FMUS illustrasjon karusell klarinettFMUS illustrasjon karusell klarinetthttp://forsvaret.no/media/PubImages/FMUS illustrasjon karusell klarinett.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1435

Ledelse

​Kommandørkaptein Arnstein Lund
Sjef, Forsvarets musikk
Telefon: 23 09 23 11
E-post: arlund@mil.no

Major Jan Erik Synnes
Nestkommanderende
Telefon: 23 09 23 12
E-post: jesynnes@mil.no

Orlogsmester Bjarte Riseng
Sjefssersjant
Telefon: 23 09 23 16
E-post: briseng@mil.no

Major Rune Wiik
Driftsjef Norsk militær tattoo
Telefon: 23 09 23 18
E-post: rwiik@mil.no

Oberstløytnant Lars Erik Gudim
Komponist / Arrangør / Dirigent
Telefon: 23 09 23 13
E-post: lgudim@mil.no

Rohan Sandemo Fernando
Kommunikasjonsansvarlig
Telefon: 23 09 23 10 / 48 10 45 94
E-post: rfernando@mil.no

Major Ståle Hortman
Stabsoffiser
Telefon: 48 28 52 97 / 23 09 35 83
E-post: shortman@mil.no

Flotiljemester Erik Eilertsen
Prosjekt / Arrangør / Solist
Telefon:  95 75 28 88
E-post: eeilertsen@mil.no

Publisert 11. desember 2014 14:33. av Rohan Sandemo. Sist oppdatert 27. august 2019 11:52.