Taktisk båtskvadronTaktisk båtskvadronhttp://forsvaret.no/media/Lists/YouTubeVideoList/DispForm.aspx?ID=24http://youtu.be/dBoC6qzQl4o

Tjeneste på stridsbåt i Taktisk båtskvadron

Taktisk båtskvadron er oppsatt med Stridsbåt 90 og er trent for operasjoner i kystnære områder både i Norge og utlandet. Operatørene er blant de fremste i Forsvaret på hurtigbåtoperasjoner. Søknadsfrist 15. april 2018.

Skvadronen er en del av Kystjegerkommandoen og opererer i tett samarbeid med blant annet Minedykkerkommandoen. Avdelingen er utrustet og trent for å operere under meget utfordrende klimatiske forhold med høy stridsutholdenhet. Typiske oppdrag kan være transportering av patruljer, informasjonsinnhenting, overvåking, rekognosering, sanitetsstøtte eller styrkebeskyttelse. 

Befalskurs er en del av utdanningsprogrammet. Dette gjør deg kvalifisert til å kunne søke videre utdanning ved Sjøkrigsskolen og sikte deg inn mot en karriere som yrkesoffiser.

Taktisk båtskvadron tilbyr et utfordrende utdanningsprogram hvor du vil spesialisere deg som maskinist, navigatør eller skytter. Utdanningen er svært praktisk rettet og holder et høyt nivå innen sitt fagfelt. Programmet har som mål å utdanne personell som ønsker en profesjonell fartøytjeneste.

Opptaket og utdanningen har en varighet på omtrent tolv måneder. Vi søker primært etter personell som skal inn i førstegangstjenesten eller personell med maritime sertifikater.

Gjennom utdanningen får du mulighet til å erverve de kunnskaper og ferdigheter du trenger for å kunne tjenestegjøre i Taktisk båtskvadron. Dette innebærer blant annet grunnleggende opplæring innen fartøykjennskap, overlevelse, patruljeteknikk, navigasjon og relevante våpensystemer.

Etter fullført og bestått grunnutdanning vil du kunne få tilbud om kontrakt og videregående stillingsspesifikk utdanning. Her vil du få spesialistkunnskap og ferdigheter innen den enkelte stillingen du er tiltenkt om bord. Fartøysbesetningen er profesjonelle og består kun av befal og vervede som gjennom utdanningen er blitt kvalifisert til å tjenestegjøre innen den operative delen av skvadronen.

​Krav til søker:

  • Kunne tilfredsstille fysiske minstekrav for utdanningen
  • Ha minimum karakter 4 på allment evnenivå (teoritesten) fra sesjon del 2
  • Være villig til å undertegne Forsvarets kontrakt for rusmiddeltesting
  • ​Være norsk statsborger
  • Ha fylt 18 år innen opptaket starter (juni 2017)
  • Ha god vandel uten alvorlige anmerkninger
  • Ha solid og stabil psyke
  • Ha normalt fargesyn (ingen avvik)
  • Kunne sikkerhetsklareres for "Hemmelig"


For deg som har påbegynt eller fullført førstegangstjenesten

SØK HER

For deg uten førstegangstjenesten

SØK HER


Publisert 3. desember 2014 12:14.. Sist oppdatert 24. oktober 2017 09:23.