Ønsker du å bli lagfører med vaktlederfunksjon i Etterretningsbataljonen?

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Etterretningsbataljonen har behov for en kreativ og motivert lagfører som kontinuerlig søker etter forbedring, utvikling og som finner stolthet i å verne om forsvarets verdier.

 • Er du interessert i kontinuerlig praktisering og videreutvikling av ditt lederskap?
 • Er du en omgjengelig person som setter pris på samarbeid i et profesjonelt arbeidsmiljø?
 • Mestrer du å arbeide selvstendig, ryddig og strukturert?
 • Er du initiativrik og kombinerer du dette med god gjennomføringsevne?
 • Er du motivert for å drive grunnleggende soldatutdanning i stridsteknikk og spesifikk fagtjeneste så vel som å utvikle egen kompetanse på avanserte sikringssystemer?
 • Trives du med variasjon i arbeidsoppgaver?
Som lagfører med vaktlederfunksjon i Etterretningsbataljonen har du ansvar for utdanning og oppfølgning av soldater som gjennomfører førstegangstjeneste i Etterretningsbataljonen. 

I vaktlederfunksjonen har du ansvar for å drifte og videreutvikle bataljonens sikringssystemer.

Stillingen innebærer også å videreutdanne soldatene innenfor spesifikke fagfelt forbundet med vakttjeneste.

Som vaktleder i Etterretningsbataljonen vil du være en del av et profesjonelt fagmiljø, og du vil kunne opparbeide deg svært høy kompetanse innen forebyggende sikkerhet og lagførertjeneste. Du må påberegne høy kursaktivitet og lokal utdanning første seks til tolv måneder. Vi ønsker at du har et perspektiv på minimum tre år i stilling.

kvalifikasjoner

 • Befalsutdanning
 • Må kunne klareres for strengt hemmelig og cosmic top secret
 • Førerkort klasse B
 • Grunnleggende datakunnskaper (office)
 • Fysisk krav: 4 (utholdenhet og styrke)

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Førerkort feltvogn (MB)
 • Erfaring innen vakttjeneste
 • Erfaring fra ledelse og utdanning av soldater
 • God norsk fremføringsevne skriftlig og muntlig

Søknad

Søknad sendes til ebn.rekruttering@mil.no 
Publisert 2. april 2019 15:21.. Sist oppdatert 27. mai 2019 14:11.