MinedykkerMinedykkerhttp://forsvaret.no/media/Lists/YouTubeVideoList/DispForm.aspx?ID=23https://www.youtube.com/watch?v=m0mlbDcl8So&list=PLNQTrknGXZBpPXkdYsZpf3h0g2PQmepnP&index=5
x 3996x 3996http://forsvaret.no/media/PubImages/x 3996.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1566
x DFS MD-AVD 612x DFS MD-AVD 612http://forsvaret.no/media/PubImages/x DFS MD-AVD 612.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1567
x DFS MD-AVD 618x DFS MD-AVD 618http://forsvaret.no/media/PubImages/x DFS MD-AVD 618.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1563
NORNAVEOD i Maymaneh i AfghanistanNORNAVEOD i Maymaneh i Afghanistanhttp://forsvaret.no/media/PubImages/x DFS MD-AVD 623.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1564
OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA http://forsvaret.no/media/PubImages/x MDK 205.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1565

Minedykker i Minedykkerkommandoen

Minedykkerkommandoen er en avdeling bestående av spesialtrente dykkere som er utdannet til å uskadeliggjøre alle typer eksplosiver. Det blir ikke gjennomført opptak i 2017.

Minedykkere støtter Sjøforsvarets fartøyer med kompetanse innen mine- og eksplosivrydding. Avdelingen løser skarpe oppdrag til støtte for sivile myndigheter, deltar i internasjonale operasjoner og er i perioder på nasjonal beredskap mot terrorbomber.​​

Som minedykker vil du delta på flere nasjonale oppdrag og ulike øvelser i Norge og i utlandet. Gjenværende tid brukes på trening og videreutvikling av ferdigheter som dykking, håndtering av eksplosiver, skyting og sanitet.

Tjenesten ved Minedykkerkommandoen krever robust fysikk, gode samarbeidsevner og god psyke. 

Minedykkerkommandoen består i all hovedsak av befal, med innslag av vernepliktige, som gjennomfører førstegangstjenesten ved avdelingen. 

Utdanningen​

Minedykkertjenesten tilbyr en solid og utfordrende utdanning som gjør deg skikket til yrket som dykker og eksplosivekspert. Gjennom utdanningen får du opplæring i blant annet dykketeori, dykking med pressluft og blandingsgass, ammunisjonskjennskap, eksplosivrekognosering, sprengningstjeneste og gummibåtoperasjoner i tillegg til grunnleggende feltdisipliner.  

Minedykkerutdanningen er svært praktisk rettet, intensiv  og holder et høyt nivå. Varigheten av den grunnleggende minedykkerutdannelsen er ca. ett år. Kandidater som gjennomfører minedykkerutdannelsen med tilfredsstillende resultat, og kvalifiserer seg til videre tjeneste, blir overført til Minedykkerkommandoen.​

veien videre

Egnet personell vil kunne få tilbud om kontrakt og videregående spesialisering ved Minedykkerkommandoen innen en av følgende fagområder:

 • Uskadeliggjøring av improviserte sprenglegemer
 • Søk og uskadeliggjøring av eksplosiver i sjø og på land
 • Søk og minemottiltak på grunt vann
 • Dypdykking ned til 81 meter

Som profesjonell minedykker utvikler du deg kontinuerlig innenfor faget og egen spesialisering. Fagutdanningen er satt sammen av emner som befalskurs, dykkelederkurs, trykkammeroperatørkurs, slangedykkerkurs, videregående sanitetskurs, patruljeskyting og nærstrid, eksplosivrydding av land-, luft- og sjøvåpen og uskadeliggjøring av improviserte sprengladninger.

​hvordan søke

Den generelle søknadsfristen for både vernepliktige og øvrig personell er 1. mars. Det vil ikke bli gjennomført opptak i 2017. Nye kunngjøringer vil lyses ut på denne siden.

 

 

Ferdig med førstegangstjenesteFerdig med førstegangstjeneste<p>​<br>​<span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">​Det blir gjennomført grovseleksjon for personell som er ferdig med førstegangstjenesten, både stadig tjenestegjørende og sivile, på Haakonsvern i forkant av den praktiske seleksjonen. </span>​</p>
Har ikke avtjent førstegangstjenesteHar ikke avtjent førstegangstjeneste<p>​<br> <span style="color:inherit;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:1rem;background-color:transparent;">Det blir gjennomført grovseleksjon for personell inne til førstegangstjeneste i forbindelse med rekruttskolen som starter mars 2017 på KNM Harald Haarfagre på Madla. For de som ønsker å bli minedykker i løpet av førstegangstjenesten må de søke seg til Sjøforsvarets mars kull på rekruttskolen. </span></p><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">I samråd med Dykker- og Froskemannssenteret og tjenestegjørende avdeling kan det gjøres unntak for søknadsfristen for vernepliktige søkere med tidligere innrykk. Denne kategorien personell vil kunne møte direkte på minedykkeropptak på Madla eller Haakonsvern.​</p>

Seleksjon

​​Den praktiske seleksjonen starter i midten av juni. Søkere fra rekruttskolen på Madla vil bli overført til Dykker- og Froskemannssenteret (DFS) i forkant av den praktiske seleksjonen. Eksterne søkere blir innkalt til grovseleksjon helgen før den praktiske seleksjonen starter.

Minedykkerkurset

​De som får tilbud om å starte på Minedykkerkurset starter utdannelsen på DFS i august. Personell som ikke blir tilbudt plass blir tildelt annen førstegangstjeneste etter Sjøforsvarets behov (førstegangstjeneste), sendt tilbake til egen avdeling​ (tjenestegjørende) eller dimittert fra Forsvaret (sivile).

Minedykkerkurset er et krevende kurs og det kan ikke påregnes fri utover de fleste helger og høytider. Minedykkerkurset går frem til våren (året etterpå) hvorpå kvalifiserte kandidater gjennomfører videregående minedykkerutdannelse. Etter bestått videregående minedykkerutdannelse overføres utdannede minedykkere til Minedykkerkommandoen.​

​Krav til søker:

 • Ha gjennomført grunnleggende soldatutdanning (rekruttskole)
 • Ha bestått sesjon del 1 og 2
 • Ha gjennomført videregående skole
 • Være norsk statsborger
 • Ha god vandel uten alvorlige anmerkninger
 • Ha minimum karakter 5 på allment evnenivå (teoritesten) fra sesjon del 2
 • Ha solid og stabil psyke
 • Være villig til å undertegne Forsvarets kontrakt for rusmiddeltesting
 • Ha normalt fargesyn (ingen avvik)
 • Kunne tilfredsstille fysiske minstekrav​​​ for utdanningen

 

 

Informasjon til søkerInformasjon til søker<p class="forsvaretElement-p">​​<span style="font-size:1rem;">​​S</span><span style="font-size:1rem;">øknadsskjemaet er ikke åpnet enda. </span><span style="font-size:1rem;">På </span><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=176107c0-8c88-4a78-98ec-4ff9c9cca15a" style="font-size:1rem;">denne siden​</a><span style="font-size:1rem;"> finner du en komplett oversikt over alle søknadsfrister, samt informasjon om når de ulike søknadsskjemaene åpner, hvordan du søker, og veien videre fra søknad til skoleplass.</span></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="font-size:1rem;"></span><span style="font-size:1rem;">S</span><span style="font-size:1rem;">kulle du ha ytterligere spørsmål kan du ta kontakt med Forsvarets personell- og vernepliktssenter på telefon 03003.</span></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=3

 Relaterte artikler

 

 

– Noen bomber lages kun for å ta livet av oss<img alt="" src="/media/PubImages/20160209OST__OST9145.jpg" style="BORDER:0px solid;" />– Noen bomber lages kun for å ta livet av oss​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​– Varsko her, roper minedykker Cristian Rodriguez Rivera​ høyt tre ganger og begynner nedtellingen fra fem.http://forsvaret.no/aktuelt/minedykkerlivet
Ødela eksplosiver fra andre verdenskrig<img alt="" src="/media/PubImages/_DSC3070.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Ødela eksplosiver fra andre verdenskrigMinedykkere sprengte tysk mine og 40 engelske granater som kan stamme fra slaget om Narvik.http://forsvaret.no/aktuelt/sprengte-granater-fra-krigen
Ryddet miner i Østersjøen<img alt="" src="/media/PubImages/eksplosjon_minerydderstyrke.JPG" style="BORDER:0px solid;" />Ryddet miner i ØstersjøenNorge har bidratt med tre fartøy i årets største opprydning av udetonerte miner i Østersjøen.http://forsvaret.no/aktuelt/skarpminerydderops

Publisert 27. november 2014 15:01.. Sist oppdatert 2. desember 2016 13:10.