kultur_1100_lærlingifmuskultur_1100_lærlingifmushttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18491/media/PubImages/Menig Fjeld.jpg

Menig Fjeld er den første kontorlærlingen i Forsvarets musikk

Som lærling i Hærens musikkorps er ingen dager like. Les intervju med menig Tobias Ulsrud Fjeld om hans første halvår som kontorlærling.

Pilotprosjektet i Hærens musikkorps

Menig Tobias Ulsrud Fjeld (18) kommer fra Skreia på Toten, men befinner seg for øyeblikket et godt stykke nord for polarsirkelen. Han er nemlig kontorlærling i Hærens musikkorps i Harstad, et av Forsvarets fem profesjonelle musikkorps. Korpssjef Major Geir Nordeng forteller at dette er aller første gang at Forsvarets musikk har åpnet for kontorlærlinger:

– Forsvarets musikk var i mange år den eneste utdanningsmuligheten for musikere i Norge, og vi samarbeider fortsatt tett med ulike musikkutdanningsinstitusjoner den dag i dag. På den administrative siden har vi derimot aldri hatt lærlinger før nå. Menig Fjeld er så å si vårt pilotprosjekt. Som en statlig organisasjon er det viktig å kunne tilby den yngre generasjonen et relevant og interessant læringsmiljø, samtidig som lærlingordningen også bidrar til å avlaste korpsenes administrasjoner. Sammenlignet med tilsvarende sivile orkestre er våre administrasjoner svært små, til tross for et meget høyt ambisjons- og aktivitetsnivå. Allerede i løpet av denne korte tiden har menig Fjeld lært seg enormt mye, og han bidrar betydelig i administrasjonens travle hverdag. Vi håper at dette blir startskuddet for flere lærlingplasser i Forsvarets fem profesjonelle musikkorps.

Major Nordeng samarbeidet tett med kollegene i Forsvarets personell- og vernepliktssenter i Harstad og Oslo Garnisonsforvaltning for å få opplegget på plass. Opplæringskontoret i Bardufoss bisto også med intervjuet av kandidaten.

 

 

kultur_1100_lærlingifmuskultur_1100_lærlingifmushttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18492Menig Tobias Ulsrud Fjeld har fått egen kontorplass i Harstad kulturhus./media/PubImages/menig fjeld2.jpg
kultur_1100_lærlingifmuskultur_1100_lærlingifmushttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18494Hærens musikkorps.Hærens musikkorps er ett av Forsvarets fem profesjonelle militærkorps./media/PubImages/HRMK Landingsside.jpg

Fra Toten til Harstad

Menig Fjeld har nå unnagjort sitt første halvår som kontorlærling, og vi tok en telefon til Harstad for å høre litt om hans opplevelser så langt:

Gratulerer med den aller første lærlingplassen i Forsvarets musikk!
– Jo takk for det! Det er veldig gøy å være førstemann ut.

Hva vil det si å være lærling, og hvordan skiller det seg ut fra ordinær verneplikt?
– Først og fremst så minner en lærlingplass mer om en ordinær jobb enn det man kanskje vanligvis forbinder med verneplikt. Opplegget er faglig rettet mot kontorfaget, og det blir jo da definitivt mere kontorpult enn knappetelt. Når det er sagt så likestilles jeg med andre vernepliktige, så jeg bor på leir og må stille til inspeksjon og alt annet som hører til. Jeg har også hatt to uker grønn tjeneste innledningsvis i tjenesten.

Hvorfor søkte du deg inn som lærling, og hvordan gikk du frem?
– På videregående gikk jeg service og samferdsel første året, deretter salg, service og sikkerhet andre året. Dette er yrkesfag hvor man går ut som lærling etter to år for å ta fagbrev i henholdsvis kontorfaget, salgsfaget eller sikkerhetsfaget. For meg var det kontorfaget som fristet mest, men det er betydelig færre lærlingplasser på kontorfag sammenlignet med de to andre på landsbasis. Jeg måtte derfor lete litt for å finne et sted å søke meg inn til. Det var da jeg oppdaget at Forsvaret hadde mange lærlingplasser. Faktisk viste det seg at Forsvaret er landets største lærlingbedrift! Jeg skrev en søknad, og ble kalt inn på sesjon en måned senere. Innrykket ble august tidligere i år. I utgangspunktet skulle jeg få plass på artilleribataljonens servicetorg, men når rekrutten gikk mot slutten ble jeg innkalt til samtale med lærlingskoordinator. Her fikk jeg vite at Hærens musikkorps søkte kontorlærling, og ble oppfordret til å søke. Dette så jeg på som en kjempemulighet og en stor utfordring, og jeg er veldig glad for at jeg endte opp her i Harstad.

Variert hverdag

Kontorarbeid omfatter jo ganske mye forskjellig. Hvilke arbeidsområder har du på din læreplan?
– Min læreplan er fordelt på 3 hovedområder hvor oppgavene er spredd utover året.

Det første området er kontorservice som omfatter avdelingens organisering, servicetilbud, kundebehandling, personalforvaltning og enklere saksbehandling.  I dette ligger oppgaver som for eksempel å organisere møtevirksomhet, sende ut innkallinger og skrive referat. En annen oppgave er bestilling og oppfølging av transport, kost og losji. Profilering er også et viktig punkt, kanskje spesielt i Forsvarets musikk som gjennom sine konserter og oppdrag har direkte kommunikasjon med både sivilt og militært publikum. Som del av administrasjonen opptrer jeg ofte som avdelingens ansikt utad i møte med kunder og eksterne brukere, og her er et delmål i læreplanen at jeg skal profilere virksomheten på en god måte og kjenne til og følge de retningslinjer og regler som foreligger i Forsvaret. Ved siden av dette skal jeg også sette meg inn Forsvarets oppbygging, struktur og rolle for nasjonen og det sivile samfunn.

Det andre området er IKT-tjenester som handler om å gjøre seg kjent med og bruke ulike typer dataverktøy. Det er snakk om alt fra Office-pakken til portaler og verktøy som Remedy, FIF, DocuLive og lignende. Her er jeg allerede godt i gang med enkelte verktøy og setter i gang med resten neste halvår. Målet er at jeg skal bli superbruker på disse verktøyene for å kunne gi teknisk support og opplæring til øvrige ansatte.

Det tredje området er økonomi, som omfatter bruk av ulike økonomisystemer, samt innkjøp, budsjett, regnskap og lønn. Her har jeg allerede jobbet litt med budsjett og sittet mye sammen med resten av administrasjonen og observert økonomiarbeidet. Nå har jeg imidlertid akkurat fått FIF-tilgang, så da blir det mer konkret arbeid her fremover.

 

 

kultur_1100_lærlingifmuskultur_1100_lærlingifmushttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18493Harstad kulturhus ligger idyllisk plassert på kaia med flott utsikt over både by og storslått natur./media/PubImages/Fjeld3.jpg

Hvordan ser en typisk dag ut på kontoret for deg?
– Egentlig har jeg ingen "typiske" dager på kontoret, det varierer veldig fra dag til dag. Jeg har jo selvfølgelig faste oppgaver, men ofte må man prioritere når ting dukker opp. Man kan si at prioriteringsspillet har blitt en daglig oppgave i seg selv. Administrasjonen jobber opp mot enkeltprosjekter, og mine oppgaver avhenger av om vi befinner oss i forberedelsesfasen, gjennomføringsfasen eller evalueringsfasen.

En typisk dag starter uansett alltid med at jeg tar bussen til Harstad kulturhus tidlig på morgenen. Her setter jeg på kaffetrakteren (mest for min egen del), løggfører utførte arbeidsoppgaver i OLKweb (et obligatorisk dokumentasjonsverktøy for alle lærlinger), sjekker status på eksterne musikere og vikarer, deltar på- og referatfører møter, bestiller overnatting og transport til kommende prosjekter, bistår administrasjonen ved oppdukkende behov, og så videre. I det siste har jeg utarbeidet innkallinger til prøvespill da korpset skal ansette nye musikere på nyåret. Jeg har også laget nye dokumentmaler som skal brukes i avdelingen. Når korpset spiller konserter har jeg også egne oppgaver i gjennomføringen, spesielt når det gjelder publikumsservice og salg, samt profilering av korpset/Forsvaret. Forsvarets musikk er 200 år i 2018, og som avslutning på jubileumsåret gav de nettopp ut en jubileumsantologi. Det lokale salget av denne, samt CD-er og andre effekter, blir mitt ansvar fremover.

Hva har vært høydepunktet som lærling så langt?
– Hver dag er et høydepunkt! Hærens musikkorps er en veldig aktiv avdeling med mange ulike oppdrag. Jeg har hatt mange store musikkopplevelser allerede, og fått møtt mange spennende folk både i Forsvaret og eksternt. Om jeg skal velge ut noe så har vi jo nylig gjennomført juleturneen Swinging Christmas med solist Adam Douglas (kjent fra blant annet Stjernekamp). Her spilte korpset 7 konserter på 6 ulike konsertsteder i Nord. Det var hektisk, men jeg liker godt å reise og musikken var veldig bra!

Er det forskjeller på første og andre år som lærling?
– Den største forskjellen er at jeg andre år går fra å være menig til å være ansatt. Andre års lærlinger får graden visekorporal, og får utbetalt ordinær lærlinglønn. Da får jeg mye mer å rutte med. Man flytter også over på befalsforlegning med eget rom. Administrasjonen i Hærens musikkorps jobber også for å få inn en ny førsteårslærling neste høst. Om dette kommer på plass vil jeg også få en del opplæringsansvar for denne. 

Hvor går veien videre?
– J​eg gleder meg til resten av læretiden og å ta tak i nye oppgaver. Så langt har jeg et meget godt inntrykk av både Forsvaret og Forsvarets musikk. Arbeidsoppgavene er varierte og utfordrende, miljøet er helt unikt, og alle ansatte er veldig kunnskapsrike, imøtekommende og jordnære. Jeg kan godt se for meg Forsvaret som fremtidig arbeidsplass etter jeg har tatt fagbrevet

Helt på tampen, hvilke planer har du for julen?
– Jeg skal ut i perm i ettermiddag! Da drar jeg hjem til Toten for å tilbringe tid med familie og venner jeg ikke har sett på lenge. Det er nok også en sjans for at jeg tar meg en fest!

 

 

kultur_1100_lærlingifmuskultur_1100_lærlingifmushttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18495Menig Fjeld skal tilbringe julen hjemme på Skreia sammen med familie og venner./media/PubImages/Fjeld4.jpg


Lærlingplass i Forsvaret
Forsvaret har lærlingplasser fra Kristiansand i sør til Kirkenes i nord. I Forsvaret kombinerer man gjennomføring av førstegangstjeneste og fagbrev på kun to år.  Første året av læretiden avtjener man førstegangstjeneste parallelt med fagutdanningen. 


Læretiden starter med en rekruttperiode på 6–8 uker hvor man får opplæring i grunnleggende soldatferdigheter. Etter rekruttperioden overføres man til avdelingen hvor man har fått læreplass. Den daglige tjenesten er som ved hvilken som helst annen læreplass, og man jobber med relevante arbeidsoppgaver i det aktuelle lærefaget. Soldatutdanningen fortsetter parallelt med den daglige tjenesten gjennom det første året av læretiden – med fysisk trening, undervisning i militære ferdigheter og feltøvelser. 

Etter fullført førstegangstjeneste bruker man andre år av læretiden til fagutdanning i det aktuelle lærefaget. Man får en individuell opplæringsplan med tett oppfølgning fra en erfaren faglig veileder underveis. Læretiden med en ordinær fagprøve. Forsvaret har om lag 30 ulike lærefag som varierer fra år til år.

Publisert 19. desember 2018 10:23. av Rohan Sandemo Fernando / Forsvarets musikk. Sist oppdatert 19. desember 2018 16:19.