Oversikt over utdanninger i Forsvarets avdelinger

​​​​​​​​​Forsvaret har behov for militært tilsatte som ikke nødvendigvis er befal eller offiserer. Her finner du oversikt over utdanninger som skal gjøre deg i stand til å kunne bekle ulike  militære stillinger.

 

 

Feltoperatør i Fjernoppklaringseskadronen<img alt="" src="/media/PubImages/feltoperator_toppbilde.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Feltoperatør i FjernoppklaringseskadronenFjernoppklaringseskadronen er en del av Etterretningsbataljonen som er en av Forsvarets avdelinger for etterretningsstøtte til militære operasjoner. http://forsvaret.no/fjernoppklaring
Minedykker i Minedykkerkommandoen<img alt="" src="/media/PubImages/x%20DFS%20MD-AVD%20623.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Minedykker i MinedykkerkommandoenMinedykkerkommandoen (MDK) er Norges største eksplosivrydderavdeling. Operatørene på MDK er spesialtrente dykkere som er utdannet til å uskadeliggjøre alle typer eksplosiver. Neste Minedykkerkurs starter sommeren 2018. Søknadsfrist er 1. mars 2018.http://forsvaret.no/minedykker
Grenader i Hæren<img alt="" src="/media/PubImages/grenader_toppbilde.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Grenader i HærenGrenaderer er profesjonelle soldater. Sammen med sin avdeling er de trent og utrustet til hurtig innsats, både i og utenfor Norge. Hæren gjennomfører opptak til grenader med ansettelse fra 1. august 2017. http://forsvaret.no/grenader
Flerdisiplinanalytiker i Etterretningsbataljonen<img alt="" src="/media/PubImages/IMINIT.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Flerdisiplinanalytiker i EtterretningsbataljonenSom Flerdisiplinanalytiker vil du jobbe med å bearbeide, analysere og presentere informasjon innsamlet fra ulike kilder. Søknadsfrist 8. januar 2018.http://forsvaret.no/etterretningsanalytiker