FMKN Venneforening toppbildeFMKN Venneforening toppbildehttp://forsvaret.no/media/PubImages/FMKN Venneforening toppbilde.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=959

Forsvarsmusikkens venner

Forsvarssmusikkens Venner er en støtteforening for Hærens musikkorps, HRMK.
Som medlem i Forsvarsmusikkens venner er du med å støtte korpset. Venneforeningen jobber blant annet for at Hærens musikkorps skal ha et godt samarbeid med musikkorps, sangkor, kulturskolen og andre musikkutøvere i nærmiljøet. Dette gjør de ansatte i korpset ved å inspirere, stimulere, dirigere og holde kurs for amatører og profesjonelle.

Venneforeningen ønsker også å arbeide for at Hærens musikkorps skal kunne holde konserter, reise på turneer rundt omkring i landsdelen, og representere seg selv og nordlendinger i de andre delene av Norge, og i utlandet. De gir støtte til de ansatte i korpset gjennom stipend til videreutdanning/studiereiser. De kan også bidra økonomisk for andre lag og foreninger slik at musikerne kan holde kurs og foredrag
for disse.

Medlemskap og fordeler
Alle som vil kan bli medlem av Forsvarsmusikkens venner. Kontingenten er kr. 300 pr kalenderår. Styret sender ut giro til den som ønsker medlemskap. Medlemskort tilsendes når innbetaling er registrert. Medlemskapet må̊ aktivt fornyes hvert år ved at tilsendt kontingent betales.

Ved å vise fram medlemskortet når du kjøper billett til HRMK sine konserter, far du rabatt på̊ de konserter HRMK selv arrangerer. Det hender også̊ at det blir arrangert gratiskonserter med mindre og varierte grupper av musikerne, kun for medlemmer av DV. Andre fordeler er for eksempel ved kjøp av korpsets CD-er.

Publisert 14. mars 2013 21:32.. Sist oppdatert 7. juni 2018 12:15.