karriere_1557_vildujobbesomverneplkarriere_1557_vildujobbesomverneplhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=2009/media/PubImages/MD__1705.JPG

Vil du jobbe som vernepliktig jurist i Forsvaret?

Som vernepliktig jurist tjenestegjør du i ett år i en avdeling i Forsvaret.

Forsvaret tilbyr hvert halvår 6–10 nyutdannede jurister og jurister med noen års erfaring muligheten til å tjenestegjøre som vernepliktig jurist. Som vernepliktig jurist tjenestegjør du i ett år i en avdeling i Forsvaret.

Året starter med to måneders grunnleggende soldat- og befalsopplæring, som gir opplæring i feltferdigheter og lederskapsutdanning på Sessvollmoen militærleir ved Gardermoen. Etter kurset gjennomgår du en militærjuridisk fagopplæring ved Forsvarets høgskole på Akershus festning i tre uker. Fagopplæringen gir forståelse for krigens folkerett, operasjonell rett, Forsvarets organisasjon, prosesser og oppgaver, samt rettslige spørsmål i stabstjeneste. Når fagopplæringen er ferdig, blir du utplassert i avdelingen som du skal tjenestegjøre i.

Når du skal ut i avdeling, kan du ende opp over hele landet. Avhengig av hvilken avdeling du blir plassert i, kan du få arbeidsoppgaver innen for eksempel:

 • Krigens folkerett (internasjonal humanitærrett)
 • Operasjonell rett (juss knyttet til militære operasjoner)
 • Statsrett
 • Kontraktsrett (alminnelig kontraktsrett, kontraktsforhandlinger og offentlige anskaffelser)
 • Erstatningsrett
 • Arbeidsrett
 • Forvaltningsrett
 • Militær disiplinær- og strafferett

For innrykket våren 2018 trenger vi jurister til følgende tjenestesteder: Forsvarets høgskole (Oslo), Forsvarets operative hovedkvarter (Bodø), Forsvarets logistikkorganisasjon (Kjeller /Bergen), Luftforsvarsstaben (Rygge) og Sjøforsvarsstaben (Bergen).

Under hele tjenesten mottar du full lønn (lønnstrinn 47). I tillegg kan du etter søknad om pendlerstatus, få rett til gratis bolig på tjenestestedet og et bestemt antall hjemreiser, eller tilgang til rimelig bolig gjennom Forsvarsbygg.

Tjenesten byr på mange utfordringer, sjansen til å arbeide med varierte juridiske arbeidsoppgaver og gode treningsmuligheter. Tjeneste som vernepliktig jurist blir godkjent som avtjent førstegangstjeneste, og etter endt tjeneste er det muligheter for å søke videre ansettelse som sivil eller militær jurist i Forsvaret.

Høres dette spennende ut? Da bør du søke!

Søknadskrav

 • Fullført mastergrad i rettsvitenskap innen innrykket
 • Norsk statsborgerskap
 • Kunne sikkerhetsklareres til nivå «Hemmelig»
 • Bestått sesjon (medisinske krav)
 • Ikke gjennomført førstegangstjeneste tidligere

Søknadsfrist: 15. september 2017

Oppstartsdato: Starten av mars 2018

Kontaktpersoner:

 • Forsvarets høgskole ved løytnant Sofie Scott (sscott@fhs.mil.no), tlf: 23 09 58 68/23 09 58 79.
 • FPVS ved seniorkonsulent Frank Sandbæk (fsandbak@mil.no), tlf: 62 51 58 30.
Publisert 24. august 2017 14:06.. Sist oppdatert 24. august 2017 14:15.