Oversikt over utdanninger i Forsvarets avdelinger

​​​​​​​​​Forsvaret har behov for militært tilsatte som ikke nødvendigvis er befal eller offiserer. Her finner du oversikt over utdanninger som skal gjøre deg i stand til å kunne bekle ulike  militære stillinger.

 

 

Feltoperatør i Fjernoppklaringseskadronen<img alt="" src="/media/PubImages/feltoperator_toppbilde.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Feltoperatør i FjernoppklaringseskadronenFjernoppklaringseskadronen er en del av Etterretningsbataljonen som er en av Forsvarets avdelinger for etterretningsstøtte til militære operasjoner. http://forsvaret.no/fjernoppklaring
Grenader i Hæren<img alt="" src="/media/PubImages/grenader_toppbilde.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Grenader i HærenGrenaderer er profesjonelle soldater. Sammen med sin avdeling er de trent og utrustet til hurtig innsats, både i og utenfor Norge. Hæren gjennomfører opptak til grenader med ansettelse fra 1. august 2017. http://forsvaret.no/grenader
Tjeneste på stridsbåt i Taktisk båtskvadron<img alt="" src="/media/PubImages/arkiv_1998__2750_document.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Tjeneste på stridsbåt i Taktisk båtskvadronTaktisk båtskvadron er oppsatt med Stridsbåt 90 og er trent for operasjoner i kystnære områder både i Norge og utlandet. Operatørene er blant de fremste i Forsvaret på hurtigbåtoperasjoner. Søknadsfrist 1. mars 2018. http://forsvaret.no/tbs
Kystjeger i Kystjegerkommandoen<img alt="" src="/media/PubImages/kystjeger_toppbilde.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Kystjeger i KystjegerkommandoenKystjegerkommandoen er en mobil kampenhet som driver med oppklaring, patruljering og målbekjempelse i kystsonen – både på sjøen og på land. Søknadsfrist 1. mars 2018.http://forsvaret.no/kjk
Elektronisk krigføringsoperatør i Etterretningsbataljonen<img alt="" src="/media/PubImages/ek_operator_f.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Elektronisk krigføringsoperatør i Etterretningsbataljonen​Som elektronisk krigføringsoperatør vil du være en del av en profesjonell avdeling som leverer etterretningsstøtte til militære operasjoner. Søknadsfrist 1. mars 2018. http://forsvaret.no/karriere/utdanning/tjenesteutdanning/elektronisk-krigforingsoperator
Etterretningsanalytiker i Etterretningsbataljonen<img alt="" src="/media/PubImages/IMINIT.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Etterretningsanalytiker i EtterretningsbataljonenEtterretningsbataljonen søker kandidater til grunnutdanning flerdisiplinanalyse med tjenestested Setermoen. Søknadsfrist 5. februar 2018. http://forsvaret.no/etterretningsanalytiker
Flytekniker i Luftforsvaret<img alt="" src="/media/PubImages/Avioniker_proresHQ_840p.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Flytekniker i LuftforsvaretEr du teknisk interessert og på jakt etter et spennende yrke? Nå har du muligheten til å jobbe som militær tekniker i et av verdens mest moderne luftforsvar, og samtidig få en god utdanning som gir flere karrieremuligheter. Utdanningen er behovsstyrt, og vi tar ikke opp elever i 2017. http://forsvaret.no/flymekaniker
Militær livvakt<img alt="" src="/media/PubImages/militaerlivvakt_toppbilde.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Militær livvaktMilitær livvaktavdeling er en operativ enhet med ansvar for å levere livvakttjeneste og sikkerhetsrådgivning ved reiser til risikoområder og ved behov nasjonalt. Det er ikke planlagt noen seleksjon i 2017.http://forsvaret.no/livvakt
MI-analytiker i Etterretningsbataljonen<img alt="" src="/media/PubImages/A026_C066_0206CX.0000075.jpg" style="BORDER:0px solid;" />MI-analytiker i EtterretningsbataljonenSom MI-analytiker vil du jobbe med å bearbeide og analysere innsamlet informasjon. Søknadsfrist 5. januar 2018. http://forsvaret.no/karriere/utdanning/tjenesteutdanning/enkildeanalytiker
MI-operatør i Etterretningsbataljonen<img alt="" src="/media/PubImages/ebn_mi_toppbilde.jpg" style="BORDER:0px solid;" />MI-operatør i EtterretningsbataljonenSom MI-operatør innhenter du viktig informasjon gjennom samhandling med andre mennesker. Søknadsfrist 5. januar 2018. http://forsvaret.no/karriere/utdanning/tjenesteutdanning/etterretningsoperator
ODS-operatør i Etterretningsbataljonen<img alt="" src="/media/PubImages/ods_operator.jpg" style="BORDER:0px solid;" />ODS-operatør i EtterretningsbataljonenVil du ta del i etterretningsoperasjoner hvor informasjon innhentes gjennom samhandling med andre mennesker? Søknadsfrist 5. januar 2018. http://forsvaret.no/karriere/utdanning/tjenesteutdanning/etterretningsstotteoperator
Våpentekniker på fregatt<img alt="" src="/media/PubImages/vaapentekniker_toppbilde.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Våpentekniker på fregattMarinen lyser herved ut systemkurs som kvalifiserer til tjeneste som våpenassistent og våpentekniker på fregatt. Nye utlysninger vil kunngjøres på denne siden.http://forsvaret.no/karriere/utdanning/tjenesteutdanning/vaapentekniker
Minedykker i Minedykkerkommandoen<img alt="" src="/media/PubImages/x%20DFS%20MD-AVD%20623.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Minedykker i MinedykkerkommandoenMinedykkerkommandoen er en avdeling bestående av spesialtrente dykkere som er utdannet til å uskadeliggjøre alle typer eksplosiver. Det blir ikke gjennomført opptak i 2017. http://forsvaret.no/minedykker
Redningsmann i Luftforsvaret<img alt="" src="/media/PubImages/NH90_redningsmann.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Redningsmann i LuftforsvaretKunne du tenkt deg å jobbe om bord i et av Luftforsvarets redningshelikoptre? Årets søknadsfrist gikk ut 29. januar 2016. Nye utlysninger vil kunngjøres på denne siden.http://forsvaret.no/redningsmann