oscarsborg 03oscarsborg 03http://forsvaret.no/media/PubImages/oscarsborg 03.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=916
oscarsborg01oscarsborg01http://forsvaret.no/media/PubImages/oscarsborg01.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=917
tkosc5175tkosc5175http://forsvaret.no/media/PubImages/tkosc5175.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=833Torpedobatteriet på Oscarsborg festning. Det var torpedoer fra dette batteriet som til slutt senket "Blücher" i 1940 The torpedo battery at Oscarsborg fortress, it was torpedos from this battery that sank"Blücher" in 1940
70/7570/75http://forsvaret.no/media/PubImages/tkosc5258.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8322015 er et historisk år. Vi markerer at det er 75 år siden Norge ble okkupert av Tyskland og 70 år siden frigjøringen. Våre veteraners innsats var viktige i kampen for å gjenvinne vår suverenitet.
Utsikt mot Søndre Kaholmen og bebyggelsen der på Oscarsborg festning / View towards Søndre Kaholmen and the buildings at that part of Oscarsborg fortressUtsikt mot Søndre Kaholmen og bebyggelsen der på Oscarsborg festning / View towards Søndre Kaholmen and the buildings at that part of Oscarsborg fortresshttp://forsvaret.no/media/PubImages/tkosc5361.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=831

Oscarsborgs museer

På Oscarsborg festning ligger tre ulike museer. Festningen har en unik plass i Norges historie etter at Blücher ble senket herfra 9. april 1940.

Oscarsborg Festning ligger på Kaholmene i Drøbaksundet, ca. 35 km syd for Oslo. Her er Oslofjorden på sitt smaleste, noe som gir naturlige betingelser for forsvar mot angrep fra sjøsiden. Her har festningsanlegg voktet innseilingen til Christiania og Oslo i flere hundre år. Oscarsborg Festning står som et spesielt symbol for Norges frihet, særlig på grunn av hendelsene den 9. april 1940 da oberst Eriksen og hans menn senket Blücher og bidro til at kongehuset og regjeringen unnslapp fienden.

Oscarsborg Festningsmuseum har som oppgave å vise Oscarsborg Festning's historie, samt Kystartilleriets historiske og tekniske utvikling. Museet består av flere utstillinger i Hovedfortet fra 1850-årene på Søndre Kaholmen:

  • Festningsmuseet viser Kaholmenes militære historie fra de første blokkhus i 1640 og fram til i dag, med vekt på hendelsene 9. april 1940.
  • Kystartillerimuseet viser Kystartilleriets oppbygging fra 1899 og fram til nedleggelsen i 2007.
  • Ildledningsmuseet har en unik samling av ildledningsmateriell brukt i Kystartilleriet. Denne utstillingen åpnes kun i forbindelse med bestilt omvisning.

    Nordre Kaholmen ligger torpedobatteriet som ble ferdig i 1901, det var herfra de siste og avgjørende skudd mot Blücher ble avfyrt 9.april 1940. Batteriet åpnes kun i forbindelse med bestilt omvisning.


Åpningstider

​​​​​​​​
Mandag til fredag 09.00–14.00
Lørdag og søndag 10.00–14.30.


Gratis adgang ​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​
Oscarsborg festningsmuseum og Kystartillerimuseet holder hus i hovedfortet på Kaholmene i Drøbaksundet. Det går ferge mellom Oslo og Drøbak, og du kan legge til med egen båt i gjestehavna
.

Du finner mer informasjon om Oscarsborg museum på

forsvaretsmuseer.no


Publisert 11. mars 2013 14:32.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:46.