FMKN Venneforening toppbildeFMKN Venneforening toppbildehttp://forsvaret.no/media/PubImages/FMKN Venneforening toppbilde.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=959

Divisjonsmusikkens venner

Divisjonsmusikkens Venner er ei støtteforening for Forsvarets Musikkorps Nord-Norge, FMKN. For mange folk i Harstad, er ”Divisjonsmusikken” et navn som minner om da Harstad var Forsvarsbyen i Nord. Derfor har de beholdt navnet på foreninga.
Som medlem i ”Divisjonsmusikkens venner” er du med å støtte korpset. DV
jobber bl.a. for at Forsvarets Musikkorps Nord-Norge skal ha et godt samarbeid med musikkorps, sangkor, kulturskolen og andre musikkutøvere i nærmiljøet. Dette gjør de
ansatte i korpset ved å inspirere, stimulere, dirigere og holde kurs
for amatører og profesjonelle.

DV ønsker også å arbeide for at Forsvarets Musikkorps Nord-Norge skal kunne holde konserter, reise på turneer rundt omkring i landsdelen, og representere seg selv og nordlendinger i de andre delene av Norge, og i utlandet. De gir støtte til de ansatte i korpset gjennom stipend til videreutdanning/studiereiser. De kan også bidra økonomisk for andre lag og foreninger slik at musikerne kan holde kurs og foredrag
for disse.

Medlemskap og fordeler
Alle som vil kan bli medlem av Divisjonsmusikkens Venner. Kontingenten er kr. 300 pr kalenderår. Styret sender ut giro til den som ønsker medlemskap. Medlemskort tilsendes når innbetaling er registrert. Medlemskapet må aktivt fornyes hvert år ved at tilsendt kontingent betales.

Ved å vise fram medlemskortet når du kjøper billett til FMKN sine konserter, får du rabatt på de konserter FMKN selv arrangerer. Det hender også at det blir arrangert gratiskonserter med mindre og varierte grupper av musikerne, kun for medlemmer av DV. Andre fordeler er for eksempel ved kjøp av korpsets CDer.

Publisert 14. mars 2013 21:32.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:46.