Idrettsspesialist/befal

Baseavdelingen ved 131 luftving i Sørreisa lyser ut stilling som idrettsspesialist/-befal for midlertidig tilsetting i 12 måneder, med mulighet for fast ansettelse. Søknadsfrist: 1. mai 2019.

Om avdelingen:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Luftforsvaret er du med på å kontrollere og beskytte luftrommet over landet vårt. Norske jagerfly er i kontinuerlig beredskap, kontroll- og varslingspersonell overvåker og kontrollerer luftrommet og redningshelikoptrene redder stadig menneskeliv.

131 luftving er ansvarlig for å overvåke norsk luftrom 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Luftvingen er lokalisert med enheter en rekke steder i landet, men har sin hovedbase i Sørreisa.

Om stillingen:

Baseavdelingen ved 131 Luftving lyser ut stilling som idrettsspesialist/-befal for midlertidig tilsetting i 12 måneder, med mulighet for fast ansettelse.

Som ansatt i Baseavdelingen som idrettsspesialist ved 131LV Sørreisa vil du ha en variert hverdag med ansvar for å følge opp daglig drift ved idrettskontoret samt ivaretakelse av idrettsfasiliteter og utstyr. Dette innebærer blant annet tellinger og mønstringer i henhold til egen kontrollplan, samt gjennomføre kontroller/sertifiseringer på materiell som krever dette.

Den daglige tjenesten innebærer å kartlegge, veilede og tilrettelegge for gjennomføring av idrettstiltak som gir personlig utvikling for vernepliktige, ansatte og elever ved 131LV. Gode skriftlige ferdigheter vil være en stor fordel i denne delen av jobben, samt gode muntlige kommunikasjonsevner.

Som idrettsbefal vil du gjennomføre den daglige driften av idrettstjenesten i henhold til utviklet virksomhetsplan.

Arbeidsoppgaver

Stillingens hovedoppgave er å drifte idrettstjenesten ved 131 Luftving i Sørreisa. Du vil være fagansvarlig og sjefens rådgiver innen militær idrett og trening. Dette innebærer å drive undervisning i faget, legge til rette for fysiske tester, følge opp og veilede ansatte og vernepliktige inne faget, planlegge og gjennomføre idrettsarrangementer, herunder også videreutvikle tjenesten.

Noe reiseaktivitet må påregnes. Det vil være muligheter for videreutvikling av egenkompetanse i innen faget.

Vi søker primært personell med minimum bachelor i idrettsvitenskap eller tilsvarende fag. Personell med lang idrettsfaglig erfaring uten formell utdanning kan også være aktuelle for stillingen. Vi søker løsningsorientert personell med gode samarbeidsevner.  Du bør ha gode pedagogiske evner og kunne jobbe strukturert og selvstendig.

Kvalifikasjoner/Krav

Følgende krav må være oppfylt:

 • Godkjent førstegangstjeneste
 • Utdanning i idrettsfag eller tjenesteerfaring fra idrettstjeneste
 • Godkjent helsekrav
 • Godkjent vandel
 • Godkjent fysisk test styrke og utholdenhet 7/7 (Styrketester og løping)
 • Evne til å jobbe strukturert og selvstendig
 • Gode pedagogiske evner
Følgende krav bør være oppfylt:

 • Bachelor i idrettsvitenskap eller tilsvarende fagområde
 • Grunnleggende befalsutdanning
Personlig egnethet og lokal tilknytning vil vektlegges.

Du må kunne sikkerhetsklareres hemmelig. Dette er et krav for å kunne utføre stillingens arbeidsoppgaver.

Vilkår:


Uten grunnleggende befalsutdanning:

Stillingens grad: Visespesialist/Spesialist/Ledende spesialist (OR2-4)
Dette er per i dag;

 • Lønnsramme 32 / alternativ06 (OR2) – lønnsramme 34 / alternativ10 (OR4),
 • lønnstrinn 24 – 52 som for tiden kr 314.800,- pr år til kr 456.900,- pr år.
Med grunnleggende befalsutdanning:
Stillingens grad: Sersjant/Vingsersjant/Oversersjant (OR5-OR6)
Dette er per i dag;

 • Lønnsramme 48/alternativ 06 (OR5) – lønnsramme 36 /alternativ 10 (OR6),
 • Lønnstrinn 31-57 som for tiden er kr 342.000,- pr år til kr 497.000,- pr år.
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsramme og Luftforsvarets lønnspolitikk.
 • Det trekkes lovbestemt 2 % av lønnen til Statens pensjonskasse.
 • For spesielt godt kvalifisert personell kan Luftforsvaret avvike lønnsplassering fra kunngjort lønn.
Dato for oppstart: tidligst 01.07.19 eller etter avtale.

Merknad:

 • Intervju må påregnes.
 • Personlige egenskaper og erfaring vektlegges.

Dette er en midlertidig tilsetting/disponering med varighet inntil 12 mnd med mulighet for fast tilsetting. En eventuell midlertidig disponering krever en enighet mellom avgivende og tiltredende avdeling.

Informasjon:

Nærmere informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til Major Daniel Tevik, telefon 7789 4403.

Søknad:

Sendes Maria Fredriksen på e-post: mariafredriks@mil.no

Søknaden med CV og relevante vedlegg sendes pr mail til 131 luftving. Merk e-posten med merket «stilling baseavdeling».

Trykk her for å søke
Publisert 15. april 2019 16:05.. Sist oppdatert 25. april 2019 16:25.