Ung!

Marinemusikkens ungdomskorps er et prosjekt rettet mot ungdom i lokalmiljøet. Korpset er et gratis tilbud til ungdom mellom 13 og 19 år i Horten og omegn.
Prosjektet ble initiert av Lt. Odd-Benny Solli våren 2012, og allerede på første samling i slutten av mai var det over 50 stykker, inkludert en musiker fra Marinemusikken i hver instrumentgruppe. Som dirigent for prosjektet fikk vi med oss Trond Korsgård (1966 - 2017). Trond Korsgård var tidligere sjefsdirigent for vårt søsterkorps i Bergen, Forsvarets musikkorps vestlandet, men jobbet senere som musikkonsulent i Norges musikkorpsforbund. Etter oppstarten har også musikere fra Marinemusikken med bred erfaring som dirigenter ledet samlinger og tilbakemeldingene er alltid positive.
Musikerene i Marinemusikken ønsker med dette å gi noe tilbake til lokalsamfunnet og ikke minst være med på å bygge opp korps-Norge igjen. Vi ønsker at alle musikantene skal oppleve mestringsfølelse, tillit og ikke minst sosialt samhold med jevnaldrene ungdom.

Vi legger opp til et løp med gjevnlige samlinger i løpet av sesongen og allerede våren 2013 holdt vi en større konsert utenfor Torpedoverkstedet med et hundretalls tilhørere!​​

Publisert 13. desember 2013 11:12.. Sist oppdatert 3. september 2019 14:06.