Økonomi (inkludert årsstudium i militære studier)

Har du bachelor innen økonomi og kan tenke deg å jobbe med økonomistyring i en av Hærens avdelinger?

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Hæren er du med på å skape sikkerhet på landjorda. Et forsvar kan ikke greie seg uten styrker på bakken. Hæren er avgjørende for å beholde kontrollen over norske landområder, og oppgavene er mange også i fredstid.

Hæren ser etter saksbehandlere og rådgivere med sivil utdanning innen økonomi som kan gjennomføre grunnleggende offiserspåbygning (årsstudium) før tilsetting i offisersstilling. Arbeidsoppgaver og stillingsnivå vil kunne variere noe, og er avhengig av utdannings- og erfaringsbakgrunn hos den enkelte søker. Arbeidsoppgavene er derfor beskrevet noe generelt.


TYPISKE ARBEIDSOPPGAVER

 • Planlegging av økonomi for en av Hærens avdelinger.
 • Rådgi sjefen i avdelingen innen økonomistyring.
 • Støtte linjeledere i økonomisk planlegging.
 • Bidra i utarbeidelse av virksomhetsplaner for avdelingen.
 • Utarbeide budsjettinnspill og økonomirapport for egen avdeling i samarbeid med virksomhetskontroller.
 • Tilrettelegge for god økonomistyring og ressursoppfølging.
 • Oppdragsplanlegging.
 • Saksbehandle økonomisaker lokalt.
 • Samarbeide med andre avdelinger i Hæren innen saker relatert til økonomi- og ressursstyring.

KVALIFIKASJONER

Relevant bachelor innen økonomi. Se ellers krav for utdanning i Forsvaret her (informasjon om årsstudium i militære studier).

PERSONLIGE EGENSKAPER

 • Gode samarbeidsevner, ordenssans og nøyaktighet.
 • Evne til å gi og motta veiledning.
 • Kunne arbeide selvstendig og strukturert.


VI TILBYR

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, med mulighet for trening i arbeidstiden.
 • Lønnsvilkår etter regler for statlig ansatte og i henhold til grad i stilling.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. .

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Organisasjonsspesifikk opplæring (årsstudium) har særskilte vilkår, les mer om dette under årsstudium i militære studier.


KONTAKT

Navn: Vebjørn Konradsen

Telefon: 776 28 690
E-post: vkonradsen@mil.no 


Aktuelle kandidater må konkurrere seg til plass på
 årsstudium i militære studier 
før tilsetting i stilling

Les mer om årsstudium og søk på stilling


Publisert 25. februar 2019 13:44.. Sist oppdatert 4. mars 2019 11:08.