Luftforsvarets musikkorpsLuftforsvarets musikkorpshttp://forsvaret.no/media/PubImages/lfmk-landingsbilde.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=561Fly avgårde med Luftforsvarets musikkorps! ​​​​​ Royal Norwegian Air Force Band. Photo: Lasse BerreFly avgårde med Luftforsvarets musikkorps! ​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet kom tirsdag 10.03.20 med anbefaling om å avlyse arrangementer med mer enn 500 deltakere, samt å risiko-vurdere alle arrangementer med mer enn 100 deltakere. 

På bakgrunn av dette og føringer fra Forsvaret som etat har vi sett oss nødt til å avlyse alle konserten ut april måned for å unngå utbredelse av koronaviruset.
Billetter kjøpt på nett vil bli refundert.

Mer informasjon om vårens øvrige konsertvirksomhet vil bli publisert fortløpende på våre kanaler.

Luftforsvarets musikkorps holder til i Trondheim, men har fått en sterk nasjonal profil i konsert- og eventsammenheng. Korpset har en stor sjangerbredde og holder konserter både for Forsvaret – særlig i samarbeid med Luftforsvaret – og for det sivile publikummet.​​​

​Luftforsvarets musikkorps ble opprettet i 2006 men har allikevel en to hundre år lang historie som korps i Forsvaret. Opprettet i 1818 som 5. brigades musikkorps og senere som 5. divisjons musikkorps og Forsvarets Musikkorps Trøndelag var korpset i over hundre år Trondheims eneste profesjonelle ensemble. Etter overgangen til Luftforsvaret har korpset gått fra å være et korps for Midt-Norge til å ha hele landet som sitt arbeidsområde.
Ingen sjanger er oss ukjent.
For Luftforsvarets musikkorps gjelder tesen ingen sjanger er oss ukjent. Luftforsvarets musikkorps samarbeider tett med Luftkrigsskolen og Ørland hovedflystasjon og gjester jevnlig alle Luftforsvarets avdelinger rundt om i landet.


 Kommende konserter

 

 

Musikalske byvandringer 29 mai, 18 juni, 24 juni og 25 juniMusikalske byvandringer 29 mai, 18 juni, 24 juni og 25 juni5/29/2020 11:00:00 AM6/25/2020 12:00:00 PM2020-06-25T12:00:00Z2020-05-29T11:00:00ZKonsertTrondheimhttp://forsvaret.no/kultur/musikk/Luftforsvarets-musikkorps/program/musikalske-byvandringer-29-mai-18-juni-24-juni-og-25-juni
Musikk i Kongens hage 12 juniMusikk i Kongens hage 12 juni6/12/2020 10:00:00 AM6/12/2020 11:00:00 AM2020-06-12T11:00:00Z2020-06-12T10:00:00ZKonsertTrondheimhttp://forsvaret.no/kultur/musikk/Luftforsvarets-musikkorps/program/musikk-i-kongens-hage-12-juni