rustkammeret01rustkammeret01http://forsvaret.no/media/PubImages/rustkammeret01.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=919The Army Museum "The Armoury" in Trondheim.

Forsvarsmuseet Rustkammeret

Forsvarsmuseet Rustkammeret er et forsvarsmuseum som vektlegger Trøndelags militære historie. I tillegg tar utstillingene for seg hjemmestyrkenes aktivitet i regionen under andre verdenskrig.

Som begrep stammer Rustkammeret fra middelalderens borger og slott. Rustkammeret var det rommet hvor blankvåpen, rustninger og etter hvert håndskytevåpen ble lagret og reparert. Det nåværende Rustkammeret i Trondheim har røtter tilbake til middelalderens Erkebispegård.

Forsvarsmuseet Rustkammeret som museum kan føres tilbake til den historiske våpensal, innredet 1826 i Østhuset, og er med dette et av de aller eldste museer i Norge. Fram til 1930 var det plassert i Herresalen og i et hvelvet rom inntil regalier-rommet. 2. januar 1932 fant det sted en mer høytidelig åpning av Rustkammeret som museum. Museet var da lokalisert til Bakeriet, den østre delen av Erkebispegården. Etter betydelige restaureringsarbeider i 1950- og 1960-årene, kunne de nåværende utstillingslokalene i Feltfløyen og Vekthuset åpnes i 1968. Tidlig på 70-tallet åpnet også fane-og minnehallen i Vekthuset.

​​​​​​​I 1967 ble det private Nordenfjeldske hjemmefrontmuseum opprettet i den søndre fløyen av Erkebispegårdens militære magasinbygning i tre. I 1979 ble dette museet en del av Rustkammeret. En brann herjet dessverre de to militære magasinbygningene mot øst og sør i 1983. De brant helt ned til grunnen og hele hjemmefrontmuseet gikk tapt.

Etter brannen besluttet Forsvaret at Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider skulle overta forvaltningen av Erkebispegården. I 1987 ble den overført fra Forsvarets eie, etter 301 års sammenhengende militært eierskap. I overføringsavtalen ble det skrevet at Forsvaret skal disponere de lokalene de på det tidspunkt hadde i gården til evig tid. Hjemmefrontmuseet ble i 1990 gjenåpnet av daværende Kronprins Harald i Rustkammerets 3. etg, etter at de øvrige utstillingene og toppetasjen hadde gjennomgått en omfattende renovering.

Åpningstider

Rustkammeret er stengt ut 2020 på grunn av covid-19.
De ansatte vil bruke tiden fremover på å utvikle det framtidige tilbudet til publikum, spesielt innenfor digitalisering og digital formidling. Slik forblir museet en bærekraftig og viktig formidler av norsk krigs- og militærhistorie også i fremtiden.


Ta kontakt på e-post: rustkammeret@museum.mil.no eller
telefon +47 400 22 611.Mer informasjon om Rustkammeret finner du på

forsvaretsmuseer.no

Publisert 7. mai 2013 13:29.. Sist oppdatert 2. juli 2020 14:04.