militaerlivvakt_toppbildemilitaerlivvakt_toppbildehttp://forsvaret.no/media/PubImages/militaerlivvakt_toppbilde.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=586

Militær livvakt

Militær livvaktavdeling er en operativ enhet med ansvar for å levere livvakttjeneste og sikkerhetsrådgivning ved reiser til risikoområder og ved behov nasjonalt. Det er ikke planlagt noen seleksjon i 2017.

Som militær livvakt vil du normalt stå på beredskap. Dette betyr at du må være forberedt og klar til å utføre oppdrag til enhver tid. Dersom du ikke løser oppdrag brukes store deler av tiden på utdanning, øvelser og trening. Det er høyt fokus på å utvikle og vedlikeholde ferdigheter innen taktikk, våpenhåndtering, nærkamp, kjøring, sanitet og andre relevante fagdisipliner.

For å kunne tjenestegjøre som militær livvakt må du innfri noen minimumskrav. Kvalifiserte søkere blir invitert til et seleksjonskurs hvor fysisk og psykisk kapasitet, motivasjon, samarbeidsevne og holdninger blir evaluert. Gyldigheten på seleksjonskurset er 2 år. Egnede kandidater vil få tilbud om å starte et grunnkurs hvor du får mulighet til å erverve de kunnskaper og ferdigheter en militær livvakt trenger. Grunnkurset foregår i England med en varighet på 8 uker.

 Etter fullført og bestått grunnkurs vil man kunne få tilbud om fast stilling eller beredskapskontrakt etter avdelingen sitt behov.

Avdelingen ivaretar fagansvaret for livvakttjeneste i Forsvaret i samarbeid med Forsvarets militærpolitiskole.

Tidspunktet for første oppdragsløsning for nytilsatt personell vil variere, men normalt tar grunnutdanningen om lag tolv måneder. Hver enkelt vil i løpet av de neste to årene få etterutdanning for å bli spesialisert innen et fagområde. Dette varierer med utgangspunkt i kvalifikasjoner og behov i avdelingen. ​

Krav til søker:

  •  Være norsk statsborger
  • Ha gjennomført førstegangstjeneste
  • Ha plettfri vandel
  • Ha førerkort klasse B
  • Ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
  • Tilfredsstille krav til medisinsk skikkethet
  • Tilfredsstille fysiske minstekrav for utdanningen​

Avdelingen søker særskilt personell med språkkompetanse og/eller operativ helse/sanitet/redningserfaring. ​

 

 

Publisert 4. desember 2014 18:18.. Sist oppdatert 13. januar 2017 10:29.