FMUS illustrasjon karusell klarinettFMUS illustrasjon karusell klarinetthttp://forsvaret.no/media/PubImages/FMUS illustrasjon karusell klarinett.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1435

Ledelse

​Kommandørkaptein Arnstein Lund
Musikkinspektør
Telefon: 23 09 23 11
E-post: arlund@mil.no

Major Henning Lilleng
Nestkommanderende
Telefon: 23 09 23 12
E-post: hlilleng@mil.no

Major Rune Wiik
Driftsjef Norsk militær tattoo
Telefon: 23 09 23 18
E-post: rwiik@mil.no

Oberstløytnant Lars Erik Gudim
Komponist/Arrangør/Dirigent
Telefon: 23 09 23 13
E-post: lgudim@mil.no

Rohan Sandemo Fernando
Kommunikasjon og marked
Telefon: 23 09 23 10
E-post: rfernando@mil.no

Stabsoffiser Ståle Hortman
Prosjektoffiser
Telefon: 48 28 52 97 / 23 09 35 83
E-post: shortman@mil.no

Stabsoffiser Christian Fossbakk
Innkjøper
Telefon: 23 09 23 15
E-post: cfossbakk@mil.no

Bjarne Solvang
Sentral Notearkivar
Telefon: 23 09 39 31

Publisert 11. desember 2014 14:33. av Rohan Sandemo. Sist oppdatert 29. august 2016 15:02.