Befal for HMKG

Hæren har midlertidig engasjement som befal i høstperioden 1. august til 30. september 2020.

​Befalet skal tjenestegjøre som instruktør i Hans Majestet Kongens Garde og skal støtte rekruttutdanning på Terningmoen, Elverum. Et midlertidig engasjement fra 1. august til 30. september 2020. 

Minimumskrav

  • Sluttet i Hæren i 2017 eller senere. 
  • OR 5 med minimum tre års erfaring etter befalsskole eller OR 3-4 med erfaring fra utdanningsavdeling
For å søke ta kontakt med Personelloffiser kaptein Maja Andersen. 

Kontakt

Kontaktperson: Personelloffiser, kaptein Maja Andersen 
Mail: majandersen@mil.no
Telefon: +47 905 33 131

Søknadsfrist 10. juli

Publisert 8. juli 2020 10:26.. Sist oppdatert 8. juli 2020 12:47.