aktuelt_2411_sikterpåtrusseleniluaktuelt_2411_sikterpåtrusseleniluhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=20365Løytnant Hallvard Dybvig Sørmoen. Foto: Martin Giskegjerde / Forsvaret/media/PubImages/20190930MG_5861.jpg

Sikter på trusselen i luften

– Luftvern er viktig for hele Forsvaret. Som luftvernoffiser lærer jeg noe nytt hver dag.

Tekst: Hedvig Halgunset. Foto: Frederik Ringnes / Forsvaret, Martin Giskegjerde / Forsvaret

Luftvernoffiser Hallvard Sørmoen (26)  kommer ut av teltet i den nyopprettede basen under Øvelse Oslofjord 2019.  Med et stort smil og et høyteknologisk missil bak seg setter luftvernoffiseren seg ned for å fortelle om stillingen sin.

– Luftvern sin oppgave er å beskytte objekter eller områder mot trusler fra luften. Som luftvernoffiser får du muligheten til å utdanne deg som skytter og leder, forteller Sørmoen.

Luftvern er en ressurs for hele Forsvaret. Luftromskontroll er en forutsetning for at sjø- og hærstyrker skal kunne operere effektivt og trygt.


Jeg begynte som vernepliktig i denne avdelingen, men så trivdes jeg så godt at jeg ikke klarte å slutte

Luftvernsystemet er mobilt, og mannskapet som jobber med det er derfor ofte ute under feltmessige forhold og i forflytning. En luftvernenhet består av både befal og soldater.

 Les mer om

 

 

aktuelt_2411_sikterpåtrusselenilufakta_125_luftforsvaret/luftforsvaret/media/PubImages/f-35A%20luftforsvaret.jpgLuftforsvaretDet er konstant aktivitet over landet vårt. Det er Luftforsvarets oppgave å overvåke og hevde suverenitet i norsk lufttom.aktuelt_2411_sikterpåtrusseleniluhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7485


– Noe av det beste med jobben er at hverdagen er veldig variert. I tillegg til kontortjeneste får jeg være mye ute i felt. Jeg får ta del i mange øvelser og ingen dager er like.

Stor militærøvelse

Øvelse Oslofjord er den største militære øvelsen på Østlandet i 2019. Under øvelsen beskytter luftvern Luftforsvarets base på Rygge, som er essensielt for at alle de involverte aktørene skal kunne operere i sikkerhet.

Som offiser i Luftvern får man kompetanse og utfordringer både innenfor ledelse av mannskap og håndtering av høyteknologiske systemer.

I tillegg til å være god til å skyte må man kunne passe på laget sitt. En slik ledererfaring er relevant for resten av livet, sier Sørmoen.

 

 

aktuelt_2411_sikterpåtrusseleniluaktuelt_2411_sikterpåtrusseleniluhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=20318Soldater fra Luftvernartilleribataljonen(LvBn). Foto: Frederik Ringnes/Forsvaret/media/PubImages/luftvern hedvig.jpg

Gjennom jobben lærer mye om seg selv, både fysisk og psykisk. Til tross for at jeg har jobbet her i flere år, fortsetter jeg å lære noe nytt hver dag.

Oppdraget begynner som oftest med observasjon og identifikasjon av et fly. Etter å ha videreformidlet relevant informasjon til kontroll og varslingsstasjonen i Sørreisa får man ordre om å engasjere eller ikke. Alt skjer veldig fort og situasjonene er ofte svært komplekse.

– Jeg opplever stillingen som spennende og utfordrende. I tillegg er utdanningen svært praktisk og rettet mot reelle situasjoner.

Grunnleggende fagutdanning på våpensystemet gjennomføres ved Luftverntaktisk skole ved Ørland Hovedflystasjon.

Publisert 24. september 2019 09:24. av Hedvig Halgunset/Forsvaret. Sist oppdatert 1. oktober 2019 10:04.