Nestlagfører BK OP<br></li></ul>
Andre avdelingerAndre avdelinger<ul class="forsvaretElement-p"> <br> <li>Combat medic, <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=deb75638-90dc-4300-a25b-d212de49b5be">Garnisonen i Sør-Varanger</a>, <strong>Høybuktmoen   </strong>    <br></li><li>Vognfører ambulanse, landevakueringskompaniet, <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=e00dd6a9-11ec-4c44-ad61-6e946939fdb1">Forsvarets sanitet</a>, <strong>Sessvollmoen          </strong>  <br></li><li>Sanitetssoldat evakueringslag, landevakueringskompaniet, <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=e00dd6a9-11ec-4c44-ad61-6e946939fdb1">Forsvarets sanitet</a>, <strong>Sessvollmoen    </strong><br></li><li>Sykehussoldat, sykehusgruppen, sanitet støtte tropp, <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=e00dd6a9-11ec-4c44-ad61-6e946939fdb1">Forsvarets sanitet</a>, <strong>Sessvollmoen</strong><br></li><li>Vognfører bergepanser, manøverskolen, <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=5c84d919-d3f5-4215-8e28-e4edeefc4b9a">Kampeskadronen</a>, <strong>Rena</strong><br></li><li>Vognfører feltvogn, <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=4cc93887-97fa-46d9-93db-8fb63bacdb37">Brigade Nord</a> stab, <strong>Bardufoss</strong><br></li></ul><p></p>

Krav til søkere

Arbeidskravene til grenaderer i Hæren varierer avhengig av stilling. Alle krav som er satt regnes som minimumskrav for å kunne konkurrere seg til en stilling. 

 

 

Hvem kan søke?Hvem kan søke?<p class="forsvaretElement-p"></p><p></p><p><ul class="forsvaretElement-p"><li>Alle skal ha fullført førstegangstjeneste innen 1. august 2018.<br></li><li>Allment evnenivå 3 (AE3) eller bedre.<br></li><li>Fersk militær kompetanse vil bli prioritert foran søkere med eldre kompetanse.<br></li><li>Søkere som dimitterte for mer enn fem (5) år siden er ikke søknadsberettiget, med unntak av de med relevant fagbrev.<br></li><li>Søkere med relevant fagbakgrunn, fagbrev eller sertifikater vil prioriteres hvis de ellers tilfredsstiller alle krav.<br></li></ul></p><p></p><p></p>
Krav for å kalles inn til opptak del 1Krav for å kalles inn til opptak del 1<ul class="forsvaretElement-p"> <br> <li>​Fullført førstegangstjeneneste innen 1. august 2018.<br></li><li>Inneha gyldig militær sikkerhetsklarering HEMMELIG eller tilfredsstille kravene til å kunne få dette.<br></li><li>Tilfredsstiller vandel.<br></li><li> <strong>For sivile søkere:</strong> Tjenesteuttalelse rangert til Forventet/Norm eller høyere.<br></li><li>Alle stillinger som vognfører eller reservevognfører krever førerkort klasse B.<br></li></ul>
Krav for å kalles inn til opptak del 2Krav for å kalles inn til opptak del 2<ul><li>Bestått fysiske minstekrav (karakter 4) under opptak del 1.</li><li>Bestått svømmetest 200 meter.<br></li><li>Positiv påtegning fra egen avdelingens Bataljonssersjant (Sjefssersjant nivå 4) tilsvarende Norm eller høyere.<br></li><li>Alle søkere som består opptak del 1 vil rangeres i henhold til Hærens behov.</li></ul><p></p>
Krav for å kunne tilsettes som grenader i HærenKrav for å kunne tilsettes som grenader i Hæren<ul class="forsvaretElement-p"> <br> <li>​Bestått alle krav over. NB! flere avdelinger stiller strengere krav en karakter 4 på fysiske tester for direkte tilsetting i stilling.<br></li><li>Gjennomført medisinsk selseksjon (MEDSEL) og tilfredsstille helsekravene fra Forsvarets Sanitet for personell som skal tjenestegjøre i internasjonale operasjoner (FSAN P6-2009).<br></li><li>Gjennomføre og bestå mestringsøvelsen (del 2 av opptaket) herunder:<br></li><ul><li>Tilfredsstille kompetansekravene etter opptaksrådets vurdering<br></li><li>Tilfredsstille kravene til soldatferdigheter GSU 1 (GSU 1, vedlegg 8, Enkeltmannsprøver GSU 1).<br></li></ul></ul>

Søknad og opptak

For å finne de best kvalifiserte og mest motiverte kandidatene må alle søkere gjennom en grundig seleksjonsprosess. Søkere som består opptaket og vurderes som egnet vil få tilbud om tilsetning som vervet i Hæren til fylte 35 år.

 

 

Slik søker duSlik søker du<p>​<span style="background-color:#ffffff;color:#000000;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">Forsvaret bruker elektronisk søknadssystem med innlogging gjennom ID-porten/MinID. Det søkes på stilling som grenader i Hæren, hvor du kan prioritere opptil tre funksjoner/stillinger i søknaden. Det er Hærens behov som vil være styrende for hvilken avdeling og tjeneste den enkelte tilbys tilsetning i.</span></p><p><span style="background-color:#ffffff;color:#000000;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">Et</span><span style="background-color:#ffffff;color:#000000;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">ter du har fylt ut og sendt inn søknaden, vil du motta et kvitteringsbrev som bekrefter at vi har mottatt søknaden din. Etter søknadsfristen har gått ut blir alle søknadene vurdert og behandlet. Normalt sendes innkallings- eller avslagsbrev ut i løpet av noen uker. <span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">De best kvalifiserte søkerne (basert på tidligere oppnådde resultater, militære og sivile kvalifikasjoner, samt helse og vandel) <span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">vil bli innkalt til opptak.</span></span></span></p><span style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></span>
OpptaketOpptaket<p class="forsvaretElement-p">​Grenaderopptaket er delt i to faser, hvor man må gjennomføre og bestå hver fase før man kalles inn til neste.<br></p><h2 class="forsvaretElement-H2">Fase 1</h2><p class="forsvaretElement-p">Første del av opptaket er gjennomføring av styrketestene medisinballstøt, stille lengde og pull-ups, samt 3000 meter og 200 meter svømming. Alle søkere må gjennomføre og bestå de fysiske minstekravene for å bli med videre i opptaket.</p><p>De innledende fysiske testene vil gjennomføres ute i Hærens avdelinger i mars og april 2018. Søkere fra det sivile vil bli innkalt til opptak i en garnison i Sør, Vest eller Nord-Norge.<br></p><ul><li><strong>Bardufoss:</strong> uke 15 <em>(også for sivile søkere fra Nord-Norge)</em><br></li><li><span style="color:#222222;font-family:arial, sans-serif;background-color:#ffffff;"><strong>Garnisonen i Sør-Varanger:</strong> uke 14</span><br></li><li><span style="color:#222222;font-family:arial, sans-serif;background-color:#ffffff;"><strong>Huseby: </strong>uke 12<span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"> </span><em style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">(også for sivile søkere fra Sør-Norge)</em></span></li><li><span style="color:#222222;font-family:arial, sans-serif;background-color:#ffffff;"><strong>Madla:</strong> uke 12 <em>(også for sivile søkere fra Vestlandet)</em></span></li><li><span style="color:#222222;font-family:arial, sans-serif;background-color:#ffffff;"><strong>Rena: </strong>uke 12</span></li><li><span style="color:#222222;font-family:arial, sans-serif;background-color:#ffffff;"><strong>Setermoen:</strong> uke 14</span></li><li><span style="color:#222222;font-family:arial, sans-serif;background-color:#ffffff;"><strong>Skjold: </strong>uke 15</span></li></ul><p class="forsvaretElement-p">Basert på resultatene fra fase 1, vil de best kvalifiserte søkerne kalles inn til fase 2 av opptaket. Avdelingene gjennomfører medisinsk seleksjon for internasjonale operasjoner (MEDSEL INTOPS) på alle kandidater som kommer videre, før oppmøte på fase 2.<br></p><h2 class="forsvaretElement-H2">FASE 2<br></h2><p>Andre del av opptaket gjennomføres 22. – 28. mai 2018 på Setermoen i Troms. Her må kandidatene gjennomføre og bestå 8 kilometer pakningsløp, seleksjonsøvelse og intervju. Dette danner grunnlaget for en helhetlig vurdering, som vil avgjøre hvem som får tilbd om tilsetning som vervet i Hæren.<br></p><p class="forsvaretElement-p">Under seleksjonsøvelse og intervju vil den enkelte bli vurdert på følgende områder/kompetanser:</p><ul><li><strong>Samarbeidsevner: </strong>Mestrer sosiale krav som stilles i ulike situasjoner, samt tilpasser egen atferd i forhold til omgivelsenes reaksjoner.</li><li><strong>Fysisk og mental robusthet:</strong> Innehar god fysisk yteevne og viser god vilje til å løse krevende soldatoppgaver under feltforhold</li><li><strong>Etterlevelse av Forsvarets kjerneverdier – respekt, ansvar, mot</strong>: Viser evne til refleksjon og handling rundt sitt forhold til verdiene respekt, ansvar og mot.</li><li><strong>Soldatferdigheter:</strong> Innehar gode kunnskaper og ferdigheter innenfor eget fagområde og kan omsette disse til praktiske og relevante løsninger<br></li><li><strong>Modenhet: </strong>Soldaten fremstår som voksen, ærlig og stødig i sin opptreden, fremferd og omgang med medsoldater og overordnede.</li></ul><p>Resultatene av hvem som får tilbud om stilling kunngjøres mot slutten av opptaket.<br></p>
Generelle bestemmelserGenerelle bestemmelser<h2 class="forsvaretElement-H2"> <br>Transport<br></h2><p class="forsvaretElement-p"> <br> <strong> For personell inne til tjeneste:</strong></p><p class="forsvaretElement-p"></p><ul><li> <strong>Opptak fase 1: </strong>Hjemmeavdeling bestiller og dekker reisen tur/retur opptakssted.</li><li> <strong>Opptak fase 2:</strong> Brigade Nord vil legge til rette for transport i Troms. Transport utover dette bestilles av den enkelte og gjøres opp ved reiseregning.</li></ul><p></p><p class="forsvaretElement-p"> <strong>Sivile søkere:</strong><br></p><ul class="forsvaretElement-p"><li> <strong>Opptak fase 1:</strong> Sivile dekker reisen tur/retur selv.</li><li> <strong>Opptak fase 2:</strong> Bestilles av den enkelte og gjøres opp ved reiseregning.</li></ul><h2 class="forsvaretElement-H2">Forlegning <br> <br></h2><ul class="forsvaretElement-p"><li> <strong>Fase 1;</strong> Det planlegges ikke med forlegning/ overnatting under opptak fase 1.</li><li> <strong>Fase 2: </strong>Kandidatene må dele forlegningsrom under opptak fase 2. Kandidatene vil forlegges i felt i store deler av opptaket.</li></ul><h2 class="forsvaretElement-H2">Forpleining</h2><h2 class="forsvaretElement-H2"> <br> </h2><ul><li>Alle søkere må smøre matpakke før oppmøte.</li><li>Kandidatene får dekket forpleining under opptaksperioden.</li></ul><p></p><h2 class="forsvaretElement-H2">Personell som er tilsatt midlertidig som vervet<br></h2><p></p><p></p><ul class="forsvaretElement-p"><li>Skal søke på opptaket på lik linje med alle andre.</li><li>Skal gjennomføre og bestå alle opptakets deler.</li><li>Hjemmeavdeling må dekke deres utgifter og ATF.</li></ul><p></p><h2 class="forsvaretElement-H2">Personell som er tilsatt i andre forsvarsgrener enn Hæren<br><br></h2><ul><li>Skal søke på opptaket på lik linje med alle andre.<br></li><li>Skal gjennomføre og bestå alle opptakets deler.</li><li>Hjemmeavdeling må dekke deres utgifter og ATF.<br></li></ul>

Fysiske tester

Alle fysiske opptakskrav gjennomføres i henhold til Fagplan militær fysisk trening for GSU 1 i Hæren datert 15. september 2017.

 

 

3000 meter3000 meter<ul> <br> <li> <strong>Antrekk: </strong>Idrettstøy. </li><li> <strong>Fottøy: </strong>Joggesko. </li><li> <strong>Utførelse: </strong>Distansen tilbakelegges på raskest mulig tid.<br></li><li> <strong>Minstekrav menn:</strong> 14:30 min<br></li><li> <strong>Minstekrav kvinner:</strong> 15:45 min<br></li></ul><p></p>
MedisinballstøtMedisinballstøt<ul class="forsvaretElement-p"> <br> <li> <strong>​Antrekk:</strong> Idrettstøy.</li><li> <strong>Fottøy:</strong> Joggesko (eller innendørs hallsko).</li><li> <strong>Utstyr:</strong> Medisinball med vekt 10 kg benyttes.<br></li><li><strong>Utførelse: </strong>Den testpliktige står med parallelle føtter bak startstreken. Utgangsstilling er med medisinballen inntil mage eller bryst. Ballen støtes lengst mulig fra denne posisjonen (figur 1). Det er lov å benytte bein og/eller overkropp aktivt. Det er lov å løfte hælene ved utførelse av støtet, men begge føttene skal hele tiden ha kontakt med matten/gulvet. Hopp eller steg er derfor ikke tillatt. Støtet er ugyldig dersom den testpliktige tråkker over streken med foten eller annen kroppsdel, eller "sklir" bakover med en/begge føttene. Den testpliktige skal tydelig ha gjenfunnet balansen og stå med føttene i ro på matten/gulvet før testleder måler og eventuelt godkjenner støtet. Testleder måler støtet til nærmeste 0,1 m (10 cm). Støtet måles fram til midt i ballens nedslagsfelt. Den testpliktige har rett til inntil tre forsøk. Dersom vedkommende står uten godkjent støt etter tre forsøk, skal ytterligere forsøk gis inntil ett godkjent støt er oppnådd. Det lengste gyldige støtet registreres som tellende resultat.<br></li><li> <strong>Minstekrav menn:</strong> 4,2 meter<br></li><li> <strong>Minstekrav kvinner: </strong>3,1 meter<br></li></ul>
Stille lengdeStille lengde<ul class="forsvaretElement-p"> <br> <li> <strong>​Antrekk:</strong> Idrettstøy.</li><li> <strong>Fottøy: </strong>Joggesko (eller innendørs hallsko).<br></li><li> <strong>Utførelse: </strong>Utgangsstilling er med parallelle føtter bak startstreken. Det er ikke tillatt å benytte list e.l. under føttene – hoppet skal gjennomføres fra et plant underlag. Det er tillatt å benytte full armsving. Hoppet måles fra startstreken og fram til bakerste nedslagspunkt (vanligvis bakre del av sko/hælen). Dersom personen faller bakover etter landing skal det nye nedslagspunktet være tellende resultat (hånd, baken, fot e.l.). Det er tillatt å falle fremover etter landing. Testleder måler hoppet til nærmeste 0,05 m (5 cm). Den testpliktige har rett til inntil tre forsøk. Det lengste hoppet registreres som tellende resultat.</li><li> <strong>Minstekrav menn: </strong>2,15 meter<br></li><li> <strong>Minstekrav kvinner: </strong>1,80 meter<br></li></ul>
Pull-upsPull-ups<ul class="forsvaretElement-p"> <br> <li> <strong>​Antrekk: </strong>Idrettstøy.</li><li> <strong>Fottøy: </strong>Joggesko (eller innendørs hallsko).</li><li> <strong>Utstyr:</strong> Bom (høy og lav). Bommen kan påføres tape, sandpapir eller annet materiale for å sikre bedre grep. Bruk av hansker er tillatt.</li><li> <strong>Utførelse: </strong>Utgangsstilling for pull-ups «alfa» er hengende vertikalt i bom med overtak. Det benyttes valgfri avstand mellom hendene. Beina skal være klar av gulvet under utførelsen (kasse er tillatt for å nå opp til bom - denne fjernes deretter). Kroppen heves til haka er over øvre kant av bommen. Armene (albueleddet) skal være helt utstrukket i nedre stilling. Kipp og markant løfting av knær er ikke tillatt. Antall godkjente repetisjoner registreres. Testpliktige som får registrert 0 (null) repetisjoner ved pull-ups «alfa» skal etter en kort pause gjennomføre øvelsen med horisontal utførelse (pull-ups «bravo»). Utgangsstilling er hengende horisontalt i bom med overtak. Det benyttes valgfri avstand mellom hendene. Hælene skal hvile på en kasse. Før start justeres høyden på kassa slik at kroppen er horisontal i nedre stilling. Kroppen skal holdes strak under innstillingen. Videre justeres avstanden mellom bom og kasse slik at berøringspunktet mot bommen i øvre posisjon blir omtrent på brystbeinsspissen. Testen starter i nedre posisjon, deretter heves kroppen til brystet berører bommen. Knekk i hofte og kipp er ikke tillatt, og kroppen skal være strak (ikke "buet"). Antall godkjente repetisjoner registreres. Testpliktige som på forhånd vet at de ikke klarer minimum 1 repetisjon ved «alfa» øvelsen kan starte rett på «bravo» øvelsen.</li><li> <strong>Minstekrav menn: </strong>3-A repetisjoner</li><li> <strong>Minstekrav kvinner:</strong> 6-B repetisjoner<br></li></ul>
8 kilometer pakningsløp8 kilometer pakningsløp<ul class="forsvaretElement-p"> <br> <li> <strong style="font-size:1rem;">​Antrekk: </strong>Idrettstøy med joggesko og 25 kg vektbelastning i ryggsekk.</li><li> <strong style="font-size:1rem;">Utførelse:</strong> Distansen tilbakelegges på raskest mulig tid. <br></li><li> <strong>Minstekrav menn: </strong>65 minutter<br></li><li> <strong>Minstekrav kvinner: </strong>65 minutter<br></li></ul>
SvømmingSvømming<ul class="forsvaretElement-p"> <br> <li> <strong style="font-size:1rem;">Antrekk:</strong> Svømmetøy</li><li> <strong style="font-size:1rem;">Utførelse: </strong>Gjennomføres i svømmehall (tilsvarende). Distansen tilbakelegges på raskest mulig tid. <br></li><li> <strong>Minstekrav menn: </strong>200 meter<br></li><li> <strong>Minstekrav kvinner:</strong> 200 meter<br></li></ul>

 

 

karriere_220_grenaderkarriere_220_grenaderhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=6665https://www.youtube.com/watch?v=XboJc63dCvg
karriere_220_grenaderkarriere_220_grenaderhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=6666https://www.youtube.com/watch?v=hmzE_93BkPg
karriere_220_grenaderkarriere_220_grenaderhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=6667https://www.youtube.com/watch?v=W-4Bx714vJU
karriere_220_grenaderkarriere_220_grenaderhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=6668https://www.youtube.com/watch?v=LJPiy7agj8U
karriere_220_grenaderkarriere_220_grenaderhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=6669https://www.youtube.com/watch?v=L_J7tz2_Oc4