Opptak til marinejegerkurs

Informasjon til deg som er innkalt til opptak i Marinejegerkommandoen.

Opptaket til marinejegerkurset vil ha utgangspunkt i Bergen. Opptaket starter mandag 20. mai 2019 og vil vare i ca. fem uker. Den første fasen vil foregå over ca. tre dager og være i tilknytning til Haakonsvern orlogsstasjon i Bergen. Fasen omfatter fysiske tester, legesjekk, psykologiske tester, intervju og utlevering av effekter.

Neste fase vil foregå utenfor leiren og omfatter en rekke oppgaver – både individuelt og i gruppe. Vi anbefaler kandidater om ikke å søke detaljert informasjon om selve aktiviteten. Informasjonen som er tilgjengelig, er sjelden korrekt og kan være med på å demotivere personellet.

Etter opptaket vil de kandidatene som vi ser skikket til videre tjeneste hos oss, få tilbud om å starte på Marinejegerkurs 60. Kurs 60 vil starte 29. juli og gå kontinuerlig utover høsten og vinteren 2020.

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

 

 

forsvaret_359_marinejegeropptakOppmøte<p class="forsvaretElement-p"> Du skal møte opp ved Militært treningsanlegg (MTA) på Haakonsvern orlogsstasjon i Bergen. Oppmøtetidspunktet er mandag 20. mai kl. 09.00 i sivilt antrekk, medbring all bagasje du har. Personell som ankommer dagen før, kan innkvarteres. Ta kontakt med portvakten og oppgi at du skal på MJK-opptak. Videre info om overnatting og nøkler fås der. Dersom du ønsker å trekke deg fra opptaket før det starter, ønsker vi en tilbakemelding til mjk.opptak@mil.no. Har du andre spørsmål eller oppklaringsbehov, kan dette også adresseres til denne e-postadressen.forsvaret_359_marinejegeropptak
forsvaret_359_marinejegeropptakUtstyr<p class="forsvaretElement-p"> Du må ta med svømmebukse, eventuelt svømmebriller, joggesko, treningstøy, drikkeflaske og toalettsaker. Ta også med undertøy og treningssokker for hele perioden. Vi anbefaler alle kandidater om å gå inn et par militære marsjstøvler, samt investere i såler med god demping og anvende disse under opptaket. NB: Inngått, ikke utslitt. <br/> <br/> Krav til støvlene er at de skal være sorte og ha skafthøyde tilsvarende Forsvarets M-77. Det er en fordel at støvlene tørker raskt. Erfaringsvis har Forsvarets M-77 vist seg å fungere meget godt som marsjstøvel under opptaket. M-77 marsjstøvler utleveres dersom du ikke har eller ønsker å bruke egne.forsvaret_359_marinejegeropptak
forsvaret_359_marinejegeropptakTilgjengelighet<p class="forsvaretElement-p"> Etter den innledende fasen på opptaket må du forvente å ikke være tilgjengelig for omverdenen så lenge du er kurskandidat på opptaket. Vi anbefaler at du forbereder deg på dette med tanke på personlige relasjoner og økonomi. Kontaktinformasjon som dine pårørende kan nå deg ved behov, vil bli utdelt første dag på opptaket. forsvaret_359_marinejegeropptak
forsvaret_359_marinejegeropptakReiseutgifter<p class="forsvaretElement-p"> Reiseutgifter blir dekket etter «Særavtale for reiser innenlands for statens regning» og etter statens billigste reisemåte. Ta vare på kvitteringene.forsvaret_359_marinejegeropptak
forsvaret_359_marinejegeropptakLønn<p class="forsvaretElement-p"> Opptaksuke genererer ikke lønn for dem som kommer fra det sivile. Er du stadig tjenestegjørende, vil du beholde grunnlønn. Det utbetales ikke noe ATF under opptaket. Konkurrerer du deg til en plass på Marinejegerkurset vil det bli gitt lønn fra 29. juli 2019 i henhold til Hovedtariffavtalen for Staten. Beordring til Marinejegerkommandoen vil bli gitt etter fullført opptak. forsvaret_359_marinejegeropptak

Annen informasjon

Tjenesten ved Marinejegerkommandoen krever streng skjerming av aktivitet og personell. Vi anbefaler deg derfor å holde en lav profil overfor dine omgivelser om hva du skal gjøre i perioden under opptaket og etter 29. juli.  

Det er en forutsetning for å få starte at du er villig til å hemmeligholde informasjonen om hva som skjer på opptaket – også for personell som skal delta. Dette gjelder særlig informasjonsutveksling på sosiale medier. Personell som kalles inn til opptak/kurs har krav på permisjon fra arbeid etter reglene i arbeidsmiljølovens §12-12.

Stadig tjenestegjørende befal og vervede

Normalt hvert år, avbryter befal eller vervede opptaket. Dersom du er stadig tjenestegjørende og har en kontrakt eller arbeidsforhold med Forsvaret uavhengig av Marinejegerkurset etter 20. mai 2019, må noen forhold avklares:

  • Vi har, med et lite forbehold, klarert ansettelsesforholdene med aktuelle avdelinger slik at søkerne har en stilling å gå tilbake til ved evt. avbrutt opptak.  Vi anbefaler alle å få dette bekreftet fra egen sjef.
  • Dersom du ikke har en stilling å gå tilbake til, men fortsatt har et arbeidsforhold med Forsvaret etter 1. august så må du opplyse oss om det.  Vi vil i så fall forsøke å finne alternative planer i samarbeid med din beordringsmyndighet.

Andre forhold

Norske spesialstyrker har behov for personell. Personellbehovet er imidlertid ikke ubegrenset og vil variere fra år til år. Det er også en grense for hvor stort Marinejegerkurset kan være uten at dette går på akkord med kvaliteten.
Med andre ord er ikke et gjennomført opptak ensbetydende med en plass på Marinejegerkurset. For deg som søker betyr dette at du må innstille deg på å yte ditt aller beste for å bli blant de få som får være med videre.

Publisert 18. april 2018 17:26.. Sist oppdatert 24. april 2019 13:14.