Søk om stipend

Alle soldater i førstegangstjeneste og lærlinger i Forsvaret kan søke om stipend. Stipendet skal dekke utgifter til kurs, fag og eksamen.

 Slik fungerer det:

 

 

1. Finn kurset/faget du vil ta1. Finn kurset/faget du vil ta<p>​Du må selv vite hvilket kurs/fag du kan tenke deg. Det kan være alt fra nettbaserte kurs og eksamener til klasseromsundervisning.<br></p><p>Tips: Du kan også få stipend til privatisteksamen for VGS-fag uten å måtte søke. <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=898d5c73-0f4d-4480-9605-fc43d6d2be41">Les mer her</a>.<br></p><p> <strong>Vilkår</strong></p><ul><li>Utdanningen du har søkt stipend for skal være relevant for en senere sivil yrkeskarriere.</li><li>Utdanningen må gjennomføres i Norge og skje i løpet av tjenestetiden (før formell dimisjonsdato).</li><li>Maksimalt stipendbeløp er 20 000,– kr for 12 måneder førstegangstjeneste (over 2 år for lærlinger) eller 30 000,– kr for 18 måneder.<br></li></ul><p> <strong>Andre krav</strong></p><p>Kurs må tas i løpet av førstegangstjenesten (før dimisjon) dersom du startet førstegangstjenesten i januar, juli eller august.<br></p><p>Startet du førstegangstjenesten på andre tidspunkt, kan du få godkjent stipend dersom du tar eksamen innen 3 måneder etter dimisjon.<br></p>
2. Søk om stipend2. Søk om stipend<p>Stipendet kan dekke <strong>80 %</strong> av kurs- og semesteravgift samt utgifter til reise (ikke bruk av bil). For lærebøker og annet omsettelig materiell kan stipendet dekke <strong>50 %</strong>.<br></p><p> <a href="https://skjemaer.forsvaret.no/cng/Skjemaer/stipendordningen" class="gullknapp" target="_blank">Søk her</a><br></p><p> <strong>Dette dekkes IKKE:</strong></p><ul><li>Førerkort klasse A, B og S<br></li><li>Digitale hjelpemidler som PC, grafiske kalkulatorer o.l.<br></li><li>Bruk av egen bil ved utdanning/eksamen (kilometergodtgjørelse, parkering, bompenger etc.)<br></li><li>Fritidsrelaterte kurs som f.eks. jegerprøven og båtførerprøven<br></li><li>Risikosport som f.eks. dykkerkurs, fjellklatring og fallskjermhopping<br></li></ul>
3. Få svar på søknaden3. Få svar på søknaden<p>​Etter en stund får du svar på om du får innvilget stipend eller ikke.<br></p><p>Du kan selvsagt gjennomføre kurset eller faget uten innvilget søknad. Da må du ta kostnaden selv.</p><p> <strong>Merk!</strong> Stipend til eksamen via <a href="https://www.privatistweb.no/">PrivatistWeb</a> krever ingen søknad. Du trenger bare å ettersende dokumentasjon på utgifter og karakterutskrift. <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=898d5c73-0f4d-4480-9605-fc43d6d2be41">Les mer</a>.<br></p>
4. Gjennomfør kurset/faget4. Gjennomfør kurset/faget<p>​Du har selv ansvar for påmelding og gjennomføring. Prinsippet er at du selv legger ut for kostnader du har til påmelding, gjennomføring, reise, lærebøker etc.<br></p><p>Eventuelle utgifter til reise og opphold skal skje på billigste måte. <strong>Du får IKKE dekt bruk av egen bil</strong> (kilometergodtgjørelse, parkering, bompenger etc.). Bruk Forsvarets transport og forlegning/forpleining dersom det er mulig.<br></p><p>Husk: Dokumenter utgiftene dine! Ta vare på kvitteringer etc. Du må senere ettersende disse digitalt for å få penger tilbake.<br></p>
5. Ettersend kvitteringer, få utbetalt stipendet5. Ettersend kvitteringer, få utbetalt stipendet<p>​Kurs/fag/eksamen skal være fullført før stipendet utbetales.</p><p>Kvitteringer og dokumentasjon på utgifter du har hatt må du ettersende. Du må laste opp dokumentasjon på <a href="https://skjemaer.forsvaret.no/cng/Skjemaer/Ettersenddokumentasjon" target="_blank">eget skjema</a>.<br></p><p>Når du har dokumentert utgiftene dine, og de blir godkjent av Forsvaret, får du tilbake penger på neste eller påfølgende utbetaling av tjenestetillegg.<br></p>

Logg inn med ID‑porten

Søk om nytt stipend eller ettersend kvitteringer:

Søk om stipend

Ettersend dokumentasjon