Søk om stipend

Alle soldater i førstegangstjeneste og lærlinger i Forsvaret kan søke om stipend. Stipendet skal dekke utgifter til kurs, fag og eksamen.

 Slik fungerer det:

 

 

1. Finn kurset/faget/eksamen du vil ta1. Finn kurset/faget/eksamen du vil ta<p>​Du må selv vite hvilket kurs/fag/eksamen du kan tenke deg. Det kan være alt fra nettbaserte kurs og eksamener til klasseromsundervisning. Det er et krav om at det du søker stipend for skal være relevant for din fremtidige karriere.</p><p>Du kan bare søke om stipend for opplæring som skjer i løpet av tjenestetiden (før formell dimisjonsdato).<br></p><p>Maksimalt stipendbeløp er <strong>20 000,– kr</strong> i løpet av 12 måneders førstegangstjeneste (20 000,– kr over 2 år for lærlinger).</p><p>Du får ikke stipend til følgende kurs:</p><ul><li>Førerkort klasse A og B<br></li><li>Fritidsrelaterte kurs som f.eks. jegerprøven og båtførerprøven<br></li><li>Risikosport som f.eks. dykkerkurs, fjellklatring og fallskjermhopping<br></li></ul>
2. Søk om stipend2. Søk om stipend<p>Stipendet kan dekke <strong>80 %</strong> av kurs-, eksamens- og semesteravgift samt utgifter til reise. For lærebøker og annet omsettelig materiell kan stipendet dekke <strong>50 %</strong>.</p><p>Du får ikke stipend til digitale hjelpemidler som PC, grafiske kalkulatorer o.l.<br></p><p> <a href="https://skjemaer.forsvaret.no/cng/Skjemaer/stipendordning" class="gullknapp" target="_blank">Logg inn og søk</a><br></p>
3. Få svar på søknaden3. Få svar på søknaden<p>​Etter en stund får du svar på om du får innvilget stipend eller ikke.<br></p><p>Du kan selvsagt gjennomføre kurset eller faget uten innvilget søknad. Da må du ta kostnaden selv.</p><p><strong>Merk!</strong> Stipend til eksamen via <a href="https://www.privatistweb.no/">privatistweb.no</a> blir normalt alltid innvilget. Du trenger ikke vente på svar før du melder deg opp til eksamen.<br></p>
4. Gjennomfør kurset/faget/eksamen4. Gjennomfør kurset/faget/eksamen<p>​Du har selv ansvar for påmelding og gjennomføring. Prinsippet er at du selv legger ut for kostnader du har til påmelding, gjennomføring, reise, lærebøker etc.</p><p>Eventuelle utgifter til reise og opphold skal skje på billigste måte. Du får ikke kilometergodtgjørelse for bruk av egen bil. Bruk Forsvarets transport og forlegning/forpleining dersom det er mulig.</p><p>Husk: Dokumenter utgiftene dine! Ta vare på kvitteringer etc. Du må senere ettersende disse digitalt for å få penger tilbake.<br></p>
5. Ettersend kvitteringer, få utbetalt stipendet5. Ettersend kvitteringer, få utbetalt stipendet<p>​Kurs/fag/eksamen skal være fullført før stipendet utbetales.</p><p>Kvitteringer og dokumentasjon på utgifter du har hatt må du ettersende. Du må laste opp dokumentasjon på <a href="https://skjemaer.forsvaret.no/cng/Skjemaer/Ettersenddokumentasjon" target="_blank">eget skjema</a>.<br></p><p>Når du har dokumentert utgiftene dine, og de blir godkjent av Forsvaret, får du tilbake penger på neste eller påfølgende utbetaling av tjenestetillegg.<br></p>

Logg inn med ID‑porten

Opprett ny stipendsøknad eller ettersend kvitteringer på en eksisterende søknad:

Søk om stipend

Ettersend dokumentasjon