HR- og personell (inkludert årsstudium i militære studier)

Har du bachelor innen HR og ledelse og kan tenke deg å jobbe med operativ og strategisk HR i en av Hærens avdelinger?

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Hæren er du med på å skape sikkerhet på landjorda. Et forsvar kan ikke greie seg uten styrker på bakken. Hæren er avgjørende for å beholde kontrollen over norske landområder, og oppgavene er mange også i fredstid.

Hæren ser etter saksbehandlere og rådgivere med sivil utdanning innen HR som kan gjennomføre grunnleggende offiserspåbygning (årsstudium) før tilsetting i offisersstilling. Arbeidsoppgaver og stillingsnivå vil kunne variere noe, og er avhengig av utdannings- og erfaringsbakgrunn hos den enkelte søker. Arbeidsoppgavene er derfor beskrevet noe generelt.

TYPISKE ARBEIDSOPPGAVER

 • Forvaltning av personell i en av Hærens avdelinger.
 • HR-saksbehandling for egen avdeling.
 • HR-rådgivning for linjeledere lokalt.
 • Samarbeid med HR-saksbehandlere/-rådgivere lokalt og sentralt.
 • Ivareta disponering av avdelingens personell i egen styrkestruktur.
 • Veiledning og rådgivning knyttet til rekruttering i egen avdeling.
 • Veiledning og rådgivning innen karriere- og talentutvikling i egen avdeling.


KVALIFIKASJONER

Relevant bachelor innen HR, for eksempel organisasjon og ledelse, administrasjon og ledelse, HR- og personalledelse. HR-utdanninger der hoveddelen av fagene er økonomi eller markedsføring er ikke relevant.

Se ellers krav for utdanning i Forsvaret her (informasjon om årsstudium i militære studier).


PERSONLIGE EGENSKAPER

 • Gode samarbeidsevner, ordenssans og nøyaktighet.
 • Evne til å gi og motta veiledning.
 • Kunne arbeide selvstendig og strukturert.

VI TILBYR

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, med mulighet for trening i arbeidstiden.
 • Lønnsvillkår etter regler for statlig ansatte og i henhold til grad i stilling.
 • Organisasjonsspesifikk opplæring (årsstudium) har særskilte vilkår.
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. .

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Organisasjonsspesifikk opplæring (årsstudium) har særskilte vilkår, les mer om dette under årsstudium i militære studier.


KONTAKT

Navn: Vebjørn Konradsen

Telefon: 776 28 690
E-post: vkonradsen@mil.no 


Aktuelle kandidater må konkurrere seg til plass på
årsstudium i militære studier 
før tilsetting i stilling

Les Mer om Årsstudium og Søk på stilling


Publisert 25. februar 2019 13:44.. Sist oppdatert 4. mars 2019 11:07.