kultur_967_norskepipeogtrommetrkultur_967_norskepipeogtrommetrhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=13476/media/PubImages/FMUS deltager.jpg

Norske pipe- og trommetradisjoner - NMT 2018

I dette innslaget får du et tilbakeblikk på norske piper- og trommetradisjoner.

​Piper og trommere fra Forsvarets musikk

I likhet med resten av Europa voks det på 1600 tallet frem en tradisjon med fløytespillere og trommer. I Norge var trommen signalinstrumentet da Hæren ble etablert i 1628. Det var en trommeslager pr kompani, kalt tambur. En piper (fløytespiller) kunne akkompagnere trommen musikalsk, men hadde ingen kommandofunksjon. Det antas derfor at piperen(e) derfor ble tilført for å kunne underholde og at man på denne måten var i stand til å spille for ren underholdning i tillegg til å kunne gi militære kommandoer på eksersis på slagfeltet.

Det ble etterhvert utvidet til små grupper av pipere og trommer. Musikken som ble spilt hadde sitt utspring fra lokal folkemusikk, som ble gjengitt av piperene og trommene. En liten gruppe fra Forsvarets Musikk har i et år forsket i denne musikkbesetningen, spesielt på hvilken musikk som ble spilt.

I dag får du høre dem spille musikken som ble spilt på “moen” for 350år siden. Musikken er basert på folketoner og bærer tittelene “Halling” og “Reinlender. “

Musikerne spiller til daglig i Hærens Musikkorps, Forsvarets Stabsmusikkorps, Sjøforsvarets musikkorps og Luftforsvarets musikkorps.

Publisert 15. april 2018 16:47. av Norsk Militær Tattoo.