karriere_2717_interesseregisterihakarriere_2717_interesseregisterihahttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=19718/media/PubImages/20180926TA_3555.jpg

Savner du tiden i Hæren?

Har du tidligere jobbet i Hæren og kunne tenke deg å komme tilbake? Nå kan du registrere kompetansen din her og bli kontaktet om Hæren har bruk for akkurat deg.

​Hæren er i utvikling og har stadig behov for å knytte til oss kompetanse for å dekke opp på ulike nivåer og fagområder i våre avdelinger. Et rekrutteringstiltak er re-rekruttering gjennom å komme i kontakt med tidligere ansatte.

I første omgang er vi ute etter å opprette et interesseregister der vi kan søke etter personell med ulik fagkompetanse ut ifra våre behov og ta kontakt med disse. Vi søker i denne omgang personell med fullført befalsutdanning eller offisersutdanning, samt teknisk personell med fagbrev med og uten befalsutdanning.

Mange av dem som slutter i Forsvaret, velger å jobbe eller studere noen år og ønsker seg deretter tilbake. Her har du mulighet for å registrere din interesse for stilling i Hæren. Dette er et interesseregister, og du vil derfor ikke få tilbakemelding hvis du ikke er aktuell for en stilling.

Har du en kompetanse vi etterspør, vil vi kontakte deg på telefon eller e-post.

Relevante fagområder:

 • Forvaltning (blant annet HR og økonomi)
 • Logistikk, forsyning og materielltjeneste
 • Teknisk vedlikehold
 • Manøver
 • Ingeniør
 • Artilleri
 • Sanitet (operativ eller helsefaglig sivil utdanning)
 • Samband, IKT og cyber
 • Militærpoliti
Har du annen faglig bakgrunn som du tenker kan være relevant for Hæren, for eksmepel idrett og trening? Da kan du skrive inn dette i friteksten i søknadsskjemet.

Generelle krav for alle stillinger:

 • Fullført grunnleggende befalsutdanning (befalsskole, grunnleggende befalskurs eller lignende) med unntak av for teknisk personell som kan søke dersom fullført førstegangstjeneste
 • Må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig eller høyere
 • Må kunne ha/få godkjent medisinsk seleksjon for internasjonale operasjoner
 • Bestå fysisk test i henhold til stillingens krav

Slik gjør du det:

 • Registrer deg ved å gå inn på lenken «Interesseregister for Hæren»
 • Fyll inn bakgrunnsinformasjon
 • Last opp relevant dokumentasjon (vitnemål/CV/jobbattester)
 • Velg ønsket tjenestested
 • Vi bruker e-post og telefonnummer som er registrert i det offentlige kontaktregisteret for å nå deg. 

Trykk her for å registrere din kompetanse

interesseregister for hæren

Ved å registrere dine opplysninger her, samtykker du samtidig til at vi kan kontakte deg dersom det skulle være ledige stillinger som passer for deg.

Du har mulighet for å trekke deg fra interesseregisteret når som helst. Ta kontakt med fpvs.kontakt@mil.no (Merk e-posten med «Interesseregister i Hæren - slette opplysninger» i emnefeltet). Du kan velge å takke nei til et eventuelt jobbtilbud. 


Publisert 4. juni 2019 13:55.. Sist oppdatert 14. august 2019 12:51.