FMUS 2016 Karusell LFMK kulturradFMUS 2016 Karusell LFMK kulturradhttp://forsvaret.no/media/PubImages/FMUS 2016 Karusell LFMK kulturrad.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8215Luftforsvarets musikkorps er et av korpsene som tildeles Kulturrådets ærespris onsdag 14. desember. Luftforsvarets musikkorps er et av korpsene som tildeles Kulturrådets ærespris onsdag 14. desember. Foto: Forsvaret

Feirer Kulturrådets ærespris med musikalsk festaften

Kulturrådets ærespris 2016 går til Forsvarets musikk for deres uvurderlige betydning for norsk kulturliv gjennom 200 år. Onsdag 14. desember kl. 18.00 overrekkes prisen i den Kongelige Norske Marines lokaler i Horten.
​- Forsvarets musikk er svært stolte over den anerkjennelsen dette innebærer for vårt virke, og det er med en stor grad av ydmykhet vi mottar Kulturrådets ærespris, sier musikkinspektør i Forsvaret og fagsjef for landets militærkorps, kommandørkaptein Arnstein Lund.

På onsdag mottar Lund Kulturrådets ærespris på kr 600 000 på vegne av Forsvarets musikk. Prisen overrekkes av rådsleder Tone Hansen i Torpedoverkstedet i Horten. Samtlige forsvarskorps vil være representert med musikere og ledelse i Horten denne kvelden. Det vil bli en musikalsk festaften der nesten hundre musikere fra fire korps vil bidra med et variert program.

En av landets eldste kulturinstitusjoner

1. Brigades musikkorps, 1899Kulturrådet deler hvert år ut en ærespris til noen som har gjort "en innsats av vesentlig betydning for norsk kunst- og kulturliv". I år falt valget på Forsvarets musikk. Med sine 200 år er Forsvarets musikk en av landets eldste kulturinstitusjoner.

"Forsvarets musikk får prisen for sin rolle som kulturbærere og -fornyere og for sin uvurderlige rolle i norsk kulturliv, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt siden 1817. Korpsene får prisen ikke bare for sitt høye, kunstfaglige nivå, men også som formidlere med en stor bredde i musikkuttrykk", sier rådet i sin begrunnelse.  

Fyller mange roller

Musikkinspektør, kommandørkaptein Arnstein Lund Siden oppstarten i 1817 har Forsvarets musikk fylt mange roller. Militærmusikerne virket ikke bare for Forsvaret men også som komponister, kirkemusikere, organister, teatermusikere og musikklærere. Deres virke har også utenrikspolitisk og fredsskapende dimensjon, da de løser oppdrag internasjonalt, så vel som lokalt og nasjonalt for det norske forsvaret. De fem profesjonelle musikkorpsene er forankret i flere regioner og har blitt bygget møysommelig opp over mange år. De spiller stadig en sentral rolle i norsk kulturliv på flere områder.

- Det er med glede vi leser Kulturrådets begrunnelse for tildelingen og de momenter som vektlegges! 450 år med militærmusikere i Norge har satt dype spor i samfunnet og på mange måter bidratt i utviklingen av kulturlivet. Det føles stort at dette blir anerkjent, sier kommandørkaptein Arnstein Lund.

Det blir et variert og spennende program i Horten på onsdag, som strekker seg fra tradisjonelle reveljer til nykomponert musikk.

Arrangementet livestreames direkte via Kulturrådets nettsider: www.kulturradet.no

Her finner du program for utdelingen
Her kan du lese mer om rådets begrunnelse

Publisert 14. desember 2016 14:40.. Sist oppdatert 14. desember 2016 14:50.