Hans Majestet Kongens Gardes musikkorpsHans Majestet Kongens Gardes musikkorpshttp://forsvaret.no/media/PubImages/Hans Majestet Kongens Gardes musikkorps.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1261

Hans Majestet Kongens Gardes musikkorps er det eneste av Forsvarets korps som utelukkende består av vernepliktige.

Gardens musikkorps er delt i to, og består av musikktroppen, et janitsjarkorps med omtrent 60 vernepliktige musikanter, og signaltroppen, et marsj og fanfarekorps bestående av rundt 25 musikanter.

Soldatene som rekrutteres til Garden har bakgrunn fra korps eller tilsvarende, og må prøvespille for å vise at de er kvalifisert til en plass i korpset. De som tas opp er ikke bare dyktige musikere, men også svært motiverte for en hard tjeneste.

I løpet av et år i Gardens musikkorps får soldatene i tillegg til grunnleggende
soldatutdanning (GSU), som innebærer mye trening både fysisk, musikalsk og i eksersis. Gardistene deltar på konserter, tattooer, oppvisninger og lignende i store deler av Norge, men også i utlandet.