FMKN 2016 Karusell HK PrisFMKN 2016 Karusell HK Prishttp://forsvaret.no/media/PubImages/FMKN 2016 Karusell HK Pris.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=5178Foto: HT/Ivar L. PaulsenFoto: HT/Ivar L. Paulsen

Forsvarets musikkorps Nord-Norge tildelt nok en pris

Harstad profileringspool sin «Seire ved å dele»-pris ble tildelt Forsvarets musikkorps Nord-Norge under HK Awards i Nordic Hall. – Vi er overveldet, sier korpssjef Major Geir Nordeng

​​​Vinner sin andre pris på kort tid

Forsvarets musikkorps har i løpet av veldig kort tid mottatt to gjeve priser for sitt musikalske virke. Først Troms fylkeskommunes kulturpris for 2015, og nå i januar ble de tildelt Harstad Profileringspools «Seire ved å dele»-pris. Prisen ble utdelt på HK Awards som er en del av Harstadkonferansen.

«Seire ved å dele»-prisen tildeles personer, grupper eller virksomheter som:
1. Bidrar til byutvikling gjennom støtte og initiering av prosjekter
2. Påvirker og utvikler infrastrukturelle tiltak som positivt påvirker Harstad-bedrifters konkurransekraft i-, og tilganger til til regionale, nasjonale og internasjonale markeder.
3. Utvikler produkter som skaper merverdi og markedspotensial på tvers av bransjer, og utenfor prisinnerens primære bransjetilhørighet.
4. Samspiller på tvers av bransjer og trekker med seg lokale samarbeidspartnere i retning av ekspansjon og markedsutvikling.
5. Tør og vil nye ting som bidrar til by- og næringsutvikling i Harstad utvider sitt fundament for videre vekst og attraktivitet. 

Synlig, aktiv og tilstedeværende for hele Nord-Norge

I juryens begrunnelse heter det blant annet:

«Årets prisvinner er sjelden, eksklusiv og bidrar til store og positive ringvirkninger for mange i Harstad, vår region og for Nord-Norge. Gjennom sitt mangeårige virke har årets prisvinner med stor kompetanse, sterkt engasjement og tilstedeværelse bidratt til å dele raust av dette med veldig mange. Noen mener at uten årets prisvinner ville både vi i Harstad og resten av Nord-Norge merket en mangel og et savn. Vi ville vært betydelig «fattigere», både i hverdag og fest. [...]

Folk, næringsliv og organisasjoner, både amatører og profesjonelle har nytt godt av og hatt gleden av å samarbeide med årets prisvinner. Og alle har opplevd at årets prisvinner har gjort dem bedre, bidratt til læring og utvikling og styrket deres konkurransekraft – både indirekte og direkte. Årets prisvinner driver ikke bare sin virksomhet lokalt i Harstad, men er synlig, aktiv og tilstedeværende for og i hele Nord-Norge. [...]

[...] vi kan med tyngde ​si at årets prisvinner oppfyller kriteriene for å motta Seire ved å dele prisen, ved å tørre å være nyskapende, annerledes og lage attraktive opplevelser, samt bidra til positiv vekst og byutvikling i alle sine år.» (Harstad Profileringspool, 2016)

Major Geir Nordeng​

Beæret og stolt​​

Til stede for å motta prisen var korpssjef Major Geir Nordeng, som uttrykker at det er en stor anerkjennelse for korpset å motta en slik pris.

– På vegne av korpset føler jeg meg både beæret og stolt, og jeg mottok prisen på vegne av både dagens og tidligere ansatte i korpset.

Nordeng berømmer korps og administrasjon for sitt iherdige og nyskapende arbeid, og kan nevne flere nyskapinger som har fått rotfeste både i Nord-Norge, men også i resten av landet.

– Vi har lagt mye fokus på den yngre generasjonen i det siste. Blant annet i forkant av 17. mai, hvor vi har besøkt barnehager og øvd på å gå i tog. Vårt populære julekonsept «Swinging Christmas» har inspirert andre julekonserter rundt hele landet, sier han. 

– Våre ansatte har også vært involvert i oppstarten på Festspillene i Nord-Norge og Iliosfestivalen, som begge er store evenementer i Nord. Vår tilstedeværelse i Nord-Norge gir positive ringvirkninger, sier Nordeng.

Publisert 27. januar 2016 10:54.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:51.