Forsvarets museer

Forsvarets sju museer har som hovedoppgave å samle, forske og formidle, for å gi publikum informasjon om – og innsikt i – Forsvarets historie.
Forsvarets museer består av ett hovedmuseum, Forsvarsmuseet på Akershus festning i Oslo, og flere mindre museer rundt om i landet.


 

 

Bergenhus festningsmuseum<img alt="" src="/media/PubImages/bergenhus.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Bergenhus festningsmuseumMuseet ligger i ett av magasinbygningene på Koengen ved Bergenhus festning og ble åpnet av Gunnar Sønsteby i 2006. Opprinnelig var museet viet motstandskampen i Bergensområdet. http://forsvaret.no/kultur/museer/Bergenhus-festningsmuseum
Forsvarsmuseet<img alt="" src="/media/PubImages/arkiv_1998__2159_document.jpg" style="BORDER:0px solid;" />ForsvarsmuseetForsvarsmuseet har holdt til i en gammel arsenalbygning på Akershus festning siden 1860. Utstillingene viser historien til det norske Forsvaret, med vekt på tiden fra 1400-tallet og frem til våre dager. http://forsvaret.no/kultur/museer/Forsvarsmuseet