Instruktør CBRN og brann

Baseavdelingen ved 131 luftving lyser ut stilling som brann-/CBRN spesialist/-befal for midlertidig tilsetting i 12 måneder, med mulighet for fast ansettelse. Søknadsfrist: 1. mai 2019.

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Luftforsvaret er du med på å kontrollere og beskytte luftrommet over landet vårt. Norske jagerfly er i kontinuerlig beredskap, kontroll- og varslingspersonell overvåker og kontrollerer luftrommet og redningshelikoptrene redder stadig menneskeliv.

131 Luftving er ansvarlig for å overvåke norsk luftrom 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Luftvingen er lokalisert med enheter en rekke steder i landet, men har sin hovedbase i Sørreisa.

Baseavdelingen ved 131 Luftving lyser ut stilling som brann-/CBRN spesialist/-befal for midlertidig tilsetting i 12 måneder, med mulighet for fast ansettelse.

Som ansatt i Baseavdelingen som brann-/CBRN spesialist/-befal ved 131LV Sørreisa vil du ha en variert hverdag med ansvar for brannverntjenesten og CBRN-beredskapen, samt ivaretakelse av fasiliteter og utstyr. Dette innebærer blant annet tellinger og mønstringer i henhold til egen kontrollplan, samt gjennomføre kontroller/sertifiseringer på materiell som krever dette.

Stillingen vil inngå i instruktørpoolen ved avdelingen og bidra i planlegging og gjennomføring av utdanning og øvelser for mannskaper og ansatte.

Som brann-/CBRN spesialist/-befal vil du gjennomføre den daglige driften av brannverntjenesten og CBRN-beredskapen i henhold til utviklet virksomhetsplan.

Arbeidsoppgaver

Stillingens hovedoppgave vil være fagansvarlig for brannverntjenesten og CBRN-beredskapen ved 131 Luftving Sørreisa. Dette innebærer blant annet oppfølging av utdanning og årlig sertifisering av avdelingens røykdykkere.

Vi søker etter personell med relevant utdanning og erfaring innen brannverntjeneste. Med relevant utdanning menes grunnkurs og røykdykkerkurs fra Norges brannskole. Med relevant erfaring menes tjenesteerfaring innen faget, enten i Forsvaret eller lokalt brannvesen.

Du må være løsningsorientert, inneha gode samarbeidsevner og kunne jobbe strukturert og selvstendig.

Noe reiseaktivitet må påregnes. Det vil være muligheter for videreutvikling av egenkompetanse i innen faget.

Kvalifikasjoner/Krav

  • Følgende krav må være oppfylt:
  • Godkjent førstegangstjeneste
  • Relevant utdanning og tjenesteerfaring innen brannverntjeneste
  • Godkjent helsekrav for brannkonstabler
  • Godkjent vandel
  • Godkjent fysisk test styrke og utholdenhet 7/7 (Styrketester og løping)

Følgende krav bør være oppfylt:

  • Grunnleggende befalsutdanning.

Det stilles ikke krav til CBRN-kompetanse, da utdanning vil bli gitt.

Vilkår:

Uten grunnleggende befalsutdanning:
Stillingens grad: Visespesialist/Spesialist/Ledende spesialist (OR2-4)

Dette er per i dag;
Lønnsramme 32 / alternativ06 (OR2) – lønnsramme 34 / alternativ10 (OR4),
lønnstrinn 24 – 52 som for tiden kr 314.800,- pr år til kr 456.900,- pr år.

Med grunnleggende befalsutdanning:
Stillingens grad: Sersjant/Vingsersjant/Oversersjant (OR5-OR6)

Dette er per i dag;
Lønnsramme 48/alternativ 06 (OR5) – lønnsramme 36 /alternativ 10 (OR6),
Lønnstrinn 31-57 som for tiden er kr 342.000,- pr år til kr 497.000,- pr år.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsramme og Luftforsvarets lønnspolitikk.

Det trekkes lovbestemt 2 % av lønnen til Statens pensjonskasse.

For spesielt godt kvalifisert personell kan Luftforsvaret avvike lønnsplassering fra kunngjort lønn.

Merknad:

Intervju må påregnes.

Personlige egenskaper og erfaring vektlegges.

Dette er en midlertidig tilsetting/disponering med varighet inntil 12 mnd med mulighet for fast tilsetting. En eventuell midlertidig disponering krever en enighet mellom avgivende og tiltredende avdeling.

 Dato for oppstart: tidligst 01.07.19 eller etter avtale.

Informasjon:

Nærmere informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til Major Daniel Tevik, telefon 7789 4403.

Søknad:

Søknaden med CV og relevante vedlegg sendes til Maria Fredriksen på e-post: mariafredriks@mil.no, merket «stilling baseavdeling». 

Søknaden med CV og relevante vedlegg sendes pr mail til 131 luftving.

Send e-post
Publisert 23. april 2019 12:23.. Sist oppdatert 25. april 2019 16:26.