VåpenteknikerVåpenteknikerhttp://forsvaret.no/media/Lists/YouTubeVideoList/DispForm.aspx?ID=16https://www.youtube.com/watch?v=Ep-8YqJWGV8&feature=youtu.behttp://

Systemtekniker på fregatt

Våpentekniske spesialiststillinger på fregatt. Marinen lyser herved ut systemkurs som kvalifiserer til stillinger som systemassistent (OR 2-4) og systemtekniker (OR 5-6).

​​​​Som systemassistent og tekniker jobber du med å operere og vedlikeholde fartøyets våpen- og sensorsystemer. Under oppdrag og øvelser bemanner du operasjonsrommet som operatør, og ved kai-ligge er du med på å vedlikeholde de samme systemene. Kombinasjonen operatør og vedlikeholder skal gi nødvendig dybdeforståelse til hurtig å kunne avdekke og rette feil, og på den måten opprettholde effektiv utnyttelse av våpen og sensorsystemene i kampsituasjoner.

Våpen- og sensorsystemene på fregatt er mange og består blant annet av missil-, torpedo-, kanon-, radar-, sonar-, elektrooptiske og sambandssystemer. Omfanget og variasjonen i teknologi gjør at man har fordelt systemene på fire underavdelinger; luftteknisk, overflateteknisk, undervannsteknisk og teleteknisk.

Kursrekkene skal gi deg kunnskaper, ferdigheter og holdninger som kreves for å tjenestegjøre som systemassistent eller systemtekniker på fregatt.

Ette​​​​r fullført og bestått opplæring overføres personellet til stilling som enten systemtekniker eller systemassistent på fregatt. Det er ingen plikttjeneste for dette kurset.

For å være kvalifisert til systemassistentkursene må du ha gjennomført førstegangstjenesten i løpet av de tre siste årene, eller være vernepliktig med mindre enn tre måneder igjen av tjenesten ved kursstart som normalt er januar hvert år. For å være kvalifisert til systemteknikerkursene må du ha teknisk bakgrunn, samt gjennomført og bestått grunnleggende befalsutdanning i Forsvaret.

For nye matroser blir det ved oppstart av kursene, skrevet ansettelseskontrakt og du vil motta lønn under kursperioden. De fleste kursmodulene gjennomføres ved Marinens krigføringssenter (lokalisert på Sjøforsvarets Hovedbase Haakonsvern i Bergen), men enkelte moduler avholdes også andre steder, både i inn- og utland. Kursrekkene består av moduler der innholdet er balansert mellom teori og praksis. Simulatorer og hands-on trening på 1:1 utstyr brukes aktivt i undervisningen.

Kursvarighet er fra 4 – 9 måneder avhengig av personellkategori og fagområde.

​KRAV TIL SØKER:

 • ​Gjennomført førstegangstjeneste siste 3 år eller maksimalt 3 måneder igjen av førstegangstjenesten ved oppstart
 • For systemteknikerkursene kreves det i tillegg grunnleggende befalsutdanning
 • Personell med teknisk bakgrunn vil bli prioritert ved seleksjon
 • Ha fullført videregående skole
 • Ha plettfri vandel
 • Ha god helse og fysisk form
 • Ha norsk statsborgerskap
 • Anbefaling fra eller tjenestebevis med vurdering norm eller bedre fra siste
  tjenestested

 • Allment evnenivå 4 eller høyere​
 • Kunne bli klarert for sjømannsattest
 • Kunne bli klarert for internasjonale operasjoner 
 • Ansatte i Forsvaret må legge ved påtegning fra egen avdeling med informasjon om stillingsbytte er mulig

Kontaktpersoner

For spørsmål vedrørende ansettelsesforhold:

 • KL Philip Andreas Butt (SST/N1 Fregatt) 55 50 43 83 / 934 17 564
 • SKVM Erlend Øvergård (SST/N1 Fregatt)  55 50 39 97

 For spørsmål om kurs- og stillingsinnhold:

 • OK Tommy Eidesund (Marinens krigføringssenter/våpenteknisk)- Tlf: 55 50 35 62
 • OK Cato Skjølås (Marinens krigføringssenter/våpenteknisk – Tlf: 55 50 34 52»

 

 

Informasjon til søkerInformasjon til søker<p class="forsvaretElement-p">​​<span style="font-size:1rem;">​​S</span><span style="font-size:1rem;">øknadsskjemaet er ikke åpnet enda. </span><span style="font-size:1rem;">På </span><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=176107c0-8c88-4a78-98ec-4ff9c9cca15a" style="font-size:1rem;">denne siden​</a><span style="font-size:1rem;"> finner du en komplett oversikt over alle søknadsfrister, samt informasjon om når de ulike søknadsskjemaene åpner, hvordan du søker, og veien videre fra søknad til skoleplass.</span></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="font-size:1rem;"></span><span style="font-size:1rem;">S</span><span style="font-size:1rem;">kulle du ha ytterligere spørsmål kan du ta kontakt med Forsvarets personell- og vernepliktssenter på telefon 03003.</span></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=3

Publisert 2. desember 2014 10:21.. Sist oppdatert 4. oktober 2017 09:30.