HMKG-NMT-2016HMKG-NMT-2016http://forsvaret.no/media/PubImages/HMKG-NMT-2016.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=11192Hans Majestet Kongens Garde - 3. gardekompani
HMKG-NMT-2016-2HMKG-NMT-2016-2http://forsvaret.no/media/PubImages/HMKG-NMT-2016-2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=11193Hans Majestet Kongens Garde - 3. gardekompaniHans Majestet Kongens Garde - 3. gardekompani
NMT 2018 Karusell HMKG SceneNMT 2018 Karusell HMKG Scenehttp://forsvaret.no/media/PubImages/NMT 2018 Karusell HMKG Scene.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=11190Hans Majestet Kongens Garde - 3. gardekompani
NMT 2018 Karusell HMKG1NMT 2018 Karusell HMKG1http://forsvaret.no/media/PubImages/NMT 2018 Karusell HMKG1.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=11186Hans Majestet Kongens Garde - 3. gardekompaniHans Majestet Kongens Garde - 3. gardekompani

Hans Majestet Kongens Gardes 3. gardekompani - NMT 2018

Musikk, drill og sylskarp presisjon. 3. gardekompani er verdenskjente for sine imponerende show og display, og de er selvfølgelig med på Norsk Militær Tattoo 2018!

​Hans Majestet Kongens Gardes mest profilerte og kjente avdeling er uten tvil 3.gardekompani. Kompaniet fremstår i dag som en ren parade- og oppvisningsenhet med underavdelingene Musikktropp (fordelt på hovedkorpset og signalkorpset) og Drilltropp. I nærmere 50 år har musikk- og drillgardister representert HM Kongens Garde, Forsvaret og ikke minst Norge på en særdeles positiv måte. Avdelingen har med sin særegne karakteristikk og kombinasjonen av drill og musikk høstet mang en suksess i så vel inn- som utland. Selv om HM Kongens Garde har vært i besittelse av musikalske kapasiteter helt tilbake til novemberdagende i 1856, kjenner nok i nyere tid de fleste avdelingens oppvisningsenhet bedre som Hans Majestet Kongens Gardes Drillkontingent.

 


3.gardekompani har vært deltatt samtlige år i Norsk Militær Tattoos historie, og de er uten tvil en årlig publikumsfavoritt. Også ved deltagelse på utenlandske tattooer holder de norske gardistene en særs høy stjerne, og de har blant annet blitt kåret til "best in show" i det verdenskjente Edinburgh Military Tattoo flere år på rad.
Inneværende kontingent holder et imponerende høyt nivå, og vi kan garantere at 3. gardekompanis innslag under Norsk Militær Tattoo 2018 blir en opplevelse du vil snakke om lenge!

Hovedkorpset

Hovedkorpset spiller på oppvisning.Kompaniets største oppvisningsenhet er hovedkorpset som normalt teller 50-55 vernepliktige musikere. Korpset er organisert som et symfonisk janitsjarorkester og rekrutteres etter prøvespill blant dyktige amatører, eventuelt musikere med konservatorie- eller høyskolebakgrunn. Den daglige tjeneste i hovedkorpset er i all hovedsak rettet mot musikalsk og drillmessig utdanning. Selv om avdelingen er en ren oppvisningsenhet utdannes fortsatt gardistene innen grunnleggende feltdisipliner. Verdien av nettopp slik utdanning bidrar i stor grad til følelse av mestring også utenfor drillarenaen. Innledningsvis legges det stor vekt på konsertvirksomhet og de tradisjonelle seremonier hvor musikk har en sentral plass, deretter mer spesifikk tjeneste sett opp mot selve oppvisningsprogrammet. I løpet av perioden avholdes en rekke større og mindre konserter til stor glede for det allmenne publikum, men også som en viktig motivasjonsfaktor blant tjenestegjørende soldater over det ganske land. Hovedkorpset har blant annet en målsetting om å være synlig i de miljøer hvor man kan virke rekrutterende med tanke på fremtidige gardemusikere. Selv om tjenesten rundt oppvisningsprogrammet opptar mye av gardistenes hverdag, foregår det også aktiviteter innen storbandmusikk og generelt ensemblespill. Hovedkorpset med dets brede repertoar representerer dermed en unik ressurs som i tillegg til tradisjonelle militære oppdrag, også blir benyttet under veldedighetsarrangement hvor både barn og ungdom er i fokus.

Signalkorpset

Gardist med signalhorn.Signalkorpset har hovedoppgave og ansvarsområde innen seremonier og generelle paradeoppdrag. Korpset består normalt av 25-30  gardister organisert i to selvstendige ”grupper” hvorav hovedtyngden består av rundt 16 hornblåsere og 8-10 signaltrommer. Denne enheten utgjør  kjernen i korpset. Det er blant annet disse hornblåserne som løser vakt- og signaloppgaver tilknyttet vaktholdet ved Det kongelige slott. Resterende 6 gardister danner fanfaregruppen og er oppsatt på tenor-, aida- og basstrompet. Hovedoppgaven til disse er å gi musikalsk støtte under både drilloppvisninger og oppmarsjer, men også direkte musikalsk støtte til Signalkorpset innen deres selvstendige oppdragsløsning. Signalkorpset blir også i stor grad benyttet ved konserter i hovedkorpsets regi. Dette har utviklet seg til et fargerikt og stilfullt innslag som utgjør en fin variasjon fra Musikktroppens tradisjonelle repertoar. I løpet av vinterhalvåret gjennomfører korpset en rekke oppdrag i forbindelse med nasjonale og internasjonale arrangementer, spesielt innen vinteridrett, men også som en del av Forsvarets støtte til organisasjoner som Ridderrennets Venner. Utover dette utfører hornblåserne, som enkeltmenn, en rekke selvstendige oppdrag innen militære så vel som nasjonale seremonier og begivenheter.

Drilltroppen

Drilltroppen i 3. gardekompaniFor de fleste i landet er drilltroppen kompaniets desidert best kjente avdeling. Drilltropp består utelukkende av vernepliktige mannskaper som kalles inn til tjeneste til samme tid som Musikktroppen. Det kreves ingen formelle forkunnskaper for å kunne tjenestegjøre i denne troppen, men god rytmefølelse er selvfølgelig en fordel. I dag består troppen av vanligvis av i underkant av 40 drillgardister hvor samtlige er selektert etter et offisersintervju og deretter kvalifisert til drillgardist etter en tre måneders lang aspirantperiode. Under kvalifiseringsperioden legges det blant annet stor vekt på fysisk skikkethet, motivasjon og modenhet. Drilltroppen blir deretter spesialtrent til å være en parade- og oppvisningsavdeling. Troppen ekserserer både til musikk og uten musikk. Den presisjonen og rytme som er særegen for Drilltroppens eksersisøvelser, har mang en gang høstet stående applaus i så vel inn- som utland. Drilltroppen kan utføre selvstendige oppdrag innen parader og representasjon, men i hovedsak opptrer troppen samlet sammen med Musikktropp.

 


Publisert 14. november 2017 14:26. av Forsvarets musikk. Sist oppdatert 15. november 2017 11:27.