rustkammeret01rustkammeret01http://forsvaret.no/media/PubImages/rustkammeret01.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=919The Army Museum "The Armoury" in Trondheim.

Rustkammeret

Rustkammeret er et hærmuseum, som vektlegger Trøndelags militære historie. I tillegg tar utstillingene for seg hjemmestyrkenes aktivitet i regionen under andre verdenskrig.
Rustkammeret som begrep stammer fra middelalderens borger og slott. Det nåværende Rustkammeret i Trondheim kan føres tilbake til middelalderens Erkebispegård.
Rustkammeret var det rommet hvor blankvåpen, rustninger og etter hvert håndskytevåpen ble lagret og reparert.

Rustkammeret som museum kan føres tilbake til den historiske våpensal, innredet 1826 i Østhuset. Rustkammeret er et av de aller eldste museer her i landet, og var fram til 1930 plassert i Herresalen og i et hvelvet rom inntil regalier-rommet. Den 2. januar 1932 fant det sted en mer høytidelig åpning av Rustkammeret som museum. Museet var da lokalisert til Bakeriet, den østre delen av Erkebispegården. Etter betydelige restaureringsarbeider i 1950- og 60-årene kunne de nåværende utstillingslokaler i Feltfløyen og Vekthuset åpnes i 1968.


ÅpningstideR

​​​​​​​​​​
Fra medio mai - medio september
Mandag til lørdag 10.00–16.00
Søndag 12.00–16.00.
Åpning utenfor sesong etter avtale. Ta kontakt per e-post eller telefon.


Gratis adgang
​​​​​​​​​​​

Museet holder til i Erkebispegården, rett ved siden av Nidarosdomen i Trondheim sentrum.

Mer informasjon om Rustkammeret finner du på

forsvaretsmuseer.no


Publisert 7. mai 2013 13:29.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:46.