Kunstneriske ledere

Forsvarets musikk har for første gang tilsatt tre fagdirektører, som vil fungere som kunstneriske ledere i Forsvarets stabsmusikkorps, Kongelige norske marines musikkorps og Forsvarets musikkorps Nord-Norge.
Musikkinspektøren i Forsvaret, kommandørkaptein Arnstein Lund er nå svært fornøyd med endelig å komme i havn med tilsetningen av fagdirektører i Forsvarets musikk.
- Det var mange gode søkere til stillingene, og vi er glad for at tre av fem posisjoner er besatt, sier sjefen i Forsvarets musikk Arnstein Lund.
- Dette er den viktigste faglige styrking av militærmusikken på lenge. I all utvikling, trengs godt lederskap. Vi er nå mer robuste til å utvikle korpsene for Forsvaret i fremtiden og de blåsemusikktradisjonene vi er satt til å ta vare på i Norge.
Ny kunstnerisk leder i Stabsmusikken Andreas Hanson og Musikkinspektør KK LundNy kunstnerisk leder i Stabsmusikken Andreas Hanson og Musikkinspektør KK Lund
Andreas Hanson er tilsatt som fagdirektør for Forsvarets stabsmusikkorps fra 1. april 2014.
- Det er et utrolig privilegium å få denne stillingen i militærmusikken i Norge. Det dere gjør i Norge ved å ta inn utenlandsk kompetanse er imponerende og vitner om at dere er interessert i å få tilførsel av ny kompetanse.Bjarte EngesetBjarte Engeset
Bjarte Engeset er ansatt som fagdirektør og kunstnerisk leder i Kongelige norske marines musikkorps fra 1. august 2014.
- Første gong eg møtte Kongelige norske marines musikkorps var som dirigent i oktober 1994, altså for 20 år sidan. Sidan den gang har vi hatt mange samarbeid på enkeltkonsertar. Dette er et veldig godt utgangspunkt for nytt meir langsiktig samarbeid. Eg veit kva dei står for, dei veit kva eg står for. At dei tillegg har tilhørighet i fylket der eg bor, gir ein ekstra motivasjon.
Alexander HansonAlexander HansonAlexander Hanson er ansatt som fagdirektør kunstnerisk leder i Forsvarets musikkorps Nord-Norge fra 1. august 2014.
- Blåsemusikktradisjonen er en sentral del av mitt liv. Denne kunstformen har stor plass i norsk kulturliv. Det er derfor mulighetens land for Forsvarsmusikken i Norge. Det gleder jeg meg å jobbe med.

- Forsvarets musikkorps Nord-Norge har et stort og enormt vakkert geografisk område. Mitt ønske er at korpset skal etablere seg som et av de fremste blåseensemblene og en juvel i norsk kulturliv. Det skjer kun med hardt arbeid av all involverte, sier Alexander Hanson.

__________________________________________________________________
Fagdirektør i Sjøforsvarets musikkorps er ikke tilsatt, men vi er i prosess med aktuelle kandidater.
Publisert 11. april 2014 12:46..