Fakta om HV-16

  • Å være militær "grunneier"/territorielt ansvarlig vil si å ha det daglige ansvar for lokal planlegging og ledelse av operasjoner i fred, krise og krig innen eget kommandodistrikt. Med egne og tildelte styrker, etter gjeldende operasjonsplaner- og ordrer, direktiver, konsepter og instrukser. I tillegg å ha daglig ansvar for lokalt samarbeid, samvirke og nettverksbygging med sivile partnere og lokale myndigheter som politidistrikter, fylkesmenn, kommuner, relevante etater og næringsliv av særlig samfunnsviktig karakter .
  • Nord-Hålogaland HV-distrikt 16 består av 41 kommuner fra Tysfjord i sør, inkludert Lofoten og Vesterålen, og til grensa mellom Troms og Finnmark i nord.
  • HV-16 har 3600 soldater og befal, fordelt på 19 områder (kompanier).
  • Ole Kristian Karlsen overtar jobben etter Rune Solberg, og kommer fra jobb i Hærstaben på Bardufoss. Solberg er midlertidig brigader i FN sin misjon i Sudan.
  • Ole Kristian Karlsen kommer opprinnelig fra Vågan kommune i Lofoten. Han har tidligere tjenestegjort i Libanon, på Balkan og i Afghanistan. Han har også vært bataljonssjef for Artilleribataljonen på Setermoen.
Publisert 21. mai 2015 13:56.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:48.