Oberstløytnant Lars Erik Gudim og Forsvarets stabsmusikkorps på scenen i Oslo konserthus under Forsvarssjefens festkonsert "I tjeneste for Norge" 10 mai 2015Oberstløytnant Lars Erik Gudim og Forsvarets stabsmusikkorps på scenen i Oslo konserthus under Forsvarssjefens festkonsert "I tjeneste for Norge" 10 mai 2015http://forsvaret.no/media/PubImages/FMUS-2015-Nyhet-toppbilde-Forsvarssjefens-festkonsert.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2286Oberstløytnant Lars Erik Gudim og Forsvarets stabsmusikkorps på scenen i Oslo konserthus under Forsvarssjefens festkonsert "I tjeneste for Norge" 10. mai 2015The Staff Band of the Norwegian Armed Forces

Musikalsk hyllest av veteraner

Forsvarssjefen inviterte norske veteraner med familie til festkonsert med Forsvarets stabsmusikkorps i Oslo Konserthus. Det ble en sterk opplevelse for mange.

​​​​​​​​​​​For å hedre våre veteraner fra andre verdenskrig og fram til i dag, inviterte forsvarssjefen til festkonserten «I tjeneste for Norge» i Oslo Konserthus 10. mai.

Det var Forsvarets musikk som sto for gjennomføringen av konserten, og på scenen satt Forsvarets stabsmusikkorps. I tillegg var det gjesteopptredener fra Torstein Flakne (Stage Dolls), Eddie Guz (The Carburetors), Anne Hvidsten og Eli Kristin Hanssveen, som alle har direkte tilknytting til Forsvaret – enten som veteraner selv, eller som nær familie til veteraner fra internasjonale operasjoner.

Musikalsk heder

Til tross for stor sjangerbredde, var hvert eneste stykke som ble spilt denne kvelden, nøye utvalgt av veteraner i samarbeid med Forsvarets musikk. Festkonsertens formål var å berøre og gi rom for følelser, minner og ettertanke. Dette ble gjort gjennom en kombinasjon av musikk, film og sannhetsvitner fra andre verdenskrig og ulike Nato- og FN-operasjoner.

En av dem som har jobbet med konserten, er Major Rune Wiik i Forsvarets musikk. Han trekker fram denne type arrangement som et viktig oppdrag for militærkorpsene:

– Det å møte våre egne soldater og veteraner, og hedre deres innsats har alltid vært en av militærmusikkens hovedoppgaver. Men det er også like viktig å trekke fram veteranenes familier og venner på en anledning som dette. De er vel så modige som våre soldater, og fortjener en synliggjøring og ekstra honnør av et betydelig samfunnsansvar. 
Major Rune Wiik, Forsvarets musikk

Konserten tematiserte derfor også hverdagen til dem som sitter igjen hjemme, i tillegg til det å være ute på oppdrag.

Musikkens påvirkningskraft

Det å hedre og anerkjenne våre veteraner, er avgjørende for å opprettholde et troverdig og profesjonsbevisst forsvar. Forsvaret har de senere år gjort en betydelig innsats for å synliggjøre det samfunnsansvar våre veteraner har påtatt seg gjennom en rekke seremonielle og høytidelige markeringer. 

Militærmusikken tilfører en ekstra dimensjon under slike seremonier, noe som blant annet fremmer forbrødring og gjensidig forpliktelse. Dette forsterkes av musikkens følelsesmessige påvirkningskraft. Under slike seremonier synliggjør Forsvaret for omverdenen hvor solide våre forpliktelser er forankret, noe som videre er med på å skape trygghet og troverdighet til profesjonens medlemmer.

Forsvarets musikk har derfor i samarbeid med Veteranavdelingen og forsvarssjefen gitt en konsert for å anerkjenne soldatenes profesjonsvalg og understreke den risiko de påløper ved å utføre oppdrag på vegne av staten i både inn og utland.

Se bilder fra konserten i galleriet nedenfor:
(Fotograf: Torbjørn Kjosvold, Forsvarets mediesenter)

 

 

FMUS 2015 Nyhet Forsvarssjefens festkonsert10FMUS 2015 Nyhet Forsvarssjefens festkonsert10http://forsvaret.no/media/PubImages/FMUS 2015 Nyhet Forsvarssjefens festkonsert10.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2296
Fagdirektør Andreas Hanson og Forsvarets stabsmusikkorps.Fagdirektør Andreas Hanson og Forsvarets stabsmusikkorps.http://forsvaret.no/media/PubImages/FMUS 2015 Nyhet Forsvarssjefens festkonsert14.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2301Fagdirektør Andreas Hanson og Forsvarets stabsmusikkorps.
Forsvarssjefen, Veterninspektøren Kommandant Akershus festning møter artistene og dirigentene backstage.Forsvarssjefen, Veterninspektøren Kommandant Akershus festning møter artistene og dirigentene backstage.http://forsvaret.no/media/PubImages/FMUS 2015 Nyhet Forsvarssjefens festkonsert13.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2299Forsvarssjefen, Veterninspektøren og Kommandanten på Akershus festning møter artistene og dirigentene backstage etter konserten
Forsvarssjef Admiral Haakon Bruun-Hanssen og artisten Torstein Flakne i Oslo konserthus, backstage etter konserten.Forsvarssjef Admiral Haakon Bruun-Hanssen og artisten Torstein Flakne i Oslo konserthus, backstage etter konserten.http://forsvaret.no/media/PubImages/FMUS 2015 Nyhet Forsvarssjefens festkonsert12.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2298Forsvarssjef Admiral Haakon Bruun-Hanssen og artisten Torstein Flakne i Oslo konserthus, backstage etter konserten.
Fagdirektør Andreas Hanson og Forsvarets stabsmusikkorps mottar applaus etter ekstranummeret.Fagdirektør Andreas Hanson og Forsvarets stabsmusikkorps mottar applaus etter ekstranummeret.http://forsvaret.no/media/PubImages/FMUS 2015 Nyhet Forsvarssjefens festkonsert11.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2297Fagdirektør Andreas Hanson og Forsvarets stabsmusikkorps mottar applaus etter ekstranummeret.
Torstein Flakne og Forsvarets stabsmusikkorps fremførte en Stage Dolls medley til stor jubel!Torstein Flakne og Forsvarets stabsmusikkorps fremførte en Stage Dolls medley til stor jubel!http://forsvaret.no/media/PubImages/FMUS 2015 Nyhet karusell Forsvarssjefens festkonsert5.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2291Torstein Flakne og Forsvarets stabsmusikkorps fremførte en Stage Dolls medley til stor jubel!
Oberstløytnant Lars Erik Gudim og Forsvarets stabsmusikkorpsOberstløytnant Lars Erik Gudim og Forsvarets stabsmusikkorpshttp://forsvaret.no/media/PubImages/FMUS 2015 Nyhet Forsvarssjefens festkonsert9.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2295Oberstløytnant Lars Erik Gudim og Forsvarets stabsmusikkorps
Fagdirektør Andreas Hanson og Forsvarets stabsmusikkorps.Fagdirektør Andreas Hanson og Forsvarets stabsmusikkorps.http://forsvaret.no/media/PubImages/FMUS 2015 Nyhet Forsvarssjefens festkonsert8.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2294Fagdirektør Andreas Hanson og Forsvarets stabsmusikkorps.
Johannes Guddal og Ronny René Nielsen deler sine historier med publikumJohannes Guddal og Ronny René Nielsen deler sine historier med publikumhttp://forsvaret.no/media/PubImages/FMUS 2015 Nyhet Forsvarssjefens festkonsert7.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2293Johannes Guddal og Ronny René Nielsen deler sine historier med publikum.
Eli Kristin Hanssveen fremfører Vera Lynn.Eli Kristin Hanssveen fremfører Vera Lynn.http://forsvaret.no/media/PubImages/FMUS 2015 Nyhet Forsvarssjefens festkonsert6.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2292Eli Kristin Hanssveen, solist ved Den Norske Opera & Ballett og kjent fra bl.a Stjernekamp, fremfører Vera Lynn.
Forsvarssjef Admiral Haakon Bruun-Hanssen åpnet konserten.Forsvarssjef Admiral Haakon Bruun-Hanssen åpnet konserten.http://forsvaret.no/media/PubImages/FMUS 2015 Nyhet karusell Forsvarssjefens festkonsert4.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2290Forsvarssjef Admiral Haakon Bruun-Hanssen åpnet konserten.
Anne Hvidsten og Forsvarets stabsmusikkorps på scenen i Oslo konserthus under forsvarssjefens festkonsert "I tjeneste for Norge" 10 mai 2015Anne Hvidsten og Forsvarets stabsmusikkorps på scenen i Oslo konserthus under forsvarssjefens festkonsert "I tjeneste for Norge" 10 mai 2015http://forsvaret.no/media/PubImages/FMUS 2015 Nyhet karusell Forsvarssjefens festkonsert2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2288Artisten Anne Hvidsten er gift og har barn med en veteran. Hun har selv turnert for norske soldater i utlandet.Anne Hvidsten
Konfransier Kommandørkaptein Ola Bøe-Hanssen på scenen i Oslo konserthus under forsvarssjefens festkonsert "I tjeneste for Norge" 10 mai 2015Konfransier Kommandørkaptein Ola Bøe-Hanssen på scenen i Oslo konserthus under forsvarssjefens festkonsert "I tjeneste for Norge" 10 mai 2015http://forsvaret.no/media/PubImages/FMUS 2015 Nyhet karusell Forsvarssjefens festkonsert3.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2289Konfransier Kommandørkaptein Ola Bøe-Hanssen ledet publikum gjennom konserten.
Eddie Guz og Forsvarets stabsmusikkorps på scenen i Oslo konserthus under forsvarssjefens festkonsert "I tjeneste for Norge" 10 mai 2015Eddie Guz og Forsvarets stabsmusikkorps på scenen i Oslo konserthus under forsvarssjefens festkonsert "I tjeneste for Norge" 10 mai 2015http://forsvaret.no/media/PubImages/FMUS 2015 Nyhet karusell Forsvarssjefens festkonsert.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2287Eddie Guz fra The Carburetors fikk opp temperaturen med "Rockin' in a free world".Eddie Guz

Publisert 20. mai 2015 13:31. av Rohan Sandemo. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:48.