Oversikt over utdanninger i Forsvarets avdelinger

​​​​​​​​​Forsvaret har behov for militært tilsatte som ikke nødvendigvis er befal eller offiserer. Her finner du oversikt over utdanninger som skal gjøre deg i stand til å kunne bekle ulike  militære stillinger.

 

 

Vernepliktig feltoperatør<img alt="" src="/media/PubImages/feltoperator_toppbilde.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Vernepliktig feltoperatørSøknadsfrist 15. april 2018. http://forsvaret.no/fjernoppklaring
Minedykker i Minedykkerkommandoen<img alt="" src="/media/PubImages/x%20DFS%20MD-AVD%20623.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Minedykker i MinedykkerkommandoenMinedykkerkommandoen (MDK) er Norges største eksplosivrydderavdeling. Operatørene på MDK er spesialtrente dykkere som er utdannet til å uskadeliggjøre alle typer eksplosiver. Neste Minedykkerkurs starter sommeren 2018. Søknadsfrist er 1. mars 2018.http://forsvaret.no/minedykker
Etterretningsanalytiker i Hæren<img alt="" src="/media/PubImages/IMINIT.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Etterretningsanalytiker i HærenSom etterretningsanalytiker vil du jobbe med å bearbeide, analysere og presentere informasjon innsamlet fra ulike kilder. http://forsvaret.no/etterretningsanalytiker
Elektronisk krigføringsoperatør i Etterretningsbataljonen<img alt="" src="/media/PubImages/ek_operator_f.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Elektronisk krigføringsoperatør i EtterretningsbataljonenSom elektronisk krigføringsoperatør vil du være en del av en profesjonell avdeling som leverer etterretningsstøtte til militære operasjoner.http://forsvaret.no/karriere/utdanning/elektronisk-krigforingsoperator
MI-operatør i Etterretningsbataljonen<img alt="" src="/media/PubImages/ebn_mi_toppbilde.jpg" style="BORDER:0px solid;" />MI-operatør i EtterretningsbataljonenSom MI-operatør innhenter du viktig informasjon gjennom samhandling med andre mennesker. http://forsvaret.no/karriere/utdanning/etterretningsoperator