Hovedtillitsvalgt i TVO

Er du en engasjert soldat som ønsker å arbeide for soldatenes ve og vel? Tillitsvalgtordningen søker hovedtillitsvalgte i Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret.

​Hovedtillitsvalgte

Hovedtillitsvalgte (HTV) i Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret jobber primært som de førstegangstjenestegjørendes representant opp til driftsenhetens (DIF) ledelse. Som HTV vil du tilegne deg erfaringer fra ett vidt spekter av arbeidsoppgaver og fagområder, og vil få innblikk i hvordan organiseringen og oppdragsløsningen fra stabsnivå fungerer i din DIF.

Arbeidet som HTV vil være veldig varierende, og kan oppleves som både forutsigbar og uforutsigbart. HTV deltar på faste utvalg, møter og reiser i løpet av året, men det daglige arbeidet vil variere ut i fra hva som rører seg blant soldatene til en hver tid. Som HTV vil du bidra med å gi råd DIFens ledelse i saker som omhandler de førstegangstjenestegjørende, samt planlegge og gjennomføre DIFens hovedutvalg hvor Sjef DIF og de tillitsvalgte møtes for å diskutere aktuelle saker.

HTV blir valgt for ett år av gangen, med mulighet for gjenvalg til to år. Du vil bli ansatt som OR2 (Vise- korporal/konstabel/spesialist), og stillingen vil danne ett godt grunnlag for eventuell videre tjeneste i Forsvaret.

Som HTV har du oppfølging av tillitsvalgte ved avdelinger over hele landet, og må påregne en del reising gjennom jobben. Stillingene byr på et stort spenn i innhold, og dersom du er ute etter bred erfaring og en god plattform for videre jobb og karriere kan dette være noe for deg.

Hvem ser vi etter

Vi ser etter engasjerte hovedtillitsvalgte, som er klare for å ta i et tak på vegne av alle førstegangstjenestegjørende i sin DIF. Du er motivert, løsningsorientert og lærevillig, og har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Hvem kan søke

Alle soldater som er inne til tjeneste i 2019, alle soldater som har ordinær dimisjonsdato i valgåret og andre tillitsvalgte i TVO innen DIF-en kan stille til valg som HTV. I tillegg kan tilsvarende soldater og tillitsvalgte med tilhørighet i forsvarsgrenen stille til valg.

Hovedtillitsvalgt for Hæren

(lokalisert ved Hærstaben i Bardufoss)

Spørsmål kan rettes til:
Camilla Løvland
mail: clovland@mil.no
Tlf: 480 03 315

Søknad med CV og eventuelt andre relevante attester merkes med "Søknad HTV (navn)" og sendes til clovland@mil.no.

HTV Hæren har søknadsfrist 1. april


Hovedtillitsvalgt for Sjøforsvaret 

(Lokalisert ved Sjøforsvarsstaben i Bergen)

Spørsmål kan rettes til
Kolbjørn Pedersen
mail: kopedersen@mil.no
Tlf: 46 84 55 57

Søknad med CV og eventuelt andre relevante attester merkes med "Søknad HTV (navn)" og sendes til  kopedersen@mil.no (Sivil mail).

HTV Sjøforsvaret har søknadsfrist 1. april


Hovedtillitsvalgt for Luftforsvaret

(Lokalisert ved Luftforsvarsstaben på Rygge)

Spørsmål kan rettes til
Sara Elisabeth Aasen
mail: saaasen@mil.no
Tlf: 989 04 419

Søknad med CV og eventuelt andre relevante attester merkes med "Søknad HTV (navn)" og sendes til saaasen@mil.no.

OBS! HTV Luftforsvaret har søknadsfrist 1. mars

Publisert 25. januar 2019 09:39.. Sist oppdatert 31. januar 2019 16:05.