Kalenderhendelse
Starttidspunkt28. februar 2017 18:00
StedElverum
Type hendelseKonferanse

Informasjonsmøte om landmaktsutredningen

Det inviteres til informasjonsmøte og paneldebatt på Elverum. Utredningsleder brigader Aril Brandvik informerer om landmaktutredningen, deretter belyses forskjellige perspektiver på utredningsarbeidet fra offiserer i Hæren, Heimevernet, samt fra akademia. Det vil også åpnes for spørsmål fra salen for å diskutere fremtidens landmakt.

​​​​​​​​​​​​​​DELTA​GERe​

 • ​​Brigader Aril Brandvik
  Informasjon om landmaktutredningen
 • Professor Kjell Inge Bjerga, Forsvarets høgskole
  Forsvars- og sikkerhetspolitiske perspektiver
 • Oberstløytnant Terje Bruøygard, sjef Telemark bataljon
  Perspektiver på landmakten sett fra sitt ståsted
 • Oberstløytnant Tore Ketil Stårvik, sjef HV-05
  Perspektiver på landmakten sett fra sitt ståsted 

PRAKTISK INFORMASJON​

 • Møtet er åpent for alle. Merk at det er begrenset med antall plasser​
 • 28. februar klokken 18:00 til 19:30
 • Terningen Arena - H​amarvegen 112, 2411 Elverum
 • Oberst Eystein Kvarving: Stabssjef og fungerende sjef for Forsvarets mediesenter vil være moderator på begge møtene. ​​​​

Om bidragsyter​​​ne​


Brigader Aril Brandvik: Brandvik har bred erfaring fra ulike stillinger ved avdelinger i Hæren og fellesstaber. Han var sjef for styringsavdelingen i Forsvarsstaben da forsvarssjefen ga ham oppdraget om å lede landmaktutredningen. Brandvik har vært sjef for Hærens våpenskole, og han var brigadesjef i Hæren i perioden 2007 til 2009. Tidligere har Brandvik vært seksjonssjef for J3 Land ved operasjonsstaben ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), bataljonssjef ved Brigade Nord/6. divisjon og bataljonssjef i KFOR. Han har også tjenestegjort som avdelingssjef for Langsiktig utvikling ved Hærens transformasjons- og doktrinekommando (TRADOK), og som fagsjef Manøver ved TRADOK. ​

Oberstløytnant Terje Bruøygard: Sjef Telemark bataljon. Bruøygard har lang bakgrunn fra Forsvaret og Hæren. Telemark bataljon er en mekanisert avdeling, og den hæravdelingen med høyest beredskap i Norge i dag. Som sjef for en av tre manøverbataljoner i Hæren og med erfaring fra operasjoner i inn og utland, snakker Bruøygard fra sitt perspektiv og en som "har støvlene på". ​

Oberstløytnant Tore Ketil Stårvik: Stårvik har operativ og variert erfaring fra Brigade Nord og Hæren. I tillegg til tjeneste i Midt-Østen, på Balkan og i Irak, har han to perioder i Afghanistan, den siste i 2013. Han har tjenestegjort i NATO ved 1. German/Netherland Corps og er tidligere hovedlærer i landoperasjoner ved Forsvarets stabsskole. I 2016 tiltrådte han som sjef HV-05 og snakker fra sitt perspektiv og en som "har støvlene på". ​

Professor Kjell Inge Bjerga, Ph.D. i historie fra Universitetet i Bergen. Bjerga har arbeidet ved Institutt for forsvarsstudier (IFS) siden 1997. Han har omfattende forskningsproduksjon om forsvarspolitikk, doktriner, organisering, styring og ledelse på sikkerhetsfeltet, nasjonalt og internasjonalt. Han har undervist og veiledet ved sivile og militære høgskoler i 20 år og var redaktør Forsvarets fellesoperative doktrine 2007. I 2011 utgav han en studie av landforsvaret sammen med generalmajor Gullow Gjeseth. Bjerga er for tiden dekan ved Forsvarets høgskole og ledet i 2016 sekretariatet i regjeringens arbeidsgruppe for ny instruks for Forsvarets bistand til politiet. ​​

Publisert 16. februar 2017 08:47.. Sist oppdatert 23. februar 2017 15:37.