aktuelt_1781_statusrapportaktuelt_1781_statusrapporthttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=743Se sendingen fra Litteraturhuset i Oslo, der statusrapporten legges frem mandag 19. juni kl 1630.https://www.youtube.com/watch?v=gRJjs94Xr7k

Statusrapport

Mandag 19. juni legger forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen fram en statusrapport i den pågående utredningen om framtidens norske landmakt.

Utredningsarbeidet startet før jul 2016 og skal munne ut i en egen stortingsproposisjon om landmakten høsten 2017.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen – Selv om arbeidet ikke er sluttført før proposisjonen legges frem for Stortinget, mener jeg at denne statusrapporten gir et godt innblikk i hvilke vurderinger som er gjort, og hvilke dilemmaer vi står overfor. Det er viktig å presisere at det ikke er trukket konklusjoner, men rapporten gir status for hvor utredningen står i dag, sier admiral Bruun-Hanssen.

Langtidsplanen legger opp til investeringer knyttet til landdomenet på om lag 54 milliarder kroner fram til 2034. I samme periode er landmaktens totale økonomiske rammer på rundt 180 milliarder kroner. Landmaktutredningen skal sørge for at Norges investerer midlene best mulig.

– Det er avgjørende med en hurtig avklaring, for ikke å risikere å svekke hovedsystemene i Hæren eller miste kompetanse, sier forsvarssjefen.

– Arbeidet frem mot politiske beslutninger gjennomføres effektivt, samtidig som fagmilitære vurderinger og Forsvarets involvering ivaretas på en god måte. Dette gjøres nå i den integrerte arbeidsprosessen i Forsvarsdepartementet, sier han.

 Last ned rapporten

 

 

Statusrapport Landmaktutredningen 2017 - Nettvennlig versjon2017-06-19T14:01:12Z2709430http://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/Statusrapport Landmaktutredningen 2017-nett.pdfGP0|#cc43ec10-123d-491b-bd0f-3470b776c0cb;L0|#0cc43ec10-123d-491b-bd0f-3470b776c0cb|Organisasjon;GTSet|#407f9d81-df6b-45e5-bea3-c24412d34400GP0|#d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33;L0|#0d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33|Dokument;GTSet|#5b0ae656-2fd5-4dbb-8128-dc84bdca3b48
Statusrapport Landmaktutredningen 2017 - Utskriftsvennlig versjon2017-06-19T14:01:03Z2827682http://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/Statusrapport Landmaktutredningen 2017-utskriftsversjon.pdfGP0|#cc43ec10-123d-491b-bd0f-3470b776c0cb;L0|#0cc43ec10-123d-491b-bd0f-3470b776c0cb|Organisasjon;GTSet|#407f9d81-df6b-45e5-bea3-c24412d34400GP0|#d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33;L0|#0d0101439-5203-4812-87f9-a6a05761ad33|Dokument;GTSet|#5b0ae656-2fd5-4dbb-8128-dc84bdca3b48

Publisert 19. juni 2017 16:09..