karriere_2230_lagførerutdanningihækarriere_2230_lagførerutdanningihæhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=17507/media/PubImages/20090715MB-5 (1).jpg

Tilbake til oversikt

Lagførerkurs i Hæren

Krav til søker
  • Fullført førstegangstjeneste innen skolestart

  • Tilfredsstille fysiske krav for opptak

  • Bestå fysiske krav til karakter 6

  • Ha bestått sesjon med minimum karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå)

  • Ha godkjent tannhelse og medisinsk skikkethet for tjeneste i internasjonale operasjoner

Om utdanningen

Kurset gir deg kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for å kunne fungere som lagfører i Hæren. Utdanningen er rettet mot planlegging, ledelse og gjennomføring av militære operasjoner på lagsnivå. Fullført og bestått utdanning kvalifiserer for fast tilsetting som lagfører i Hæren.

Etter gjennomført lagførerkurs følger en fagutdanningsperiode 10-20 uker avhengig av hvilke fagfelt man skal jobbe innenfor. Fagutdanningen skal gi deg nødvendig kompetanse for å virke som lagfører i din avdeling.

 

 

karriere_2230_lagførerutdanningihæHvem passer kurset for?<p> Målgruppen er fast tilsatt personell i gradssjiktet OR2-4 og vernepliktige som har fullført 12 måneder førstegangstjeneste innen kursstart. Disse skal være tiltenkt stilling som lagfører med OR4 grad ved avdelingen. Kurset kan også søkes av personell tilsatt i Hæren men som tjenestegjør i fellesavdelinger.karriere_2230_lagførerutdanningihæ
karriere_2230_lagførerutdanningihæHva lærer du?<p> Lagførerutdanning gir deg nødvendige forutsetninger for å kunne fungere som ledere på lagsnivå i Hæren. Utdanningen er praksisnær med fokus på lagføreren i lederrollen. Lagførerskolen skal bidra til å utvikle et spesialistkorps med dyktige militære ledere og spesialister. Spesialistkorpset er avgjørende for at Forsvaret skal kunne løse stadig mer krevende og sammensatte oppgaver. Kursets fagplan innebærer utdannelse innenfor militær ledelse, plan og beslutningsprosess, stridsteknikk, instruksjonslære og militær fysisk trening. karriere_2230_lagførerutdanningihæ
karriere_2230_lagførerutdanningihæHvor og når foregår kurset?<p> Lagerførerskolen ligger på Rena, ca. 30 kilometer nord for Elverum. Utdanningen har en varighet på 10 uker. Det gjennomføres normalt to kurs i året med oppstart i august/september og januar/februar.karriere_2230_lagførerutdanningihæ
karriere_2230_lagførerutdanningihæHverdagen på skolen<p> Skolen legger stor vekt på praktisk øving i løpet av studiet. Gjennom teori, praksis og refleksjon utvikler du deg som menneske, fagperson, medarbeider og leder. Utvikling av praktisk militært lederskap er sentralt i studiet. All undervisningen er obligatorisk og foregår normalt i ukedagene, men aktivitet i helgene må påregnes.karriere_2230_lagførerutdanningihæ
karriere_2230_lagførerutdanningihæVilkår og ansettelsesforhold<p>Er du allerede ansatt i Forsvaret vil du beholde tilsettingsforhold med beordring, lønn og andre vilkår under utdanning. Er du sivil eller i førstegangstjeneste gis du en midlertidig ansettelseskontrakt med prøvetid på 6 mnd. fra dagen lagførerkurset begynner. Ved bestått lagfører - og fagutdanning vil du få en fast kontrakt med Forsvaret (T35). </p> <p> Under lagførerkurset får du grunnlønn men ikke tillegg iht. ATF og HTA, og du må godta å dele rom med andre uten kompensasjon for utilfredsstillende kvarter. </p> <p>Graden OR 4 får du i det du disponeres fast i en stilling med det gradsnivået. Avdelingene skal tilstrebe å ha en slik stilling ledig til deg etter endt utdanning. </p>karriere_2230_lagførerutdanningihæ
karriere_2230_lagførerutdanningihæHva kan jeg jobbe med?<p> Etter fullført og bestått utdanning kan du jobbe som lagfører i en av Hærens avdelinger. Som lagfører vil du ha ansvaret for å lede og utdanne en enhet på 4 til 8 personer i en av Hærens avdelinger. karriere_2230_lagførerutdanningihæ
karriere_2230_lagførerutdanningihæVidere muligheter<p> Etter endt utdanning er du kvalifisert for å jobbe som korporal (OR 4) i Hæren. Utdanningens overordnede mål er å gi elevene de beste forutsetningene for å bekle lederstillinger på lavere nivå i Hæren. Etter praksis som lagfører kan du søke andre stillinger på OR4-nivå, for eksempel som instruktør. <br/> <br/> Lagførerkurs med påfølgende tjeneste som lagfører, kvalifiserer til opptak til befalsutdanning ved Forsvarets høgskole. Kurset åpner videre for et vidt spekter av stillinger i Hæren og er en av inngangsportene til en lang karriere som spesialist i Forsvaret.karriere_2230_lagførerutdanningihæ

Søknad og opptak

For å finne de best kvalifiserte og mest motiverte kandidatene må alle søkere gjennom en grundig seleksjonsprosess.

 

 

karriere_2230_lagførerutdanningihæSlik søker du<p> Forsvaret bruker elektronisk søknadssystem med innlogging gjennom ID-porten/MinID. Vær oppmerksom på at søknadsskjemaet ikke er åpent hele året. Normalt vil dette bli tilgjengelig i god tid (4-12 uker) før søknadsfristene (april og oktober). <br/> <br/> Etter du har fylt ut og sendt inn søknaden, vil du motta et kvitteringsbrev som bekrefter at vi har mottatt søknaden din. Etter søknadsfristen har gått ut blir alle søknadene vurdert og behandlet. Normalt sendes innkallings- eller avslagsbrev ut i løpet av noen uker. De som mottar innkalling, vil bli bedt om å svare på om de ønsker å stille på opptak.karriere_2230_lagførerutdanningihæ
karriere_2230_lagførerutdanningihæOpptaket<p> For å finne de best kvalifiserte og mest motiverte kandidatene gjennomføres et felles opptak for utdanning i Forsvaret. Opptak til lagførerskolen gjennomføres som en del av Forsvarets opptak og seleksjon (FOS) på Sessvollmoen. Det gjennomføres to opptak i året, før jul og før påske. <a href="/fos">Søk her</a> <br/> <br/> I løpet av opptaket ønsker vi å bli kjent med deg for å se hvem du er, hva du står for og hvilke holdninger du har. Du vil blant annet bli selektert på bakgrunn av en medisinsk vurdering, fysiske tester, kunnskapsprøver, psykologiske tester, intervju og personlige egenskaper. Opptaket handler om å finne ut hvem som har potensiale til å bli en god lagfører i Hæren. <br/> <br/> Når de beste kandidatene til en utdanning i Forsvaret skal velges, er det ikke bare de åpenbare lederne man ser etter. Det viktigste er å se etter de med et godt potensial for utvikling. Dersom du blir vurdert blant de best skikkede, vil du mot slutten av opptaket få tilbud om kursplass. Vi ønsker deg lykke til med forberedelsene og opptaket.karriere_2230_lagførerutdanningihæ
karriere_2230_lagførerutdanningihæFysiske minstekrav <span> </span></p> <div class="responsiveTable"> <table class="forsvaretTable-default"> <tbody> <tr class="forsvaretTableHeaderRow-default"> <th class="forsvaretTableHeaderEvenCol-default" colspan="2">3000 meter<br/></th> <th class="forsvaretTableHeaderOddCol-default" colspan="2">​HANGUPS<br/></th> <th class="forsvaretTableHeaderEvenCol-default" colspan="2"> <br/>MEDISINBALLSTØT​<br/> ​<br/></th> <th class="forsvaretTableHeaderOddCol-default" colspan="2">Stille lengde​<br/></th> </tr> <tr class="forsvaretTableOddRow-default"> <td class="forsvaretTableEvenCol-default"> <strong>Menn</strong><br/></td> <td class="forsvaretTableOddCol-default" colspan="1"> <strong>​Kvinner</strong><br/></td> <td class="forsvaretTableEvenCol-default" colspan="1"> <strong>​Menn</strong><br/></td> <td class="forsvaretTableOddCol-default" colspan="1"> <strong>​Kvinner</strong><br/></td> <td class="forsvaretTableEvenCol-default" colspan="1"> <strong>Menn​</strong></td> <td class="forsvaretTableOddCol-default" colspan="1"> <strong>​Kvinner</strong><br/></td> <td class="forsvaretTableEvenCol-default"> <strong>Menn</strong><br/></td> <td class="forsvaretTableOddCol-default" colspan="1"> <strong>​Kvinner</strong><br/></td> </tr> <tr class="forsvaretTableEvenRow-default"> <td class="forsvaretTableEvenCol-default">13:30<br/></td> <td class="forsvaretTableOddCol-default" colspan="1">​14:30<br/></td> <td class="forsvaretTableEvenCol-default" colspan="1">​5A<br/></td> <td class="forsvaretTableOddCol-default" colspan="1">​10B<br/></td> <td class="forsvaretTableEvenCol-default" colspan="1">​4,5 m<br/></td> <td class="forsvaretTableOddCol-default" colspan="1">​3,3 m<br/></td> <td class="forsvaretTableEvenCol-default">2,25 m<br/></td> <td class="forsvaretTableOddCol-default" colspan="1">​1,95 m<br/></td> </tr> </tbody> </table> </div> <span style="font-size: 16px;">Øverst på <a href="/karriere/krav/fysiske-krav">denne siden</a> kan du se </span><strong style="color: #444444;">video av hvordan hver enkelt øvelse </strong><span style="font-size: 16px;">skal gjennomføres.</span><br/> <br/> <br/> Kandidater må også kunne gjennomføre 200 meter svømming. Dette gjennomføres med fri svømmestil, uten tidskrav.karriere_2230_lagførerutdanningihæ
karriere_2230_lagførerutdanningihæForberedelser<p> Det er mange som møter til opptak, noe som betyr at konkurransen om den enkelte kursplass er hard. De som møter godt forberedt fysisk og mentalt har en klar fordel. Det er ingen hemmelighet at det i perioder kommer til å bli lite med søvn, mat og harde fysiske påkjenninger. Du vil lære deg at grensen for hva du tåler kan flyttes mye lengre enn du tidligere hadde trodd. <br/> <br/> Det er ikke alt du får vite om opptaket, men du skylder deg selv å stille forberedt på det du vet. De fysiske minstekravene er absolutte, noe som betyr at de må bestås for at du skal kunne bli med videre i opptaket. Husk at du kan ha en dårlig dag på selve testdagen. Det er en fordel at du klarer de fysiske kravene med god margin. Du kan blant annet regne med å måtte gå mye med tung sekk. Det er derfor lurt å trene på dette i forkant av opptaket. <br/> <br/> Det kan være en fordel å gjøre seg opp noen tanker om hvorfor du ønsker å ta en utdanning i Forsvaret. Selv om du er godt forberedt på de fysiske minstekravene bør du forberede deg på å få utfordret motivasjonen din i løpet av opptaket. Når du er sliten, trøtt, sulten og lei vil de mentale forberedelsene være minst like viktige som de fysiske. Det er ofte i slike situasjoner du må ta stilling til om du vil fortsette eller trekke deg. Da må du ha bestemt deg i forkant, og ikke begynne å tenke på det når du er langt nede i kjelleren. <br/> <br/> Gjør deg selv en tjeneste – start både de fysiske og mentale forberedelsene i god tid.karriere_2230_lagførerutdanningihæ

Spørsmål om denne linjen?

Finn flere svar på:
Ofte stilte spørsmål

Kontaktpersoner:
Major Kine Bråten, telefon 23 09 93 26.

Oversersjant June Kvål, telefon 23 09 93 08

Ring FPVS kontakt:
915 03 003

Skriv til oss:
fpvs.kontakt@mil.no 

Snakk med oss på Facebook:
Utdanning og tjeneste i Forsvaret

Finn din utdanning

Forsvaret har et bredt utdanningstilbud med mange muligheter. Her kan du enkelt finne ut hva som passer for deg og dine interesser.

Se oversikt
Publisert 19. september 2018 10:50.. Sist oppdatert 13. februar 2020 18:44.