HV 02 musikkorpsHV 02 musikkorpshttp://forsvaret.no/media/PubImages/HV02 Landingsside hovedbilde 2015.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2040HV 02 musikkorps er Heimevernets eneste vernepliktige, faste musikkorpsOslo Home Guard BandHV 02 musikkorps er Heimevernets eneste vernepliktige, faste musikkorpsOslo Home Guard Band

​​​​HV 02 musikkorps er Heimevernets eneste vernepliktige, faste musikkorps og er lokalisert i Oslo. Korpset er organisert som eget område under HV02, og består av profesjonelle og amatørmusikere rekruttert fra de beste janitsjarorkestrene i Oslo og omegn. Brorparten av de tjenestegjørende kommer fra førstegangstjeneste i Hans Majestet Kongens Gardes Musikkorps og gjør tjeneste som musikk Heimevernssoldater til fylte 44 år. Korpset er således en forvalter av de mange  musikkgardister utdannet i HMKG. Korpset består totalt av over 100 musikere og befal og er organisert for å løse et mangfold av oppdrag.

Korpset er faglig underlagt Musikkinspektøren i Forsvaret, og fungerer således som et supplement til de faste korpsene i Forsvaret. Korpset deltar jevnlig på parader så som Stortingets høytidelige  åpning og statsbesøk og lignende. Ellers løser korpset oppdrag for andre deler av Forsvaret, i tillegg til egne oppdrag for hele Heimevernet.

 Kommende konserter