kultur_1269_komponistverkstad1kultur_1269_komponistverkstad1http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21296/media/PubImages/sfmk-komponist.jpg

Kalenderhendelse
Starttidspunkt26. mars 2020 13:00
StedBergenhus festning
Type hendelseKonsert

Komponistverkstad

Griegakademiet sine komposisjonsstudentar presenterar morgondagens musikk.

Griegakademiet sine komposisjonsstudentar inviterast til å freiste sine ideer på eit profesjonelt ensemble, og til å gå i dialog og diskusjon med dirigent og korpsets musikare om sine komposisjonar. Resultatet av denne prosessen presenterast på konserten. Griegakademiet sin komposisjonslerar, Daniel Peter Biró, leiar arbeidet.

Musikkbygget Koengen, torsdag 26. mars kl: 13.00
Dirigent: Rolf Gupta
Solistar frå eigne rekkjer.
Billettar: Fri entré! Alle er velkomne!Publisert 5. februar 2020 16:27. av Tore Bryne Berg.