Kalenderhendelse
Starttidspunkt2. mars 2017 15:30
StedBardufoss
Type hendelseKonferanse

Informasjonsmøte om landmaktutredningen

Det inviteres til informasjonsmøte og paneldebatt på  Bardufoss. Utredningsleder brigader Aril Brandvik informerer om landmaktutredningen, deretter belyses forskjellige perspektiver på utredningsarbeidet fra offiserer i Hæren, Heimevernet, samt fra akademia. Det vil også åpnes for spørsmål fra salen for å diskutere fremtidens landmakt.

​​​​​​​​​​​Deltagere

 • Brigader Aril Brandvik
  Informasjon om landmaktutredningen
 • Professor Kjell Inge Bjerga, Forsvarets høgskole
  Forsvars- og sikkerhetspolitiske perspektiver 
 • Oberstløytnant Pål Berglund, sjef Panserbataljonen
  Perspektiver på landmakten sett fra sitt ståsted
 • Major Helge Rikardson, G-5 HV-16
  Perspektiver på landmakten sett fra sitt ståsted 

PRaktisk informasjon​

 • Møtet er åpent for alle. Merk at det er begrenset antall plasser
 • 2. mars klokken 15:30 til 17:00
 • Istindportalen - K​apellvegen 2, 9325 Bardufoss​​​​​
 • Oberst Eystein Kvarving: Stabssjef og fungerende sjef for Forsvarets mediesenter vil være moderator på begge møtene. ​
om bidragsyterne

Brigader Aril Brandvik: Brandvik har bred erfaring fra ulike stillinger ved avdelinger i Hæren og fellesstaber. Han var sjef for styringsavdelingen i Forsvarsstaben da forsvarssjefen ga ham oppdraget om å lede landmaktutredningen. Brandvik har vært sjef for Hærens våpenskole, og han var brigadesjef i Hæren i perioden 2007 til 2009. Tidligere har Brandvik vært seksjonssjef for J3 Land ved operasjonsstaben ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), bataljonssjef ved Brigade Nord/6. divisjon og bataljonssjef i KFOR. Han har også tjenestegjort som avdelingssjef for Langsiktig utvikling ved Hærens transformasjons- og doktrinekommando (TRADOK), og som fagsjef Manøver ved TRADOK. ​​

Oberstløytnant Pål Berglund: Sjef Panserbataljonen. Berglund har lang bakgrunn fra Forsvaret og Hæren. Panserbataljonen er en mekanisert avdeling, og består av vernepliktige og vervede soldater. Som sjef for en av tre manøverbataljoner i Hæren og med erfaring fra operasjoner i inn og utland, snakker Berglund fra sitt perspektiv og en som "har støvlene på". ​

Major Helge Rikardson: Rikardson har høyskoleutdanning innen telematikk og har gått Forsvarets stabsskole. Han har flere års tjeneste i Hæren, på bataljons- og brigadenivå, samt tjeneste ved daværende stab 6. Divisjon og Hærens styrker. I 2005 startet han tjeneste ved HV-16 som sambandssjef og senere planoffiser på distriktsnivå. Rikardson er for tiden midlertidig stabssjef, og snakker fra sitt perspektiv og en som "har støvlene på". ​

Professor Kjell Inge Bjerga, Ph.D. i historie fra Universitetet i Bergen. Bjerga har arbeidet ved Institutt for forsvarsstudier (IFS) siden 1997. Han har omfattende forskningsproduksjon om forsvarspolitikk, doktriner, organisering, styring og ledelse på sikkerhetsfeltet, nasjonalt og internasjonalt. Han har undervist og veiledet ved sivile og militære høgskoler i 20 år og var redaktør Forsvarets fellesoperative doktrine 2007. I 2011 utgav han en studie av landforsvaret sammen med generalmajor Gullow Gjeseth. Bjerga er for tiden dekan ved Forsvarets høgskole og ledet i 2016 sekretariatet i regjeringens arbeidsgruppe for ny instruks for Forsvarets bistand til politiet. ​​

Publisert 16. februar 2017 08:41.. Sist oppdatert 23. februar 2017 15:37.