aktuelt_1591_utredninglandmaktenaktuelt_1591_utredninglandmaktenhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=23CV90 stormpanservogner fra Panserbataljonen, under øvelse Rein 1 i Indre Troms. Foto: Forsvaret/media/PubImages/CV90_rein1.jpg

Utredning av landmakten

Forsvarssjefen har på oppdrag fra Forsvarsdepartementet startet arbeidet med å utrede hvordan fremtidens landmakt skal se ut.

​​​​​​​​​​

 Siste aktuelle saker

 

 

Vellykket debatt<img alt="" src="/media/PubImages/20170403_JPH_FH2B1929-2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Vellykket debattMandag gjennomførte Landmaktutredningen det tredje informasjonsmøtet, med påfølgende debatt på Litteraturhuset i Oslo.http://forsvaret.no/aktuelt/vellykket-debatt
Simulerer fremtidens landmakt<img alt="" src="/media/PubImages/20170328FR-8587.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Simulerer fremtidens landmaktI arbeidet med å utrede fremtidens landmakt benyttes fagmiljøene på Forsvarets forskningsinstitutt og Hærens våpenskole til å simulere og teste konseptene utredningen jobber med.http://forsvaret.no/aktuelt/simulerer-fremtidens-landmakt
Viktig med andre perspektiver<img alt="" src="/media/PubImages/06-03-2017Landmakt2NY.jpeg" style="BORDER:0px solid;" />Viktig med andre perspektiverForsvarsjefen hadde sitt andre møte med referansegruppen for landmaktutredningen 6. mars. Gruppen støtter landmaktutredningen som sparringspartnere for forsvarssjefen og utredningsleder, brigader Aril Brandvik.http://forsvaret.no/aktuelt/viktig-med-andre-perspektiver
Roser åpenheten<img alt="" src="/media/PubImages/infomote%20lmu%201.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Roser åpenhetenDenne uken gjennomførte lederen for Landmaktutredningen to åpne folkemøter på Elverum og i Bardufoss. Begge steder var det stor interesse og engasjement. Se video av møtene i saken. http://forsvaret.no/aktuelt/roser-apenheten
Gjennomfører informasjonsmøter<img alt="" src="/media/PubImages/020915-CV90-002.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Gjennomfører informasjonsmøterDet inviteres til informasjonsmøte og paneldebatt på Elverum og på Bardufoss. Utredningsleder brigader Aril Brandvik informerer om landmaktutredningen, deretter belyses forskjellige perspektiver på utredningsarbeidet fra offiserer i Hæren, Heimevernet, samt fra akademia. Det vil også åpnes for spørsmål fra salen for å diskutere fremtidens landmakt. http://forsvaret.no/aktuelt/gjennomforer-informasjonsmoter
Møtte organisasjonene<img alt="" src="/media/PubImages/X20170217tk_I8069.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Møtte organisasjoneneFredag morgen møtte representanter fra 13 interesseorganisasjoner til en orientering om landmaktutredningen.http://forsvaret.no/aktuelt/moette-organisasjonene
Testet konsepter for landmakten<img alt="" src="/media/PubImages/DSC_9422fix.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Testet konsepter for landmaktenForsvarets forskningsinstitutt (FFI) støtter landmaktutredningen med tilretteleggelse og gjennomføring av spill som bidrar til analyser og vurderinger av ulike konsepter og løsninger for landmakten. http://forsvaret.no/aktuelt/testet-konseptet-for-landmakten
Møtte referansegruppen<img alt="" src="/media/PubImages/20170131tk_I0791.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Møtte referansegruppenForsvarssjefen har opprettet en referansegruppe til støtte for arbeidet med landmaktutredningen. Denne uken møtte representanter fra industri, politi, sivile etater og samfunn til orientering og diskusjon om utredningen.http://forsvaret.no/aktuelt/motte-referansegruppen
Statusmøte i landmaktutredningen<img alt="" src="/media/PubImages/IMG_0400.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Statusmøte i landmaktutredningenMedlemmer fra Hæren og Heimevernet sørget i dag for flere innspill og spørsmål, som arbeidsgruppen tar med seg videre i prosessen. http://forsvaret.no/aktuelt/statusmote-landmaktutredningen
Disse skal utrede fremtidens landmakt<img alt="" src="/media/PubImages/20161215th_%2027241.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Disse skal utrede fremtidens landmaktAril Brandvik leder arbeidsgruppa som skal utrede framtidens landmakt. Teamet er godt i gang med arbeidet.http://forsvaret.no/aktuelt/her-er-lmu-arbeidsgruppa
Nå skal landmakten utredes<img alt="" src="/media/PubImages/20161124tk_R2790.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Nå skal landmakten utredesForsvarssjefen har fått oppdrag fra Forsvarsdepartementet om å iverksette utredningen av landmakten. http://forsvaret.no/aktuelt/na-skal-landmakten-utredes

Publisert 3. januar 2017 09:39.. Sist oppdatert 8. mars 2017 20:41.